return to the main list
buiningii_s
(pozri - buiningiana_s)

Výskyt mena buiningii:

nom.: [buiníngi-i] Rebutia Buininga, A. F. H. Buining, 1902-1976, Holandsko
adnot.: existuje spájanie zmeneného mena "buiningii" so zberom R 511 (WR 511) - typ. R (Aylostera) buiningiana. Hort. meno Rebutia buiningii (resp. R. spec. Buining) je používané pre rastliny sectio Rebutia orig. Vatter, blízke okruhom wessneriana alebo marsoneri. Použitie "R (A) buiningii" bez ďalšieho označenia môže byť potom viacznačné, rovnako ako u mena "buiningiana" v opačnom smere.

REB AYL
  • Aylostera buiningii ..... (mut. nom., pozri - WR 511 - buiningiana)
  • Rebutia buiningii (KK 860).......(mix. ident?, pozri - KK 1977 - ,)
  • Rebutia buiningii .....(mut. nom., pozri - SE-62B - buiningiana)
 
Aylostera buiningii

Rebutia buiningii.....(hort., dat. Lakerveld 2009)

adnot.: pod menami Rebutia buiningii, buiningiana resp. Aylostera buningii, buiningiana sa okrem foriem Rauschom popísanej identity R. buiningiana (R 511, ai.) vyskytujú aj niektoré formy najčastejšie z príbuzenstva Spegazziniana ale aj rôzne iné (pozri - buiningiana, spegazziniana).
foto 1.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Rebutia >> find item - al)
(R. buiningii (KK 860));.....V prilohe - Lakerveld @/ R_buiningii_KK860.jpg (id=1487)
Comment.: ??, non KK 860, non archibuiningiana Ritt.!, Vzhľadom na zhodu rastliny s Knížeho popisnými údajmi v mene je pravdepodobná príbuznosť s okruhom R. spegazziniana. Existuje jeden takto neurčitý materiál KK 1977, kde aj podľa Knížeho upresnenia ide pravdepodobne o formu R. sanguinea.
 top of page