main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
pulvinosa
(pozri - pulvinosa_s) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia pulvinosa Ritter et Buining 1963
descr.: F. Ritter, A. F. H. Buining, Taxon, 12: 1, 29, 1963
IPNI (GCI) - F.Ritter & Buining -- Taxon 12: 29. 1963
IPNI (IK) - F.Ritter & Buining -- Taxon xii. 29 (1963).
typ.: FR 766
nom.: charakter trsovitého rastu, lat. pulvinosus - vankúšovitý
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. pulvinosa Ritt. & Buin. (FR 766) (1963) Taxon 12 29" - loc.: Tarija, Narvaez, tax.: Rebutia Section I Aylostera;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/pul1.htm) - innventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.;
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_pulvinosa)** -> katalógový list - kategorie Rebutia;
Šída, RR 1997 - vytvára veľké, mnohohlavé -vankúšovité skupiny. jednotlivé stonky sú guľovité až krátko stĺpovité, s bledozelenou pokožkou a malými okrúhlymi hrbolmi. Areoly malé, oválne, žltkasto bielo plstnaté. Korene vláknité. Tŕne početné, jemné, biele až žltkasté, okolo areol lúčovito rozložené. Stredové trochu silnejšie, biele až hnedasté. Kvety malé, oranžové, so štíhlou rúrkou. Malé šupiny na kv. lôžku a spod. časti rúrky s malým množstvom bielej vlny a jednotlivými bielymi štetinami. Plod plocho guľovitý, zelenkastý až oranžovo hnedý. Semená tvarom ako R. heliosa, ale menšie, matne čierne, jemne plocho hrboľaté s okrúhlym bielym bazálnym hilom.
Donald, p.144,145 - mnohohl. skupiny, jednotl. hlavy 15-30mm priemeru a výšky. Telá guľovité až krátko válcovité. Epidermis bledo zelená. Rebier 16-20, rozlož. do oddelených okrúhlych bradaviek 3mm priemeru a 2mm výšky. Areoly malé, okrúhle, bielo plstnaté, do 1mm priemeru. Tŕne, okrajové krátke, až 3mm dlhé, tuhé, tenké, biele až bledo žlté, stredné silnejšie, hnedé, rovnako dlhé. Kvety malé, štíhlo rúrkovité, až 20mm dlhé a 18mm široké. Semenník guľovitý, 3-4mm priemeru, oranž. hnedý s drob. hnedými trojuhol. šupinami s krátkymi vlasmi a niekoľkými štetinami v pazuchách. Rúrka oranžová, až 10mm dlhá so šupinami ako prv. Vonk. okv. lístky kopijovité, až 7mm dlhé, 3-4mm široké, oranžové s tmavším okrajom a špičkou. Vnútorné podobné. Nitky žlté, v dvoch sériách zo steny kv. rúrky a z kv. koruny. Čnelka žltá, až 13mm dlhá, 6-8mm zrastená s rúrkou.Blizna žltá, 6 ramenná. Plod krúhla, oranžovo hnedá bobuľa s povrchom ako lôžko. Semená identické s R. heliosa.
Šída, RR 1997 -  zdá sa byť podmienene samosprašná, u niektorých klonov vytvára plody aj bez sprašovania.
Atlas kaktusů 1986/37, Říha - (Cárdenasova Aylostera narvaecense) "bola zamenená a do zbierok sa namiesto nej rozšírila R. pulvinosa".
foto 1.: (orig. pub. descr. 1963 #)
foto 2.: Karel Crkal, Atlas kaktusů 94/45, (CD Atlas 97);
(R. pulvinosa; O. Šída);.....V prílohe - Atlas @/ Pulvinos.jpg
foto 3.: Keatsrawling, 2000 - homepages.tesco.net/~a.g.keatsrawling/maccbcss/images/
(R. pulvinosa);.....V prílohe - Keatsrawling @/ REBPULV.JPG
foto 3.: 2005 - myweb/tiscali.co.uk/alisdikr/beginners/rebcyan.htm
Comment.:
foto 4.: Alain Laroze, 2000 -  www.cactuspro.com/images/img473.jpg
(R. pulvinosa; Aymeric de Barmon);.....V prílohe - Cactuspro2 @/ img473.jpg
foto 4.: A. Laroze, Au Cacti Francophone, 2003 - www.cactuspro.com (photogallerie R2)
foto 4.: A. Laroze, Au Cacti Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. pulvinosa; A. de Barmon) 473;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 473.jpg
foto 4.: A. Laroze, Au Cacti Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - cactaceae - Rebutia - al)
(R. pulvinosa; A. de Barmon) 473;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 473.jpg
Comment.: stabilný snímok
foto 5.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=335, scanid=953)
foto 5.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=328, CR3693)
(R. pulvinosa; P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr3693.jpg
Comment.: ??? pozri - formy senilis
foto 6.: "stabiae" in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (Sulcorebutia & Rebutia)
(R. pulvinosa);.....V prilohe - stabiae @/ 137605530NRGppn_ph.jpg
foto 7.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
foto 7.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 7.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. pulvinosa; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ pulvinosa DSCN7016rv.jpg
foto 8.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia - find item - al)
(R. pulvinosa);.....V prilohe - Agocs @/
foto 9.: Otakar Šída, wikimedia - cs.wikipedia.org/wiki/ (katalógový list - kategorie Rebutia);
(R. pulvinosa);.....V prilohe - Sida @ Rebutia_pulvinosa_1.jpg
foto 10.:in Uhlig, Katalog, 2009, 2016 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > R > Rebutia > find prod.)
(R. pulvinosa) 8022;.....V prilohe - Uhlig @/ 8022.jpg
foto 11., 12.: J. Vaněček in Jan's Cact Page 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. pulvinosa; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ pulvinosa_DSCN7116v.jpg (obr.02), @/ pulvinosa.s_DSCN9856v.jpg (obr.03)
foto 13.: M. Winberg, 2016 - www.succseed.com/ (Seeds-Cacti > Rebutia > find article 6558)
(Rebutia pulvinosa BLMT 769.07) 6558;.....V prílohe - Winberg16 @/ 14269779-origpic-60b613.jpg
Comment.: M.W.: "Rediscovered Ritters plants. Forming large clumps, growing in humid area near river, flower deep orange. Plants so far looks identical with the Ritter plants." Isté drobné rozdiely však existujú v areolách a otrnení, čo je ale premenlivé podmienkami. 
merc.: Rus 2000 R (R. pulvinosa);  CaHe 2000 S-RA323.5  (R. pulvinosa);  KK-DK 2001, 2002 S-61.30 (R. pulvinosa);
merc. Uhlig: U 2009 R (R. pulvinosa);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 23. Pulvinosa, species 69.
       Šída (prov. 2004): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 14. Pulvinosa, species 1.

catalog.:
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. pulvinosa, a navrhuje zvláštne postavenie druhu v bot. systéme;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS):  Aylostera pulvinosa, a tiež pripojené dve nejasné spojenia "gibbulosa pilayensis nogalensis"(?) a "pulvinosa gibbulosa"(?) >> Mená "pilayensis a nogalensis n. n." sa týkajú zberu KK 863, čo je ale bližšie fiebrigii. Pod menami "gibbulosa" sa rozširujú podstatne odlišné rastliny voči popisu R. pulvinosa, hoci z blízkej lokality. V katalógu rastlín Uhlig existuje položka s nejasnou identitou "pulvinosa? gibbulosa?", ktorá niekde mohla nadobudnúť uvedenú formu jediného mena;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - uznaný druh R. pulvinosa v systéme Rebutia K.Sch. s poddruhmi R. pulvinosa ssp. pulvinosa, R. pulvinosa ssp. albiflora a R. pulvinosa ssp. perplexa;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.32., A. pulvinosa (F. Ritter & Buining) Backeb.;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. pulvinosa. Vzorka A. pulvinosa nebola súčasťou výskumu;

syn.1: Aylostera pulvinosa (Ritt. et Buin.) Backeb. 1963

comb.: C. Backeberg, Descriptiones Cactacearum Novarum, 3: 5, 1963
IPNI (GCI) - Descr. Cact. Nov. 3: [5]. 1963
IPNI (IK) - Descr. Cact. Nov. iii. 5 (1963).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "A. pulvinosa (Ritt. & Buin.) Backbg. = R. pulvinosa"
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia pulvinosa;
sign.: Backeberg, KL 1966, p.71 - Telo do 3cm priemeru; Rebrá do vzdialených hrbolov rozpadnuté; areoly do 5mm veľkosti (?); Okrajových tŕňov 15-22, do 3mm dĺžky; Stredových 6, silnejšie,   hnedasté; Kvet 1,8cm dlhý, 1,5cm priemer, oranžovo žltý; Kv. rúrka bielo štetinatá; Plod a semená oveľa menšie ako A. albipilosa. - Bolívia ( stanovište ako A. albipilosa [FR_766].
foto 1.: Astrophytum, 99 - www.czechia.com/astrophytum/galery.htm/ayl271-.jpg
(A. pulvinosa);.....V prílohe - Astrophytum @/ ayl271-.jpg
Comment.: Na snímku je rastlina R. albiflora Ritt. (sensu CITES - R. pulvinosa (albiflora));
foto 2.: J. Rehák, 2001 - kaktusy.box.sk/galeria/mini1.php
(A. pulvinosa);.....V prílohe - Rehak @/ abuining2.jpg
foto 3.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen A-B >> find item - al)
(A. pulvinosa);.....V prilohe - Bautzen_A @/ 49.jpg
foto 3.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Acanthocalycium-Aztekium)
(A. pulvinosa);..... V prílohe - Monska11_A @/ 77_slideshow.jpg
foto 3.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen A -> find item in MagentaCloud)
(A. pulvinosa) detail;..... V prílohe - Monska16_A @/ Aylostera pulvinosa.jpg
foto 4.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. pulvinosa);.....V prilohe - Snowarski @/
foto 5.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > pulvinosa)
(A. pulvinosa) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_pulvinosa___.jpg
merc. Chrudim & other: ChK 87p271 - 90p271, 93p271.0 - 95p271.00, 98p271.00 (A. pulvinosa);   ChK 93jR39, 94jR39, 95jR38, 96jR50, 97jR31, 98jR36 (A. pulvinosa);    Rus 2000 R (A. pulvinosa);   KK-DK 2001 S-6.31 (A. pulvinosa);    KK-DK 2001, 2002 R (A. pulvinosa);   ChK 2003p272.20 (A. pulvinosa); ChK 2004p271.00, 2004p272.20, , 2009p272.20 (A. pulvinosa);
merc. Uhlig: U 2001 S (A. pulvinosa) zwergig, bräunlich bedornt, Blüten orangegelb;
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00059 (A. pulvinosa);

syn.1a.: Aylostera deminuta 'pulvinosa'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'pulvinosa' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

syn.2.: Rebutia pulvinosa subsp. pulvinosa (Ritt. & Buin.) # ......(sensu Hjertson 2003 ?)

comb.stat.: # ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum neuvádza aj vzhľadom na predpokladaný rok vzniku;
C. Bourleau dat. Sulcopassion 2008 - Uvedený status bol použitý v systéme Rebutia K.Sch. Classification - D.Hunt, N.Taylor, G.Charles, The New Cactus Lexicon, 2006 ;
Podobne ako u R. pulvinosa ssp. albiflora a ssp. perplexa je predpokladaným autorom najnovšieho statusu Hjertson s publik. údajmi ako pri dvoch uvedených druhoch.

colls. Ritter: FR 766 (typ);
colls. Krahn: WK 339 (speg. atroviridis? patericalyx?, pulvinosa?, minutissima?, waltheriana n. n.);
colls. Lau: L 402 (pulvinosa ?? -> rubiginosa);
colls. Hillmann: RH 245;
colls. Bates &&&: BLMT 769.07 (pulvinosa rediscovered!);


collp.: Rohrer, KE - (orig. ? - Aylostera pulvinosa);

Šuba, KE [466, 467] - (orig. J. Leško, KE 92 R - Aylostera pulvinosa; sem. ChK);

sign.: Kvet relatívne malý; Vnútorné okvetné lístky tupé, lyžičkovité, sýto oranžové; Vonkajšie s tmavším stred. pásikom, zvonka svetlo oranžové s fialovkastým leskom; Kv. rúrka hnedozelená so zelenými šupinami a s riedkymi bielymi štetinami a chlpmi; Čnelka biela; Blizna biela, 6 ramien, v úrovni najvyšších prašníkov; Nitky biele; Prašníky žlté; Plod malý, guľovitý, 3mm priemer, hnedý so štetinami. Rastliny tvoria plody aj bez sprašovania s pravdepodobnosťou premenlivo v rozsahu cca. 0-50%. Plod guľatý 3mm priemer, lesklo zelenohnedý, kompaktný so štetinami. Výsev 2. generácie životaschopný, bez odchýlok.
sem.x: 2004, 2008
foto 1.: Šuba, 8520/15-1994;.....V prílohe - Suba95_8520\pulvinosa_LE.jpg
foto 2.: Šuba, 8144/26-1999-5;.....V prílohe - Suba99_8144\pulvinosa_LEa.jpg

Šuba, KE [466, 467] - (orig. J. Leško, KE 92 R - Aylostera pulvinosa; sem. ChK);

sign.: (Výsev 2005 - 2.generácia) semená jednotné, rel. malé, matne čierne, vajcovité.

Šuba, KE [475, 476] - (orig. ChK 93jR39 - Aylostera pulvinosa);

sign.: Rastliny 100% cudzosprašné. Zbytok popisu zhodný s [466, 467].
sem.x: 2004
foto 1.: Šuba, 4249/33A-1997-6;.....V prílohe - Suba99_8144\pulvinosa_R39.jpg
foto 2.: Šuba, 8144/31-1999-5;.....V prílohe - Suba99_8144\pulvinosa_RS.jpg
Comment.: Spoločne celá zbierka pulvinosa [466, 467, 475, 476]

 top of page