return to the main list
RH 1042 (RH 1042a)
(pozri - Hillmann_s) (pozri - archibuiningiana) (pozri - archibuiningiana_s) (pozri - Padcaya)

coll.: Ralf Hillmann, Bolívia, dep. Tarija, prov. Arce, Padcaya, 2200m

Aylostera archibuiningiana.....(RH, dat. RM-FND)

adnot.: R. Martin FND, stav 2007 - (RH dat. - A. archibuinigiana RH 1042, loc. - Padcaya, 2200m);  Druhý nález na lokalite RH 1042 bol identifikovaný ako A. fulviseta;
U RH ide o systém značenia z rovnakej lokality v rovnakom čase - podobných prípadov je množstvo. Okrem toho R. Hillmann používa novo aj abecedné katalógové odlišovanie, čo môže spôsobovať miešanie identít pri šírení z minulosti; Predpokladané odlíšené označenie tejto identity je RH 1042a.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Hillmann: RH 2008 S ( # );

collp.:

 top of page