main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
ithyacantha
(fiebrigii vulpes)

(pozri - fiebrigii_s) (pozri - ithyacantha_s)
  • Rebutia ithyacantha (Cárd.) Diers 1972
comb.: L. Diers, Kakteen und andere Sukkulenten, 23: 341, 1972
IPNI (GCI) - ithyacantha (Cárdenas) Diers -- #
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. ithyacantha (Card.) Diers (1977) Kakt. u. a. Sukk. 23 12" - loc.: Santa Cruz, Vallegrande, N Comarapa, tax.: Rebutia Section I Aylostera;.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/ith1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
O. Šída (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_ithyacantha) -> katalógový list - kategorie Rebutia;
O. Šída, Atlas kaktusů XXIV., p.31, 2009 -> text & foto 7.;
Šída, RR 97 - voči R. f. var. fiebrigii - menší, plochší vzrast, o niečo menší počet rebier s výraznejšími hrbolmi, podstatne menší počet tŕňov a oranžovo červené kvety. Semená asymetrické, podlhovasté, charakteristické pre R. fiebrigii. (p.p. 21 - chybne rok popisu - 1969).
Donald, p.103,104 - dlhé, tenké, ohybné tŕne. Kvet oranžovo červený s ovlásnenou rúrkou. Kvet morfológie R. fiebrigii, ale oveľa väčší, ako kvety väčšiny jej populácií. Don., p.102 - dve odlišné populácie, prvá semenný typ R. pseudodeminuta ("idú paralelne s kupperiana"), druhá typu R. fiebrigii. Otrnením sa neblíži ani k jednému z typov.
adnot.: Šída, RR 97 (cit. J. D. Donald) - "v populáciách R. ithyacantha exist. dva typy semien. Semená orig. Cárdenasovych rastlín ukazujú (L. Diers) zreteľne asymetrický podlhovastý tvar, charakteristický pre R. fiebrigii. Rovnaký tvar majú semená L 350." Podobne charakterizoval J. D. Donald ďalšie zbery FR 754a a FR 761a (pozri tam), ktoré však F. Ritter v poslednom zozname zber. čísel v Kakteen in Sudamerika už neuvádza. Zber WR 67 z oblasti Sucre, označený ako R. ithyacantha, má semená údajne okrúhlejšie, viac súmerné, pripomínajúce tvar semien R. pseudodeminuta, resp. R. kupperiana;
Atlas kaktusů VII: 45, 1992, Šída - blízky vzťah ku R. kupperiana, možný spojovací článok medzi R. kupperiana a R. fiebrigii;
Donald, p.103 - Najväčšie rozšírenie druhu je v provincii Vallegrande, na hranici departam. Chuquisaca a Santa Cruz.
foto 1.: Janine Hairan, Au Cactus Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. ithyacantha) 1925;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 1925.jpg
foto 1.: Janine Hairan, Au Cactus Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos > Cactaceae > Rebutia >> find item - al)
(R. ithyacantha) 1925;.....V prílohe - Cactuspro6 @/ 1925.jpg
foto 2.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album R (18) - find item - al)
foto 2.: G. Marchand, 2015 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - Rebutia - al)
(R. ityacantha) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Rebutia_ithyacantha.jpg
Comment.:
foto 3.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. ithyacantha) id=104936;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb066.jpg
Comment.:
foto 4.: Joseph Dougherty, in CalPhotos 2007 - calphotos.berkeley.edu/flora/ (sci-R list >> find item - al)
(R. ithyacantha);.....V prílohe - CalPhotos @/ 2483.jpg
Comment.:
foto 5.: Otakar Šída, wikimedia - cs.wikipedia.org/wiki/ (katalógový list - kategorie Rebutia);
(R. ithyacantha);.....V prilohe - Sida @ Rebutia_ithyacantha_1.jpg
foto 6.: Otakar Šída, Atlas kaktusů XXIV., p.31, 2009
(R. ithyacantha; O. Šída);.....V prílohe - Atlas @/
Comment.:
merc.: SeedS 2000 (Rebutia ithyacantha);  SGC 2000 R-62489 (R. theacantha) 24.50;

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 14. Fiebrigii, species 32.
       Šída(prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 7. Fiebrigii, species 2.

cat.:
adnot.: CITES CC, 1992 - priradenie ku R. fiebrigii;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. ithyacantha (Card.) Diers v zozname alternatívnych mien pre Mediolobivia ithyacantha Card.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. fiebrigii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS):  Mediolobivia ithyacantha, Aylostera fiebrigii vulpes a nové fiebrigii ithyacantha;

bas.: Mediolobivia ithyacantha Cárdenas 1970

descr.: M. Cárdenas, Cactus & Succulent Journal (US), 42: 1; 35, 1970 */ 42. 35., 1970 /
IPNI (GCI) - Cact. Succ. J. (Los Angeles) 32: 35, figs. 1970
IPNI (IK) - Cact. Succ. J. (Los Angeles) 42: 35. 1970
typ.: Cárd. 6312 / coll: #, 1969, Santa Cruz, pri Comarapa /
nom.: [itchi-akantcha], gr. ithyacanthus - s rovnými, priamymi tŕňmi
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. ithyacantha Card. = R. ithyacantha";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia fiebrigii;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/ith1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1970)
merc.: SeedS 2000 (Mediolobivia ithyacantha);

syn.1.: Rebutia ithyacantha (Card.) Diers et Esteves 1989

comb.: L. Diers, E. Esteves-Pereira, #, 1989 (Aylostera)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: dat. comb. - www.cactuslove.ru (Rebutia);

Aylostera ithyacantha.....(hort. sensu Diers, Esteves)
Aylostera ithyacantha Card.......(mix. gen. Card.)

pub.: hort. (sensu sectio Aylostera, fiebrigii)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Meno používané v katalógoch, v zaznamenaných prípadoch vždy s chybou; (pozri - colls:  WR 67, KK 1052);
Fearn & Pearcy 1981 - nepresne alebo komb. neúplne "A. ithyacantha Card. = R. ithyacantha"
foto 1.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone/ (Cactusbase, A >> find item - al)
(A. ihtyacantha);.....V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_ihtyacantha___.jpg
foto 1.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > ihtyacantha)
(A. ihtyacantha) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_ihtyacantha___.jpg
foto 1.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > A > Aylostera > ihtyacantha)
(A. ihtyacantha) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Aylostera_ihtyacantha___.jpg
Comment.:
merc.: Rus 2000 R (A. ithiacantha);  KK-DK 2001 S-6.20 (A. ithiacantha);

syn.2.: Rebutia fiebrigii var. ithyacantha.......(Bercht)

pub.: (Bercht, pozri colls. - L 350)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.3.: Rebutia fiebrigii f. ithyacantha.....(hort.)

pub.: Delange Kakteen, 2008 (web)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

Aylostera fiebrigii ithyacantha......(hort.)

pub.: (Aylostera - KK Čelákovice, 2006) bez uvedenia statusu (var. alebo f.)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: 
foto 1.: Paul Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Aylostera) fiebrigii 'vallegrandensis' S2475);......V prílohe - Klaasen @/ 6565550541_2628f95cd6_b.jpg
Comment.: non vallegrandensis, ident.?, na prírodnom stanovisku, extrémne hrubo husto a tmavo otrnené telo, na temene hore odstávajúce tŕne hnedé, púčik červeného kvetu (= ithyacantha)
foto 2.: P. Klaasen in pkcactus2011's photostream - www.flickr.com/photos/ (Bolivia 2011 - Rebutia s.l.)
(R. (Aylostera) fiebrigii 'vallegrandensis' S2476);......V prílohe - Klaasen @/ 6565553013_07907dec11_b.jpg
Comment.: non vallegrandensis, ident.?, na prírodnom stanovisku, extrémne hrubo husto a tmavo otrnené telo, na temene hore odstávajúce tŕne hnedé, kvet červenooranžový (= ithyacantha)

syn.4.: Rebutia fiebrigii (Gürke) Br. et R. var. vulpes Ritter 1980

descr.: F. Ritter, Kakteen in Südamerika, 2: 619, 1980 / 2: 619, nom. nov.: 1980 /
IPNI (GCI) - Kakteen Südamerika 2: 619. 1980
IPNI (IK) - Kakteen Südamerika 2: 619 (1980), nom. nov.:.
typ.: FR 84b
nom.: podľa vzhľadu otrnenia, lat. vulpes - líška
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. fiebrigii;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/ith1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - voči R. f. var. fiebrigii - tŕne zreteľne hrdzavo červené, a to i okrajové. Všetky tŕne silnejšie, otrnenie veľmi husté, často úplne zahaľujúce telo.
Orig. neúplný popis typu je orientovaný na rozdiely voči R. f. var. fiebrigii, hlavne otrnenia. Uvedené znaky zodpovedajú aj popisu R ithyacantha, pričom je zrejmý blízky vzťah s R. ithyacantha. Rozhodnutie  môže vyplynúť z posúdenia ďalších rozdielov popisov R. ithyacantha a R. f. var. fiebrigii, čo môže byť dôvodom na odlíšenie taxonu voči R. ithyacantha na úrovni variety alebo formy. Rozšírenie taxonu je v provinciách Carrasco a Vallegrande;
foto 1.: (orig. pub. typ.) #
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. fiebrigii vulpes HS 12, AGY 1038);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.:  Iný Swobodov nález HS 12 z okolia Sucre je Sulcorebutia losenickyana
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=311)
(R. fiebrigii vulpes HS 12) details;..... V prilohe - Agocs @/
Comment.: iný snímok identického exempláru z foto 2.
merc. Noltee & other: Nol 00 R-07667 (R. fiebrigii v. vulpes (ithiacantha) );  SGC 2000 R-61866 (R. fiebrigii v. vulpes);

Aylostera fiebrigii var. vulpes.....(hort.)

pub.: hort. (pozri - colls. FR 84b, Donald 242, KK 1052)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

colls. Ritter: FR 84b (fiebrigii v. vulpes typ = ithyacantha); FR 754a (ithyacantha f.), FR 761a (fiebrigii ? - ithyacantha), FR 938 (- cintiensis);
colls. # - Cárdenas: Cárd. 6312 (ithyacantha typ);
colls. Rausch: WR 67 (ithyacantha - ), WR 923 ( - vallegrandensis?);
colls. Lau: L 350 (- kupperiana spiniflora?), Lau (Yamparaez);
colls. Kníže: KK 1052 (kupperiana ? ithyacantha / vulpes ?);
colls. Swoboda: HS 12 (HS 12a?, fiebrigii vulpes);
colls. Donald: Donald 242 (fiebrigii v. vulpes);
colls. Winberg: MN 246 (fiebrigii ? - ithyacantha);
colls. Wahl: RW 227 (fiebrigii v. vulpes), RW 534 (fiebrigii v. vulpes);
colls. Klaasen: S 2463 (fiebrigii -> ityacantha), S 2475 (fiebrigii 'vallegrandensis' -> ihyacantha), S 2476 (fiebrigii 'vallegrandensis' -> ihyacantha);
colls. Heřtus: PHA 884 (aff.);
colls. Sochůrek: MS 425, MS 805, MS 806;


collp.: Rohrer, KE - (orig. ? - Aylostera ithiacantha); --- ?

foto 1: Šuba, 8520/47-1994;.....V prílohe - Suba94_8520\ithy_grandi_RO.jpg
Comment.: ? R. ithyacantha (vľavo / on the left) nezodpovedá Cárd. popisu. Vpravo R. pseudodeminuta var. grandiflora.

ithiacantha
(pozri - ithyacantha) (pozri - L 350)

Aylostera ithiacantha.....(hort. mut. "i")

adnot.: Zmenené meno často používané v katalógoch Chrudim (L 350), neskôr aj iné, Noltee 2000, KK-DK 2001, Au Cactus Francophone 2006, Agocs - Rebutialand 2006, ai..

theacantha
(pozri - ithyacantha)

Rebutia theacantha.....(hort. mut. absurd.)

adnot.: Extrémne deformované meno v katalógu rastlín STENASA G.C. 2000, (SGC, švéd.)

ichthyacantha
(pozri - ithyacantha)

Rebutia ichthyacantha (Cárdenas) Diers.....(mut. absurd.)

adnot.: Deform. meno, preklep v INDEX Atlas kaktusů, P.Antálek, p.36

ihtyacantha
(pozri - ithyacantha)

Aylostera ihtyacantha.....(mut. absurd.)

adnot.: Deformované meno, preklep v Seznam Aylostera (Z.Rovsek, 2006)

fiebigiana vulpes
(pozri - ithyacantha) (pozri - fiebrigii vulpes) (pozri - FR 84b)

Rebutia fiebigiana var. vulpes Ritt. FR 84b.....(hort. mix. nom.)

adnot.: Preklep a zmiešanie dvoch identít z neznámeho zdroja v databáze Cactus Club Hokuriku 2004

 top of page