main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
waltheriana
(walteriana Ytô)
(pozri - spegazziniana_s) (pozri - spegazziniana) (pozri - patericalyx ?)
  • Rebutia waltheriana Backbg. n. n.
pub.: C. Backeberg, # ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. waltheriana Backbg. nomen nudum = ? spegazziniana"
Databáza mien Cactus Club Hokuriku 2004 uvádza rozporne "Rebutia spegazziniana Backeb. = A. walteriana" / R. walteriana Bckbg. = spegazziniana ?" s chybným tvarom (sphalmatus) ako ho podľa Index Kewensis publikoval Y. Itô;
  • Aylostera spegazziniana var. waltheriana Backbg. n. n.
pub.: C. Backeberg, # ? - dat. Fearn & Pearcy, 1981 - Checklist Aylostera Speg. "A. spegazziniana v. waltheriana Backbg. nomen nudum = R. spegazziniana"
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.:  

tax.: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 16. Spegazziniana, spec.?
       .Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 9. Spegazziniana, spec.?

adnot.: Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.49., A. waltheriana (Backeb.) Y. Ito, 1957. 

syn.1.: Aylostera waltheriana (Backeb.) Itô 1957....(walteriana)

comb.: Y. Ito, #, 1957
IPNI (IK) - (Backeb.) Y.Itô -- Explan. Diagr. Austroechinocactinae 129 (1957) (sphalm. walteriana).
Mosti, Papini, 2011 - Y. Ito, Explan. Diagr. Austroechinocactinae: 129. 1957. 
nom.: [valteri-ána], podľa mena Walther -> Walther Haage (1899-1992), rovesník Yoshi Itô. Poznámka pri publik. zázname IPNI (IK) "sphalmatus" - nesprávny, nepravý, falošný).  
adnot.: Yoshi Itô (1907-1992), japonský autor viacerých popisov a kombinácií, z ktorých viacero je doteraz nejasných a založených na neznámych typoch resp. pôvode;
ZipCode.com, 2008 - dat. comb. - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy (Backeberg descr. ?);
Fearn & Pearcy, 1981 - Checklist Aylostera Speg. "A. waltheriana (Backbg.) Y.Ito = ? R. spegazziniana"
sign.: Táto kombinácia v rode Aylostera skrýva v sebe neznámy Backebergom popísaný (?) druh alebo varietu čohosi neznámeho predpokladane zaraditeľného najmenej do gen. Rebutia K.Sch., hoci nie je vylúčený aj niektorý synonymný rod zo širšieho pohľadu sensu Cárdenas.
foto 1.: nezaznamenané (pozri - colls.)

syn.2.: Aylostera waltheriana spec. Alto Cayas.....(A. Wessner)

pub.: A. Wessner, katalog 2009
adnot.: Predpokladaná resp. možná zhoda s uvedenou A. waltheriana. Susedná položka v katalógu je "Aylostera waltheriana Kr 339". Auto tohoto spojenia nie je známy. Jedné publikačné miesto je katalog AWK. Nález Kr 339 je rastlina extrémne nejednoznačne identifikovaná od počiatku. Spoločným menovateľom identifikácií je ale príslušnosť ku príbuzenskemu okruhu Spegazziniana. Z uvedenej lokality Alto de Cajas skutočne pochádza niekoľko RH nálezov foriem A. spegazziniana a jeden identifikovaný ako R. patericalyx.
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02381 (Aylostera waltheriana sp. Alto Cayas);

syn.3.: Mediolobivia waltheriana Borg #

pub.: John Borg, (Cacti, 1937 ?) - dat. Fearn & Pearcy, 1981 - Checklist Mediolobivia Backbg. "M. waltheriana Borg = R. spegazziniana"
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: podobná comb. nud. pod Mediolobivia existuje aj u R. patericalyx

colls. #: # ? (Backeberg typ.? n. n.);
colls. Krahn: Kr 339 (WK 339) (pulvinosa prov. - speg. atroviridis - minutissima - waltheriana - patericalyx);


collp.:

 top of page