return to the main list
KK 1052
(pozri - Kníže_s) (pozri - kupperiana ?) (pozri - patericalyx ?) (pozri - patericalyx_s)
(pozri - ithyacantha) (pozri - ithyacantha_s) (pozri - fiebrigii_s) (pozri - vulpes)
(pozri - La Cueva_s) (pozri - Rio Challamarca)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Chuquisaca, pri La Cueva, Rio Challamarca, 2000m (Kníže: Tarija, La Cueva, 2500m in 1977 list / 2800m in 2005 list)

Mediolobivia ithyacantha. La Cueva, Tarija, 2500m.....(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia spec. kupperiana? = R. ithyacantha (Cárd.) Diers ?.....(KK?, dat. Šída 1997)
Rebutia kupperiana? ithyacantha?.....(KK?, dat. Šída 1997)
Rebutia spec......(hort., dat. Fischer 2005)
Rebutia patericalyx Ritt., 2800m.....(Kníže in 2005 list)
Rebutia spec., 2000m (= R. patericalyx?; R. kupperiana? = R. ithyacantha?).....(Kníže numbers, dat. RM FND)
Aylostera ithyacantha.....(hort., dat. Fischer 2007)
Rebutia fiebrigii vulpes.....(hort. syn. ithyacantha, dat. Agocs 2010)

adnot.: Šída, RR 97 - (KZ 1052 dat. - loc. La Cueva, Tarija);  Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita - Rio Challamarca, La Cueva, 2000m);
Šída, RR - od areálu R. ithyacantha geograficky už značne vzdialené. Rio Challamarca (Sud Cinti, Chuquisaca) je severný prítok Rio Pilaya.
sign.: (Kníže) - problematicky identifikované nakoniec podľa popisu R. patericalyx Ritt.
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=314)
(R. fiebrigii vulpes KK 1052) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.:
merc. Dv. Králové: KK-DK 2005-6 S CB-011029 (R. patericalyx form KK 1052, Cueva-Rio Challamrca, p.Salta, Argentina);
merc. Fischer: LF 2007 S-54AY, LF 2010 S-120AY, LF 2011 S-159AY (Aylostera ithyacantha KK 1052 ?);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (A. ithyacantha KK 1052);

collp.: Šuba, KE - (orig. BZ UK Bratislava, V.Rončkevič R 308 - Rebutia spec. KK 1052 - orig. L. Fischer);

sign.: (Výsev 2006) - semená typ Aylostera, matne čierne, premenlivej veľkosti, 0,9-1,2mm dlhé.

 top of page