return to the main list
RH 885 (RH 885a?)
(pozri - Hillmann_s) (pozri - steinmannii) (pozri - steinmannii_s)
(pozri - applanata ?) (pozri - applanata_s) (pozri - Camargo) (pozri - Rio Honda)

coll.: Ralf Hillmann, Bolívia, dep.Chuquisaca, prov.Cinti, severne od Camargo, 3400m (RM: Rio Honda)

Mediolobivia atrovirens var. applanata.....(n. n.? RH, mix.ident?, dat. RM FND) = RH 885 & RH 885a ?
Mediolobivia steinmannii.....(RH, dat. RM FND)
Mediolobivia steinmannii var. applanata.....(RH, # ?)

adnot.: R. Martin, FND, stav 2007 - (RH dat. - M. steinmannii RH 885, loc. - Rio Honda, Chquisaca, Bolivia 3400m); Druhý (hlavný) nález na lokalite RH 885 bol identifikovaný problematicky ako M. atrovirens v. applanata (?). V mene je pravdepodobný mix. dvoch neoddelených identít RH 885 - atrovirens var./ steinmannii var. applanata RH 885a; Podobne z inej lokality dvojznačne nejasne označený sa v databáze R. Martina nachádza zber RH 1067 (atrovirens v. cincinnata) a niekoľko ďalších, kde je zmiešanie druhových skupín zrejmé;
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Hillmann: RH 2008 S ( # );
merc. Fischer: LF 2011 S-534ME (M. steinmannii v. applanata RH885 Rio Honda 3400m) > RH 885a ?;

collp.:

 top of page