return to the main list
buiningiana_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 11. Buiningiana (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 4. Buiningiana (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristiky príbuzenského okruhu Buiningiana: #

adnot.: Existujú publikované rôzne názory na opodstatnenie existencie takého samostatného okruhu. J. Donald a Lau smerujú R. buiningiana a R. jujuyana na príslušnosť s okruhom Pseudodeminuta. U W. Rauscha (?) a hlavne u M. Winberga zbery blízke R. jujuyana a kieslingii sú smerované do okruhu Fiebrigii. Nové zbery z Argentíny, z oblasti od Valle Grande po Santa Victoria vykazujú určité rozdiely voči popísanej skupinke;
Do tejto skupiny je zaradená aj trochu severnejšia R. simoniana od La Cueva, Culpina. Charakteristike okruhu pravdepodobne vyhovuje tiež zber KK 863 s prov. menom R. nogalensis n. n. ako stojí v zbierke Bot. záhrady UPJŠ KE alebo zber Hoffmann 1093.

Výskyt mena buiningiana:

nom.: [buiningijána], Rebutia Buiningova, A. F. H. Buining, 1902-1976, Holandsko
adnot.: Existuje chybné spájanie typového zberu R 511 (WR 511) s menom "buiningii ". Hort. meno Rebutia buiningii, buiningiana (resp. R. spec. Buining) je používané pre rastliny orig. Vatter, z okruhov wessneriana, senilis alebo marsoneri. Avšak aj po vylúčení uvedených identít meno "R (A) buiningiana" bez označenia zberu môže byť stále viacznačné vzhľadom na viac historických provizórnych označení v sectio Aylostera obsahujúcich toto meno.

REB
 • Rebutia buiningiana.....(hort. ambig., pozri - spec. Buining, non R. buiningiana Rausch)
AYL
 • Aylostera buiningiana (Rausch) Mosti & Papini 2011
 • Aylostera buiningiana.....(pozri - buiningiana, pozri - WR 511, RH 585, RH 605(RH 605a), RH 1387, RH 1387a, RW 157, SE 61a - ?, SE 61b, SE 94 - f. brevispina,)
 • Aylostera buiningiana FR 511.....(hort. mix. akron., pozri - WR 511)
 • Aylostera buiningiana (RAUSCH) ......(nom. Rausch, pozri - WR 511)
 • Aylostera buiningiana Rausch comb. nud. ......(pozri - buiningiana)
 • Aylostera buiningiana Ritter n. n. ......(pozri - archibuiningiana)
 • Aylostera buiningiana Ritter n. n. (not R. buiningiana Rausch) = R. spinosissima ......(pozri - archibuiningiana)
 • Aylostera buiningiana f......(pozri - RH 605(RH 605a),)
 • Aylostera buiningiana f. brevispina.....(pozri - SE-61B)
 • Aylostera buiningiana simoniana.....(syn., Rebutia syst. nov., pozri - simoniana)
 • Aylostera deminuta buiningiana.....(syn., Rebutia syst. nov., pozri - buiningiana)
 • Aylostera deminuta 'buiningiana'.....(pozri - buinigiana)
 • Aylostera fiebrigii buiningiana.....(syn., Rebutia syst. nov., pozri - buiningiana)
 • Aylostera spinosissima var. aurea? var. buiningiana?......(pozri - WR 318)
 • Aylostera spinosissima var. buiningiana Ritter n. n. = R. spinosissima......(pozri - archibuiningiana)
 • Rebutia buiningiana Rausch 1972.....(pozri - WR 511)
 • Rebutia buiningiana.....(pozri - WR 518 - ?, RH 1387 - spec., RH 1387a, WCO 1362, J 145, BLMT 331.02, GC 175.03, PM 370, ME 24, SE-61B, SE-62B,)
 • Rebutia buiningiana f......(pozri - RH 605(RH 605a), JO 364, SE-61B,)
 • Rebutia buiningiana n. n. Ritter non Rausch.....(pozri - FR 764 - archibuiningiana - spinosissima)
 • Rebutia buiningiana Ritter n. n. =? spinosissima.......(pozri - archibuiningiana)
 • Rebutia buiningiana Ritt. n. n. (R. spinosissima?).....(pozri - L 404 - archibuiningiana)
 • Rebutia buiningiana f. brevispina.....(pozri - SE-61B)
 • Rebutia pseudodeminuta ssp. buiningiana.....(pozri - buiningiana)
 • Rebutia spec. buiningiana.....(n. prov. Kníže, pozri - KK 860 - archibuiningiana)
 • Rebutia spec. buiningiana?.....(pozri - MN 231 - jujuyana ?)
 • Rebutia spinosissima var. buiningiana.....(n. prov. Rausch, pozri - WR 318 - spinosissima var. aurea)

WEI
 top of page