main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
archibuiningiana
(buiningiana Ritter)
(pozri - spinosissima_s) (pozri - archibuiningiana_s) (pozri - buiningiana_s) (pozri - fiebrigii_s)
(pozri - deminuta_s)
  • Rebutia archibuiningiana Ritter 1978
descr.: F. Ritter, Ashingtonia, 3: 1; 14, január-február 1978 / Ashingtonia 3 (1): 14, 1978 /
IPNI (GCI) - Ashingtonia 3(1): 14 (-15), fig. 1978
IPNI (IK) - Ashingtonia 3(1): 14. 1978
typ.: FR 764
nom.: lat. archi- , starší, arci, prv, predošlý,  - "predtým buiningiana". Materiál FR 764 bol pôvodne Ritterom označený ako Rebutia buiningiana n. n. (pozri - syn.2.). Po popise odlišnej R. buiningiana Rausch 1972 nasledovala nutná úprava prov. mena. Meno sa často používa v deformovaných tvaroch (pozri - colls.).
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. archibuiningiana Ritter (1978) Ashingtonia 3 14";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/arc1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
O. Šída, Atlas kaktusů XX : 27, 2005 - ;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1978)
foto 2.: Claude Simon, Au Cactus Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie R1)
(R. archibuiningiana);..... V prilohe - Cactuspro3 @/ 1120m.jpg
foto 2.: C. Simon, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. archibuiningiana) 1120;.....V prilohe - Cactuspro7 @/ 1120.jpg
foto 2.: C. Simon, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - al)
(R. archibuiningiana) 1120;.....V prilohe - Cactuspro7 @/ 1120.jpg
foto 3.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list Sekce Aylostera)
foto 3.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 3.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Aylostera)
(R. archibuiningiana; J. Vaněček);..... V prílohe - Vanecek @/ archibuiningiana_7018.jpg
foto 4.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(R. Archibuiningiana);..... V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_archibuiningiana.jpg
foto 4.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Archibuiningiana) detail
Comment.: staršia kopa
foto 5.: Philippe Richaud in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. archibuiningiana) =106197;.....V prilohe - Richaud @/ pr_cd01_154.jpg
Comment.:
foto 6.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen O-R >> find item - al)
(R. archibuiningiana);.....V prilohe - Bautzen_R @/ 40.jpg
foto 6.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Rebutia-Strombocactus)
(R. archibuiningiana);..... V prílohe - Monska11_R @/ 2_slideshow.jpg
foto 6.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(R. archibuiningiana) detail;..... V prílohe - Monska16_R @/ Rebutia archibuiningiana.jpg
Comment.: Aylostera
foto 7., 7a., 7b..: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Aylostera)
(R. archibuiningiana; J. Vaněček);..... V prílohe - Vanecek @/ archibuiningiana_DSCN2034v.jpg (obr.02), @/ archibuiningiana_DSCN2098v.jpg (obr.03), @/ archibuiningiana_DSCN2099v.jpg (obr.04)
merc.: Rus 2000 R (R. archibuiningiana = R. spinosissima);   SeedS 2000 (R. archibuiningiana);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00796 (R. archibuiningiana);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 15. Spinosissima, species 40.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 8. Spinosissima, species 6.

catalog.:
adnot.: Pilbeam, 1997 - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. spinosissima;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. spinosissima;
Hunt, 2006 - priradenie ku R. fiebrigii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS):  Aylostera buiningiana Ritter non Rausch, spinosissima aurea (n. n., WR 318) a Aylostera fiebrigii archibuiningiana;
C.M.Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane R. archibuiningiana. Vzorka R. archibuiningiana nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Aylostera archibuiningiana.....(hort.)

pub.: hort. (pozri - colls., WR, FR, RH,)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Chrudim & other: ChK 94jR28, 94p236.00, 95jR22, 95p236.00 (A. archibuiningiana);
ChK 98p236.10 (A. archibuiningii);  DKE 98 S-70 (A. archibuiningiana);    Rus 2000 R (A. archibuiningiana);
merc. R. Hillmann: RH 2008, 2009, 2010/11 S (A. archibuiningiana RH 1041);

syn.1a.: Aylostera deminuta 'archibuiningiana'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'archibuiningiana' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

syn.2.: Rebutia spinosissima var. archibuiningiana.....(hort., sensu Pilbeam, Anderson)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. spinosissima v. archibuiningiana) =105045;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb175.jpg
Comment.:

syn.3.: Aylostera archibuiningiana [R. fiebrigii].....(hort. sensu Hunt)

pub.: katalog Uhlig - [R. fiebrigii], orientačná poznámka o zaradení L 404 - synonymnosť s R. fiebrigii;

syn.4.: Aylostera spinosissima var. buiningiana Ritter n. n.

pub.: F. Ritter, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "A. spinosissima v. buiningiana Ritter n. n. = R. spinosissima" - kombinácia, ktorá mala zabrániť miešaniu s Rauschom popísanou R (A.). buiningiana;

syn.4a.: Aylostera buiningiana Ritter n. n.

pub..: F. Ritter, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "A. buiningiana Ritter n. n. (not buiningiana Rausch) = R. spinosissima";

syn.4b.: Rebutia buiningiana Ritter n. n......(non Rausch)

pub..: F. Ritter prov. (pozri - colls. typ. FR 764)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. buiningiana Ritter nomen nudum =? spinosissima
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/arc1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.

colls. Ritter: FR 764 (typ); FR 1430 (spec. Caldera, aff. ?);
colls. Rausch: WR 317 (spinosissima - muscula? archibuiningiana?), WR 318 (spinosissima v. aurea - archibuiningiana f.);
colls. Lau: L 404, L 556 (??);
colls. Kníže: KK 860 (spec. buiningiana ? - archibuiningiana - spinosissima);
colls. Hillmann: RH 1041, RH 1042a;
colls. Pot & Boxtel: JK 233;
colls. Bates: BB 482.04;


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 94jR28 - Aylostera archibuiningiana);

sign.: Telo ploché, neskôr guľovité až krátko predĺžené, slabo odnožujúce; Otrnenie krátke, husté, svetlo zlatohnedé; Kv. rúrka zelená.(+).
foto 1.: Šuba, 3752/14-1996-7-12;.....V prílohe - Suba96_3752\archibuin_R28.jpg
foto 2.: Šuba, 4249/22A-1997-6;.....V prílohe - Suba97_4249\archibuin_R28a.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 94jR28 - Aylostera archibuiningiana);

sign.: (výsev 2005 - 2. generácia) - Semená typ Spinosissima, predĺžené, malé, 0,8-0,9mm dlhé.
foto 1.:

Šuba, KE - (orig. ChK 95p236.00 - Aylostera archibuiningiana; 8 - ?);

sign.: (výsev 1996) Telo plocho guľovité, odnožujúce, matne svetlozelené; Areoly malé okrúhle, svetlohnedé; Otrnenie husté, krátke, odstávajúce, žltkasté, (+).;
foto 1.: Šuba, 8144/32-1999-6;.....V prílohe - Suba99_8144\archibuining_Ch.jpg
Comment.: Prvé kvety vo výseve (5 rokov).

archbuiningiana
(pozri - archibuiningiana) (pozri - FR 764)

Aylostera archbuiningiana FR 754.....(hort. mut. & mut. num.)

adnot.: použité meno s chybou "arch" a s chybou v čísle v katalógu ChK 91p, ChK 92p. Číslo a meno v neskorších kat. opravené.

archibuiningii
(pozri - archibuiningiana) (pozri - L 404)

Aylostera archibuiningii.....(hort. mut.)

adnot.: Meno použité v katalógoch ChK 98p a Rowland 2000 (pri Lau 404) v databáze R. Martina - poznámka o rovnakej lokalite s L 413.

archibuingii
(pozri - archibuiningiana) (pozri - FR 764)

Aylostera archibuingii R 764.....(hort. mut.)

adnot.: Meno použité meno s chybou v katalógu KK-DK 2001

 top of page