return to the main list
VZ 182
(pozri - De Vries_s) (pozri - knizei ?) (pozri - knizei_s) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - steinmannii ?) (pozri - steinmannii_s)
(pozri - Pazña)

coll.: Johan de Vries & Elisabeth van Zomeren, Bolívia, dep. Oruro, Oruro-Potosí, Pazña (?), 3727m GPS (LB: Oruro, Pazna, 3720m)

Rebutia pygmaea var. knizei.....(prov. ident.?, VZ ?, hort.?, dat. SuccSeed 2001, dat. RM 2006)
Rebutia steinmannii var......(hort., dat. SuccSeed 2002)
Mediolobivia steinmannii......(hort., dat. Bercht 2008)

adnot.: Chyba prov. identifikácie ? (identifikované u SuccSeed ?), pričom je možná tiež celková zámena pri orig. distribúcii, napr. s VZ 183, čo naznačuje odlišný spôsob uvedenia lokality pôvodu už bez "Pazna". Rovnaké identifikačné problémy sú však tiež s nálezom RH 868, tam však v opačnom poradí, ktorý má tiež "partnera" identity steinmannii RH 869 z lokality.
sign.:


foto 1.: Mats Winberg, SuccSeed, 2010 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 2551)
(Rebutia steinmannii VZ 182);.....V prilohe - #
Comment.: foto #
merc. SuccSeed & other: SS 2001 S-M1138 (Rebutia pygmaea v. knizei VZ 182, Oruro-Potosi, Pazna, 3727m, Bol);    SS 2002 S-1306 (Rebutia steinmannii v. VZ 182, Oruro-Potosi, Bol);    SS 2010 S-2551 (R. steinmannii VZ 182 (Oruro-Potosi, Bol.));
merc. R. Martin: RM 2006 R (R. pygmaea v. knizei VZ182);
merc. Bercht: LB 2008 S 3312 (med steinmannii VZ 0182 Pazna, Oruro 3720 m);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. pygmaea v. knizei VZ 182);

collp.:
 top of page