return to the main list
applanata_s

Výskyt mena applanata:

nom.: [a-planáta], podľa tvaru tela, lat. plánum - sploštiť, applanata, complanata - sploštená

DIG

SUL
 top of page