return to the main list
WR 697 (R 697)
(steinmannii Trancas Blanca)
(pozri - Rausch_s) (pozri - pseudodeminuta?) (pozri - pseudodeminuta_s)
(pozri - steinmannii ?) (pozri - steinmannii_s)
(pozri - Trancas Blanca) (pozri - Humahuaca)

coll.: W. Rausch, Argentína, Jujuy, Quebrada de Humahuaca, #, # (RM: Jujuy, Trancas Blanca, #?) (SS: Jujuy, Humahuaca, #) (PN: Jujuy, Qda del Toro, #?);

Lobivia steinmannii var. Trancas Blanca.....(Rausch ident. prov., dat. Šída 1997)
Aylostera pseudodeminuta (BACKEB.).........(nom. Rausch, 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 4/1981)
Rebutia pseudodeminuta.....(Rausch, dat. RM FND)

adnot.: W.Rausch, 1978 - identifikuje ako zhodné s popisom Rebutia pseudodeminuta Backeberg 1933;  R. Martin, FND 2007 - (dat. - R. pseudodeminuta, loc. - Jujuy, Trancas Blanca, #);  Polevyje nomera (www.rebutia.ru) 2006 - (dat. - pseudodeminuta, loc. - Jujuy, Quebrada del Toro);
Podľa údaja v Šída, RR 1997, p.105, bol nález identifikovaný W. Rauschom ako "steinmannii v. Trancas Blanca";
Lokalita Trancas Blanca (??). Podľa lokalít zberov W. Rauscha WR 680 až WR 700 leží lokalita nálezu WR 697 kdesi v oblasti východne od Quebrada de Humahuaca. Lokalita na nejakú "steinmannii" príliš južne a mimo dnes známy areál. Podobný prípad počiatočnej identifikácie bola "steinmannii v. Santa Ana" - teraz R. mudanensis. Najjužnejšie "steinmannii" sú evidované južne od pohraničia Bolívia-Argentína (christinae). M. Winberg v katalógu SuccSeed spája toto číslo s R. pseudodeminuta. Tretí, ešte viac neupresnenejší údaj o lokalite sa objavil na ruských stránkach Rebutia (www.rebutia.ru).
nom.: Meno variety súvisí najpravdepodobnejšie s okolím Quebrada Humahuaca v Jujuy. Meno variety evokuje dojem mena lokality (dvoch lokalít?), ktorá je však nazastihnuteľná. Jedna domnelá súvislosť s prostredím Humahuaca a hlavne Quebrada de Humahuaca existuje vo výraze "Tranca Balanca" prostredníctvom osoby argentínskej poetky Graciely Volodarski (*1952, Buenos Aires, prvú báseň publikovala v r.1974) v názve knihy básní Tranca Balanca (2011).
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. SuccSeed: SS 98-1038, SS 99-1099 (Rebutia pseudodeminuta WR 697, Humahuaca, Arg);

collp.:
 top of page