return to the main list
KK 860
(pozri - Kníže_s) (pozri - spinosissima) (pozri - archibuiningiana) (pozri - archibuiningiana_s)
(pozri - buiningiana_s) (pozri - buiningiana ?) (pozri - fusca ?)
(pozri - Padcaya) (pozri - Cajas ?)

coll.: K. Kníže, Bolívia, Tarija, Padcaya, 3800m (Kníže: R. buiningiana, Tarija, Las Cajas, 2800m in 1977 list / Potosi, Padcaya, 3800m in 2005 list)

Rebutia buiningiana. Las Cajas, Tarija, 2800m, Bol......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981) sensu Ritter, pred popisom R. archibuiningiana
Rebutia buiningiana.....(ident.?, dat. Pilbeam 1997) pred popisom R. archibuiningiana
Rebutia buiningiana Rausch KK 860 = A. buiningiana......(hort. mix. ident., dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > non Rausch, = buiningiana n. n. Ritt.
Rebutia spec. buiningiana.....(KK?, dat. Šída 1997)
Rebutia spinosissima.....(hort., dat. MG 2000)
Rebutia archibuiningiana.....(Kníže numb., dat. RM FND)
Rebutia archibuiningiana Ritt. KK 860 = buiningiana......(hort. ambig., dat. Cactus Club Hokuriku 2004) = buiningiana n. n. Ritt.
Rebutia archibuiningiana Ritt......(Kníže in 2005 list)
Rebutia fusca......(hort., dat. Hillmann 2009) num.? ident.?

adnot.: O. Šída, RR 97 - (KK dat., spec. buiningiana),  Ralph Martin FND - (KK dat. 1977, aktual. Kníže 2005 - R. archibuiningiana, lokalita - Potosi, Padcaya) ??
Nejasná zmena lokality v Knížeho údajoch ? Súvislý rad Knížeho zberov KK 852 až 862 je z Tarija. Zmena lokality KK 860 "archibuiningiana - Potosi, Padcaya" je nejasná, a môže znamenať preklep a aj napr., zber kdesi v dep. Tarija, cestou medzi Padcaya a Potosí ! Zber pri Cajas? Skôr už teda pri Padcaya. Identifikácia smeruje jasne na R. archibuiningiana - spinosissima. Toto J.Pilbeam v roku 1997 asi nezaregistroval a nález priradil ku R. buiningiana Rausch.
sign.: (Kníže) - identifikované podľa popisu R. archibuiningiana Ritt.;  (MG) - lesklé žlto-hnedé otrnenie;


foto 1.: (orig. KK 860)
foto 2.: "author" in Lakerveld 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galeria Rebutia)
(R. buiningii (KK 860));.....V prilohe - Lakerveld9 @/ R_buiningii_KK860 (1487.jpg)
Comment.: ??, non KK 860, non archibuiningiana Ritt.!, guľovité púčiky typu pseudodeminuta - kupperiana - buiningiana. Existuje jeden podobne neurčitý materiál KK 1977, kde aj podľa Knížeho upresnenia ide pravdepodobne o formu R. sanguinea.
merc. Mesa Garden: MG 2000 S-1215.13 (Rebutia spinosissima KK 860, Padcaya, 3800m) shiny yellow-brown sp.;
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (A. fusca KK 860) > mix. ident? num? ani jeden nález KK nebol identifikovaný ako R. fusca. Pozri - Sama. Pozri - buiningii_s;

collp.:
 top of page