return to the main list
Buining_s

A. F. H. Buining, Holandsko, (*1902 +1976), pestovateľ, cestovateľ a zberateľ kaktusov v Brazílii (prieskum 1965 - Uebelmania). Jeho meno nesie genus novum Buiningia F.Buxb. Uskutočnil tiež výpravy spolu s L. Horstom v rokoch 1966, 1968 [dat. Grünert]. V rámci rodu Rebutia autor veľkého počtu kombinácií, publikovaných prevážne v 60-tych rokoch spoločne s J. D. Donaldom. Spoluautor niekoľkých popisov. Ako pestovateľ sa v povojnovom období zaslúžil o šírenie nových druhov a foriem rodu. Materiál zbieraný E. Vatterom bol šírený A. F. H. Buiningom, firmou Wessner a tiež J. Donaldom.

adnot.: Akronym Buining (spec. Buining) alebo v popisoch skrátene Buin.

Výskyt mena Buining: (pozri - buiningii, buiningiana, archibuiningiana)

kombinácie Buining

Digitorebutia digitiformis (Backeb.) Buin. 1940
Digitorebutia haagei (Frič et Schelle) Buin. 1940
Digitorebutia oculata (Werd.) Buin. 1940
Digitorebutia orurensis (Backeb.) Buin. 1940
Digitorebutia ritteri (Wessn.) Buin. 1940
Mediolobivia blossfeldii (Werd.) Buin. 1940
Mediolobivia sarothroides (Werd.) Buin. 1940
Digitorebutia euanthema (Backeb.) Buin. 1957
Digitorebutia nigricans (Wessn.) Buin. 1957

popisy Ritter-Buining

Rebutia pulvinosa Ritter et Buining 1963
Rebutia albiflora Ritter et Buining 1963

kombinácie Buining-Donald
materiál pôvod Vatter -> Buining, spec. Buining
 

Rebutia spec. Buining (rot, orange, yellow)

adnot.: Rôzny Buininom šírený materiál (´buiningiana´) s predpokladaným pôvodom u E. Vattera

 top of page