return to the main list
WK 339 (Kr 339, KR 339)
(pozri - Krahn_s) (pozri - waltheriana) (pozri - speg_atroviridis) (pozri - atroviridis_s)
(pozri - patericalyx) (pozri - minutissima) (pozri - patericalyx_s) (pozri - spegazziniana_s)
(pozri - pulvinosa ?) (pozri - pulvinosa_s) (pozri - Cajas_s) (pozri - Iscayachi)

coll.: Wolfgang Krahn, Bolívia, dep. Tarija, prov. Mendez, # (RM FND: Iscayachi, 3700m) (AWK: Alto Cajas, #)

Rebutia pulvinosa.....(prov. ident. Krahn, dat. RM FND)
Rebutia spegazziniana var. atroviridis.....(prov. ident.?, dat. Donald)
Aylostera minutissima......(hort. ident., dat. Uhlig 2006)
Aylostera waltheriana.....(hort. ident.?, dat. A. Wessner 2007)
Rebutia patericalyx.....(ident. Krahn?, dat. Cactus Love 2006)
Aylostera pattericalyx.....(hort. mut., dat. Hillmann Seedlist 2008)
Aylostera patericalyx....(hort., dat. Snowarski 2009)

adnot.: Don., p.114 - (dat.) - "spegazziniana v. atroviridis;  WK dat. Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (fieldnumbers patericalyx) - "patericalyx KR 339";  R. Martin FND 2007 - (dat. ident. - R. pulvinosa, loc. - Iscayachi, 3700m);  A. Wessner (AWK), 2007 - A. waltheriana n. n.;
nom.: [valteri-ána], podľa mena Walther (Haage ?). Meno šírené na stránkach www.kakteen-wessner.de (zoznam) a kakteen-ratgeber.de, ktorá prvý zoznam kopíruje.
sign.:
foto 1.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. patericalyx Krahn 339);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: mladý vrúbľovaný semenáč
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 R (A. minutissima WK 339, Iscayachi, Bol.);
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-00063 (Aylostera waltheriana Kr 339);
merc. R. Hillmann: RH Div.2008 S-80, RH 2009 DIV (Aylostera pattericalyx Krahn 339);
merc. Fischer: LF 2010 S-195AY, LF 2011 S-223AY (A. patericalyx KR339);

collp.:
 top of page