main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
patericalyx
(pozri - mamillosa_s) (pozri - patericalyx_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia patericalyx Ritter 1977
descr.: F. Ritter, Kakteen und andere Sukkulenten, 28: 78, 1977 / K. u. a. S., 28 (4): 78, 1977 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 28(4): 78. 1977
IPNI (IK) - in Kakt. And. Sukk., 28(4): 78 (1977).
typ.: FR 757
nom.: [paterikalyx], char. tvar kvetu, lat. patera - miska, patericalyx - miskovitý kalich
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. patericalyx Ritter (FR 757) (1977) Kakt. u. a. Sukk. 28 74" - loc.: Chuquisaca, S.Cinti, Cueva, tax.: Rebutia Section III Digitorebutia - nepresne;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/pat1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1977 #)
foto 2.: "stabiae" in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(R. patericalyx; MG 1200.6);.....V prilohe - stabiae @/ 93854716RszMJM_ph.jpg
Comment.: MG číslo malo pôvodne pripojené aj FR 757.
foto 3.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus Galleries, 2005 - www.ortegacactus.es/galleries/ (cact p-r >> find item)
foto 3.: L. A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae P-R slides >> find item)
(Rebutia patericalyx) item;.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia_patericalyx.jpg
Comment.: ??, non patericalyx;  =R. spegazziniana typ - areoly drobné tmavohnedé, otrnenie žltkasté priľahnuté. V roku 2011 stránka zanikla.
foto 4.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. patericalyx);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: v novej galérii 2010 snímok s týmto menom nebol zaradený
foto 5.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. patericalyx) id=104971;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb101.jpg
Comment.:
foto 6.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc. Mesa Garden & other: SeedS 2000 (R. patericalyx);  SGC 2000 R-61964 (R. patericalyx);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 20. Mamillosa, species 63.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 11. Mamillosa, species 2.

cat.: ?
adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. deminuta (Web.) Br.& R. ako návrh alternatívneho mena pre R. patericalyx;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. spegazziniana;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je R. patericalyx synonymom uznaného druhu R. spegazziniana Backeb. 1933 (spec. 35) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. mamillosa Rausch pre členenie R(AMS);
Pestované a fotograficky dokumentované rastliny s týmto menom sú dosť rozdielne, avšak stále sa pohybujú ich identifikácie v rozsahu tu uvedenom t.j. Spegazziniana - Mamillosa. V tomto zmysle sú aj identifikácie doleuvedených nálezov veľmi opatrné.
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.27., A. patericalyx (Ritt.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. patericalyx. Vzorka A. patericalyx nebola súčasťou výskumu;

syn.1: Aylostera patericalyx (Ritter) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2779. 2011 [Dec 2011]
bas.: Rebutia patericalyx F. Ritter, Kakt. And. Sukk. 28(4): 78. 1977.
typ.: Bolivia. Chuquisaca, Sud Cinti, "La Cueva", 1963, Ritter 757 (holotype, U; isotypes, SGO-124585, ZSSSR14409).

Aylostera patericalyx.....(hort., sensu Ritter)
Aylostera patericalyx Ritter comb. nud.

comb.: F. Ritter, #  (sectio Aylostera, pozri - colls. FR 757)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Provizórna Ritterova kombinácia pod Aylostera, spoločne s A. patericalyx ale už ako samostané druhy;
Fearn & Pearcy 1981 in Check list Aylostera Speg. "A. patericalyx Ritter comb. nud. = R. patericalyx"
merc. Chrudim & other: DKE 98 S-104 (A. patericalyx);  Kud 2000 R (A. patercalyx);   C-HBR 2001 S-6/17C (A. patericalyx);
merc. Hillmann: RH 2008, 9, 10/11 S (A. patericalyx RH 2471a);

syn.1a.: Aylostera deminuta 'patericalyx'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'patericalyx' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

syn.2.: Mediolobivia patericalyx.....(hort., sensu Ritter)
syn.2.: Mediolobivia patericalyx Ritter comb. nud.

comb.: F. Ritter, # - dat. Fearn & Pearcy 1981, Check list Mediolobivia Backeb. "M. patericalyx Ritter comb. nud. = R. patericalyx". R. patericalyx bola (1981) u autorov  vedená v Section III Digitorebutia, vtedy ešte spoločne s R. odontopetala;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Provizórna Ritterova kombinácia pod Mediolobivia, spoločne s M. patericalyx ale už ako samostané druhy; Ojedinelé zaradenie druhu v súčasných katalógoch (podobne ojedinele ako v katalógoch u mien Mediolobivia mamillosa, Mediolobivia spegazziniana, Mediolobivia waltheriana)
foto 1.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(M. Patericalyx);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-mediolobivia_patericalyx.jpg
foto 1.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Mediolobivia >> find item - al)
(M. Patericalyx) detail
Comment.: ?, Rastlina na snímku kvetom možno zodpovedá približne popisu F.Rittera, púčik char. spegazziniana - dôležitá farba nitiek sa ale nedá posúdiť. Telo má síce 13 rebier (v orig. popise počet rebier 13-16) ale celkovo pripomína okruh steinmannii.
foto 2.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Mammilloydia-Neolloydia)
(M. patericalyx);..... V prílohe - Monska11_M @/ 34_slideshow.jpg
foto 2.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen L-M -> find item in MagentaCloud)
(M. patiricalyx) detail;..... V prílohe - Monska16_M @/ Mediolobivia patiricalyx.jpg
Comment.: príbuzenstvo Spegazziniana
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-02308, AWK 2009 S (M. patericalyx);

syn.3.: Rebutia spegazziniana var. 'patericalyx'.....(hort., sensu CITES 92)

pub.: hort.; (pozri - colls. SuccSeed) severovýchodné populácie R. spegazziniana; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena patericalyx

colls. Ritter: FR 757 (typ);
colls. Krahn: WK 339 / Kr 339 (speg. atroviridis? patericalyx? pulvinosa?, minutissima?, waltheriana n. n.);
colls. Kníže: KK 1052 (ithyacantha?; kupperiana?, -> patericalyx);
colls. Hillmann: RH 205 (? - speg. atroviridis?), RH 244 (? - speg. atroviridis?), RH 2471a (patericalyx);
colls. Wahl: RW 479 (patericalyx);
colls. Bates: BB 324.06 (patericalyx);
colls. Martin: RRM 33 (aff. patericalyx);


collp.: Šuba, KE - (orig. BZ UK Bratislava, V. Rončkevič Reb 152 - R. patericalyx - orig. Bot. záhrada Bordeaux); --- ?

sign.: (Výsev 2006) - semená typ Rebutia s.s., senilis alebo minuscula (non Aylostera!), predĺžené matne lesklo čierne s bielym hilom.

patercalyx, patiricalyx
(pozri - patericalyx)

Aylostera patercalyx.....(hort. mut.)
Mediolobivia patiricalyx.....(hort. mut.)

adnot.: preklepy v Aylostera katalógu rastlín Kúdela 2000 a v galérii Monska (Bautzen) 2016;.

patericalix odontopetala
(pozri - patericalyx_s) (pozri - odontopetala)

Rebutia patericalix var. odontopetala..... (hort., mut. "y" - "i", dat. Lodé 1999)

adnot.: Gram. preklep v mene druhu s upraveným lat. "calix"; R. odontopetala (pygmaea? steinmannii?) nie je odchýlkou - varietou R. patericalyx (Aylostera), ako by sa pôvodne zdalo z údajov F. Rittera. Prvotne bol použitý mix mien, neskôr dvoch odlišných druhov. Ponúkaná bola takto FR 757a (syn. R. friedrichiana - odontopetala). Zaraďovanie "Mediolobivia patericalyx", súvisí s Ritterovými nuda kombináciami, podobne ako napr. u "Mediolobivia mamillosa".
merc. Cactus Lodé: CL 1999 S-1099 (R. patericalix v. odontopetala);

pattericalyx odontopetala
(pozri - patericalyx_s) (pozri - odontopetala) (pozri - FR 757a)

Aylostera pattericalyx var. odontopetala FR 757a......(nom. mut.)

adnot.: preklep v mene druhu s dvojitým "patteri"; Pozmenené meno pochádza z katalógov Uhlig 2006 a R. Hillmanna, 2008
 top of page