return to the main list
cintiensis_s

Výskyt mena cintiensis:

nom.: [cinty-énsis], podľa miesta pôvodu - Cinti (provincia Nor Cinti, Sud Cinti, Bolívia)
adnot.: všetky uvedené identity prvej skupiny (sectio Aylostera) boli vzťahované ku jednému popisu F. Rittera.
Menom cintiensis boli označené zbery FR 938, KK 1516, FR 765 (s otáznikom), RH 894 a aj SE-94. Zberové číslo WR 321 sa týka rastlín Rauschom provizórne označených R. fiebrigii var. castanea. Nie je známe či W. Rausch neskôr stotožnil tento svoj zber s popísanou R. cintiensis Ritter (FR 938). Podobný prípad je neskoršie šírenie zberu fiebrigii WR 503a pod týmto menom. Rovnako aj typový zber R. huasiensis WR 313 bol spočiatku rozširovaný pod mylným menom Rebutia (Aylostera) cintiensis Rausch - odtiaľ neskôr mis. Mediolobivia cintiensis.

AYL

WEI
 • Rebutia fidaiana subsp. cintiensis (Cárd.) Hunt 1997
 • Rebutia (Weingartia) fidiana var. cintiensis.....(pozri - cintiensis)
 • Rebutia fidainia (Backeb.) D.R.Hunt subsp. cintiensis....(mut., pozri - cintiensis)
 • Rebutia (Weingartia) fidana subsp. cintiensis.....(pozri - cintiensis, pozri - S 2371, S 2371.2, S 2396.1, S 2396.2, S 2397, S 2398, S 2402, S 2404, S 2410, S 2416;)
 • Sulcorebutia cintiensis (Cárd.) Brandt 1976
 • Weingartia cintiensis Cárd. 1958 .....(pozri - Card. 5496)
 • Weingartia cintiensis.....(pozri - FR 373 - ?, FR 373a; WR 77; KK 722; L 916; JP 92, JP 170, JP 172, JP 173, JP 175, JP 200, JP 203, JP 205, JP 205a; KA 141, KA 142, KA 142a, KA 144, KA 145, KA 294, KA 296, KA 297, KA 299, KA 322, KA 322a, KA 322b, KA 325, KA 327b, KA 374, KA 375; RH 163, RH 164, RH 168, RH 171(RH 171x?), RH 179, RH 299, RH 882, RH 1138; RW 339(RW 339a?); RRM 27, RRM 53; B/K 27; BDH 22; BLMT 61.02, BLMT 72.01, BLMT 128.02, BLMT 158.02, BLMT 159.02, BLMT 160.01, BLMT 295.02; VS 311, VS 582; PHA 248, PHA 394, PHA 395, PHA 671, PHA 684, PHA 1255; MA 512; JO 401, JO 611; SE 98; LH 672; HJ 480 - westii; JK 255, JK 259, JK 261, JK 271, JK 397, JK 398; VOS 3-075/a; JJH 11348; ZJ #; SL 24/99; HTH 12a, HTH 107a, HTH 108a, HTH 144, HTH 145, HTH 151b, HTH 152a, HTH 154a; LF 280, LF 284, LF 287, LF 331, LF 510B - lecoriensis, LF 516B, LF 516X/B, LF 558A, LF 579C, LF 581B, LF 582B, LF 1261, LF 1538, LF 1540, LF 1695, LF 1863; TB 50.2, TB 51.2, TB 52.2, TB 63.2, TB 144.2, TB 145.2; MM 292, MM 365, MM 374; MS 367, MS 372, MS 530, MS 1543, MS 1821, MS 1823, MS 2211, MS 2305;)
 • Weingartia fidaiana subsp. cintiensis (Cárd.) Don. 1978 ? 1979
 • Weingartia fidaiana ssp. cintiensis.....(pozri - CARD 5496, BB 64.08, BB 533.08, BB 594.04, BB 596.03, BB 597.02, BB 598.04;)
 • Weingartia fidaiana ssp. cintiensis var. lecoriensis.....(pozri - BB 336.01, BB 337.01, BB 338.05, BB 339.10, BB 340.01, BB 341.01, BB 342.02, BB 424.01, BB 425.01, BB 429.02, BB 430.01, BB 431.02, BB 432.01, BB 437.01, BB 438.01, BB 563.02, BB 1197.04, BB 1198.02;)
 • Weingartia fidaiana var. cintiensis.....(pozri - cintiensis, pozri - KAS 135b, KAS 135c, KAS 263.2, KAS 264.2;)
 • Weingartia fidana cintiensis.....(pozri - cintiensis, pozri - VS 311, VS 514;)
 top of page