return to the main list
archibuiningiana_s

Výskyt mena archibuiningiana:

nom.: [archibuiningiána], podľa vzťahu ku identite iného druhu, lat. archi- , starší, arci, prv, predošlý - "predtým buiningiana".
adnot.: všetky uvedené identity boli vzťahované ku jednému popisu F. Rittera.
Vznik mena je spojený s prvotným Ritterovým označovaním "buiningiana", ktoré niekde mohlo pretrvať pri doleuvedených identitách. Meno je tiež v katalógoch pozmeňované napr. na "archbuiningii" alebo "archbuiningiana". R. archibuiningiana je aj so skupinou takto identifikovaných zberov ponímaná ako súčasť popisu R. spinosissima Backeb. alebo aj ako R. fiebrigii.

AYL
 top of page