main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
melanocentra
(pozri - steinmannii_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia melanocentra (Rausch) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.28, 1997 / Rod Rebutia: 28: 1997 /
IPNI (IK) - Rod Rebutia: 28 (1997):.
adnot.: kombinácia vyraďuje Backebergov problém "steinmannii"
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/mel1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
merc.: (pozri - bas. & colls.typ) Stratený typový materiál ?

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 33. Steinmannii, species 114.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 8. Steinmannii, species 9.

catalog.:
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia steinmannii melanocentra;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.82., A. melanocentra (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. melanocentra. Vzorka samotnej A. melanocentra nebola súčasťou výskumu;

bas.: Lobivia steinmannii (Solms-Laub.) Backeb. var. melanocentra Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.146, 1986 (pub.1987)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - bas.1)
typ.: WR 744
nom.: lat. melanocentrus - s čiernym stredovým tŕňom;
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O. Šída, Rod Rebutia, p.28, 1997
**dat. rok publik. 1986 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/mel1.htm)
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/mel1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
merc.: (pozri - colls.typ)

bas.1.: Lobivia steinmannii (Br. & R.) Backeb. var. melanocentra Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.146, 1986 (pub. 1987)
IPNI (IK) - L. steinmannii (Britton & Rose) Backeb. var. melanocentra Rausch -- Lobivia 85: 146, 129. 1987 [1985-86 publ. 1987]
typ.: WR 744
nom.: [major], podľa relat. vzrastu medzi steinmannii, lat. major,  esp., ang. mayor - väčší;
adnot.: Podľa IPNI (zdroj Kew) táto Backebergova skoršia kombinácia Lobivia steinmannii (1934) napriek určitým nejasnostiam (pozri - neosteinmannii) má byť uvádzaná ako dobrý druh pre Rauschove novopopisy (6) a kombinácie (6) v Lobivia 85 pretože Backeberg v jeho vtedajšom chápaní "pravú" R. steinmannii (M. steinmannii Hort.) v roku 1956 novopopísal ako M. pectinata v. neosteinmannii (dnes pod R. pygmaea) a "starú" Solms-Laubachovu steinmannii s jej popisom zaradil následne (1959) ku Aylostera.
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia steinmannii;
sign.: (pozri - bas.)
foto.: (orig. pub. descr. #)
merc.: (pozri - colls.)

syn.1.: Mediolobivia melanocentra.....(hort., sensu Šída 97)

pub.: (pozri - colls., RH) 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.2.: Aylostera melanocentra (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2782. 2011 [Dec.2011]
bas.: Lobivia steinmannii (Solms-Laub.) Backebg. var. melanocentra Rausch, Lobivia 85: 146, 129. 1986).
typ.: Bolivia. Tarija, ab Iscayachi, "ab occidentem versus", 3600 m, s.d., Rausch 744 (holotype, ZSS).

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'melanocentra'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'melanocentra' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

syn.3.: Mediolobivia steinmannii var. melanocentra.....(hort. sensu Rausch 86)

pub.: #, hort. (cit. KK Čelákovice 2006)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Fischer: LF 2007 S-202ME, LF 2010 S-347ME (M. steinmannii var. melanocentra VJ 3B);

syn.4.: Rebutia steinmannii var. melanocentra (Rausch) Pilbeam 1996

comb.: J. Pilbeam, #, 1996
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: (dat. pub. "1996", R. steinmannii v. melanocentra) - www.cactuslove.ru (Rebutia);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. steinmannii;

Rebutia steinmannii var. melanocentra (Rausch) Mosti 2000

comb.: S. Mosti, Cactus & Co., #, 2000
IPNI (IK) - steinmannii (Solms) Britton & Rose var. melanocentra (Rausch) Mosti -- in Cactus & Co., 4(2): 92 (2000):.

syn.4a.: Rebutia steinmannii 'melanocentra'.....(Pilbeam 97)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na synonym. postavenie a hodnotu mena melanocentra;

colls. Rausch: WR 744 (typ);
colls. Hillmann: RH 1118 (iridescens - melanocentra??);
colls. Jakubec: VJ 3B (melanocentra? - steinmanni var.);


collp.:

 top of page