return to the main list
FR 764 (RITT 764)
(pozri - Ritter_s) (pozri - archibuiningiana) (pozri - archibuiningiana_s)
 (pozri - spinosissima_s) (pozri - spinosissima) (pozri - buiningiana_s)
(pozri - Padcaya)

coll.: F. Ritter, 1958, Bolívia, dep. Tarija, prov. Arce, Padcaya, #

Rebutia buiningiana n. n......(n. prov. Ritter, non Rausch R 511, dat. Donald)
Rebutia archibuiningiana Ritter 1978.....(typ)
Aylostera archibuiningiana.....(hort., dat. ChK 1991)
Rebutia spinosissima.....(dat. Pilbeam 1997)
Rebutia archibuiningiana Ritt. FR 764 = buiningiana......(hort. ambig., n. n. Ritter, dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: Donald, p.104 - (dat. - buininguiana n. n. Ritter) Vzhľadovo a príbuzensky odlišná R. buiningiana Rausch bola popísaná v roku 1972 podľa nálezu WR 511;  O. Šída, RR 97 - (FR dat.);   Ralph Martin FND 2000 - (FR dat., lokalita ? );   J. Pilbeam 97 - (FR dat., syn., loc. - Padcaya);  R. Martin FND 2007 - (loc. - Padcaya);
Fearn & Pearcy 1981 - v zozname FR poľných čísel sa nenachádza;
sign.: Donald, p.104-105 (pozn. prekladateľa) - prvý nález týchto foriem spinosissima, (ktoré) majú voči WR 318 a L 404 bledšiu farbu otrnenia.
foto 1.: (orig. num. typ.) #
foto 2.: Václav Šeda, Atlas kaktusů XX : 27, 2005
(Rebutia archibuiningiana FR 764; V. Šeda);.....V prílohe - Atlas @/
foto 3.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(Aylostera archibuiningiana FR 764);.....V prilohe - Snowarski @/ 060618-8129.jpg
Comment.:
foto 4.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. archibuiningiana FR 764);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 3.)
merc. Chrudim & other: ChK 91p236.1 (Aylostera archbuiningiana FR 754);   ChK 92p236.1 (Aylostera archbui ningiana FR 764);    Jec 2000 S-0 7336 (Rebutia archibuiningiana FR 764; 522/96);    C-HBR 2001 S-6/05 (Aylostera archibuiningiana FR 764);   KK-DK 2001, 2002 S-F322 (Aylostera archibuingii FR 764);   KK-DK 2002 S-F700 (Aylostera archibuiningiana FR 764);
merc. Fischer: LF 2007 S-8AY, LF 2010 S-18AY, LF 2011 S-21AY (Aylostera archibuiningiana FR 764);

collp.: Šuba, KE - (orig. BZ UK Bratislava, V.Rončkevič R 154 - A. archibuiningiana FR 764 - orig. L. Fischer);

sign.: (Výsev 2006) - semená char. spinosissima
foto 1.: Šuba, 2010-7-1;.....V prílohe - Suba10_D/P7010691xqr_FR764.jpg

FR 754
(pozri - FR 764)

Aylostera archbuiningiana FR 754..... (hort. mut., mix. num)

adnot.: použité meno s chybou "arch" a s chybou v čísle  v katalógoch Chrudim ChK 91p, ChK 92p. Číslo a meno v neskorších kat. opravené.

 top of page