return to the main list
RH 552c
(pozri - Hillmann_s) (pozri - steinmannii) (pozri - steinmannii_s)
(pozri - cincinnata ?) (pozri - cincinnata_s) (pozri - Tafna)

coll.: Ralf Hillmann, Argentina, Jujuy, Tafna, 3750m

Mediolobivia steinmannii var. cincinnata.....(RH, dat. RM FND) > RH 552a
Mediolobivia steinmannii var......(RH, dat. RH seeds 2008)

adnot.: R. Martin, FND stav 2007 - (dat.- M. steinmannii v. cincinnata RH 552, loc.=); Ident.? - U SuccSeed bola opravovaná počiatočná chybná identifikácia, vyplývajúca zo neurčitého spôsobu označovania; RH lokalita 552 obsahuje zhluk nálezov - RH 552 (elegantula), RH 552a (costata? - cincinnata), RH 552b (costata) a RH 552c (steinmannii var.);  Posledné tri poloľky vznikli dodatočne postupným rozdelením pôvodne k číslu priradenej identity M. steinmannii v. cincinnata.
Lokalita? - Tafna. Pozri WR 508 a sadu typových zberov steinmannii WR od Tafna.
sign.:
foto.: nazanamenané
merc. Hillmann: RH 2008, 2009 S (M steinmannii var. RH 552c, Jujuy, Tafna, 3750m);

collp.:

 top of page