return to the main list
FR 938 (RITT 938)
(pozri - Ritter_s) (pozri - cintiensis) (pozri - cintiensis_s)
(pozri - fiebrigii_s) (pozri - ityacantha_s) (pozri - Camargo) (pozri - Carusla ?)

coll.: F. Ritter, 1958, Bolívia, dep. Chuquisaca, prov. Nor Cinti, severne od Camargo, # (RM: 35km severne od Camargo)

Rebutia cintiensis.....(Ritter numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia cintiensis Ritter 1978.....(typ)
Rebutia fiebrigii / ihyacantha?.....(ident., dat. Donald 1979)
Rebutia cintiensis Ritt. FR 938 = fiebrigii......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (FR dat.);   Ralph Martin FND 2000 - (FR dat. - see FR 765);  R. Martin, FND 2007 - (35km N Camargo);   F. Ritter, 1980 - (dat. - N Camargo, 1958) - upozorňuje na podobnosť jednoznačne neidentifikovanáho nálezu FR 765 od La Cueva s týmto popísaným taxonom;
Donald, p.125 - loc. Camargo (cit. o rastlinách v kultúre - typ FR 938 nevidel) - "patrí do populácií okolo R. fiebrigii, a tu do užšieho príbuzenstva R. ithyacantha Cárdenas. Knížeho R. cintiensis KK 1516 (num.??),  je podobnejšia  skôr FR 938 ako WR 313 (huasiensis, prov. cintiensis)";
foto 1.: (orig. num. typ.) #
merc.: nezaznamenané

collp.:

 top of page