main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
cintiensis
(pozri - fidaiana_s) (pozri - fidana_s) (pozri - cintiensis_s)
  • Rebutia (W.) cintiensis (Cárd. 1958)
  • Rebutia (S.) cintiensis (Brandt 1976)
  • Rebutia (W.) fidaiana ssp. cintiensis (Donald 1978)
adnot.: (hort.); V prvej podobe R. cintiensis je možná zámena s druhom zo sekcie Aylostera - R. cintiensis Ritter 1978.
  • Rebutia fidaiana subsp. cintiensis (Cárd.) Hunt 1997
comb.: D. R. Hunt, #, 1997 / Cactaceae Consensus Initiatives 4: 7, 1997 /
IPNI (IK) - fidaiana (Backeb.) D.R.Hunt subsp. cintiensis (Cárdenas) D.R.Hunt -- Cactaceae Consensus Init. 4: 7. 1997 [Oct 1997]
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT9.htm (Galería del Socio IV-IX >> find item)
(R. (W.) fidaiana ssp. cintiensis);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_W_fidaiana_subsp._cintiensis_02.jpg
Comment.:
merc.:
  • Rebutia (W.) fidaiana var. cintiensis (hort. 2009, Kasperski)
adnot.: jeden odlišný názor na postavenie mena cintiensis (pozri - colls., KAS);
  • Rebutia (Weingartia) fidana subsp. cintiensis (hort. 2011, Klaasen)
pub.: # P. Klaasen, 2011 (pozri - colls. S)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Opravené meno " R. fidana" v publikácii Hunt, Taylor, Charles, The New Cactus Lexicon, 2006 dané do súladu s pravidlami podľa ICBN Art. 60.11, Rec60C.1. Avšak mená W. cintiensis, S. cintiensis, W. fidaiana ssp. cintiensis sú tu chápané ako synonymá Rebutia fidana.

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme uznané sú W. cintiensis, S. cintiensis a W. fidaiana ssp. cintiensis synonymami uznaného druhu Rebutia fidaiana (Backeb.) Hunt 1997 (species 13.) systému Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme synonymum druhu Rebutia fidana;


  • Weingartia cintiensis Cárdenas 1958
descr.: M. Cárdenas, #, # / Cárdenas, Revista de Agricultura [Cochabamba] 10: 9, 1958 /
IPNI (GCI) - Revista Agric. (Cochabamba) 10: 9. 1958
IPNI (IK) - in Rev. Agric., Cochabamba No. 10, 9 (1958); cf. Donald in Nat. Cact. & Succ. Journ. xiii. 67 (1958).
typ.: Cárd. 5496 / coll: M. Cárdenas /
adnot.: dat. J. Fiker, Cactaceae etc., p.21, 1991
nom.: [cinty-ensis], podľa oblasti pôvodu; Cinti, Chuquisaca.
sign.: Backeberg, KL 1966, p.450 - Wengartia cintiensis n. subnud. ist eine basal werzweigende gruppenbildende Pflanze mit länglichen Trieben und dunkelfarbigen Stacheln, eine der interessantesten Arten, auch von Rausch gessamelt, aber bisher noch unbeschrieben. - Bolivien (Cinti);
foto 1.: (orig. pub. descr. 1958 #)
foto 2.: Walter Rausch in C. Backeberg, Kakteenlexikon, p.737, obr.450, 1966 -
(W. cintiensis (Cárd.?));.....V prílohe - K_lex @
foto 3.: Zvone Rovšek, 2006 - www.tosca.si/zvone (Cactusbase, W >> find item - al)
(W. cintiensis);.....V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_cintiensis___.jpg
foto 3.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrocactus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > cintiensis)
(W. cintiensis) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_cintiensis___.jpg
foto 3.: Zvone Rovšek, 2016 - www.astrokaktus.com/CactusBase/ (Indeks > Cactaceae > W > Weingartia > cintiensis)
(W. cintiensis) detail;..... V prilohe - Rovsek @/ 10_Weingartia_cintiensis___.jpg
Comment.: bez kvetu, char. silné hnedé otrnenie
foto 4.: Denis Kibenko in Cactus Kiev, 2007-2016 - www.cactuskiev.com.ua (Fotogaleria Weingartia >> find item);
(W. pilcomayensis) 5042;.....V prilohe - Kiev @/ Weingartia pylcomayonensis.jpg
foto 4.: D. Kibenko in Cactus Kiev, 2016 - www.cactuskiev.com.ua (Galeria > Kaktusy > Weingartia >> find item)
(W. pylcomayonensis) 4112;.....V prilohe - Kiev16 @/ Weingartia_pylcomayonensis-me.jpg
Comment.: ? (bez kvetu). Telo valcovité so zvislými čiastočne rozpadnutými rebrami, tŕne hnedé priamo odstávajúce, biele areoly, silné hnedé hore ohnuté tŕne = cintiensis
foto 5.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z slides >> find item)
(W. cintiensis);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Weingartia.cintiensis.jpg
Comment.: =, veľké hrboly, silné belavé hnedasté mierne hore ohnuté tŕne, kvet v blízkosti temena. V roku 2011 stránka zanikla.
foto 6., 7., 8.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Weingartia > W. cintiensis)
foto 6., 7., 8.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > W. cintiensis)
foto 6., 7., 8.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > cintiensis > W. cintiensis)
(W. cintiensis);.....V prilohe - BourleauW @/ W cintiensis-2.jpg, @/ W cintiensis 2-2.jpg, @/ W cintiensis 6-2.jpg,
Comment.: 2 formy - kvet v intenzite svetložltej a žltej, tmavozelené telo s bielymi okrúhlymi areolami, mierne k telu a hore ohnuté hnedé a šednúce tŕne na temene hnedé
merc. Dv. Králové: KK Dv. Kralove 2002, see - VS 311;
merc. Chrudim: ChK 2005j - see MA 512, JO 611,)
merc. Uhlig-Kakteen: U 2006 R (W. cintiensis [Re. fidaiana cintiensis]);
merc. Fischer: LF 2007 S-44W, LF 2010 S-9W, LF 2011 S-3W (W. cintiensis LF 284, El Puente, 2400m);  LF 2007 S-49W, LF 2010 S-8W, LF 2011 S-4W (W. cintiensis LF 331, San Pedro, 2800m); LF 2010 S-2W, LF 2011 S-7W (W. cintiensis ZJ, San Juan); LF 2010 S-3W (W. cintiensis Fr 373); LF 2010 S-4W (W. cintiensis JJH 11348);  LF 2010 S-5W, LF 2011 S-2W (W. cintiensis KK 722);  LF 2010 S-6W, LF 2011 S-5W (W. cintiensis LH 672, Camargo);  LF 2010 S-7W, LF 2011 S-6W (W. cintiensis SL 24/99, San Pedro->Culpina, 2700 m);
merc. Bercht: LB 2008 S 4134 (wei cintiensis VS 0574 Impora - El Puente 2432 m);

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Weingartia,

adnot.: Dvořák, Atlas kaktusů V, p.64, 1990 - Blízky príbuzenský vzťah medzi W. neumanniana a severnými W. fidaiana a W. westii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia cintiensis;
Hentzschel & Augustin, 2008 - v systéme Weingartia samostatné postavenie druhu W. cintiensis;

syn.1.: Sulcorebutia cintiensis (Cárd.) Brandt 1976

comb.: / F. H. Brandt, Frankfurter Kakteenfreund, 3: 9; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I. O. S.), 27: 9 (1976 publ. 1979), 1976 /
IPNI (GCI) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9. 1976
IPNI (IK) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9 (1976); cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ.(I. O. S.), 27: 9 (1976 publ. 1979).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia cintiensis;

syn.2.: Weingartia fidaiana (Backeb.) Werd. subsp. cintiensis (Cárd.) Don. 1978 ? 1979 1980

comb.stat.: # / J. D. Donald, Ashingtonia 3: 139, 1979 [1980] /
IPNI (IK) - Ashingtonia 3(Weingartia Suppl.):139. 1978
adnot.: dat. tax. - J. Fiker, Cactaceae etc., p.21, 1991;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. cintiensis;
foto 1.: Mats Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 3731)
(W. fidaiana ssp. cintiensis VZ 70);.....V prilohe - #
Comment.: foto #
merc. SuccSeed: SS 2009 S-3731 (W. fidaiana ssp. cintiensis VZ 70, Turuchipa, 3240m);

Weingartia fidaiana var. cintiensis.....(hort.)

pub.: #
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - W. fidaiana a variety)
adnot.: použitie (pozri - colls., L, KAS)
foto 1.: Leszek Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page162 / picture1)
(W. fidaiana v. cintiensis KAS 135b);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_fidaiana v. cintiensis_KAS135_b_San Pedro.JPG
Comment.:
foto 2.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page163 / picture18)
(W. fidaiana v. cintiensis KAS 135c);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_fidaiana v. cintiensis_KAS135_c_San Pedro.JPG
Comment.:
foto 3.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page164 / picture19)
(W. fidaiana v. cintiensis KAS 263.2);....V prilohe - Kasperski @ Weingartia_fidaiana v. cintiensis_KAS263.2_San Pedro.JPG
Comment.:
foto 4.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page165 / picture20)
(W. fidaiana v. cintiensis KAS 264.2);....V prilohe - Kasperski @ Weingartia_fidaiana v. cintiensis_KAS264.2_San Pedro.JPG
Comment.:

syn.3.: Gymnocalycium cintiense (Cárd.) Hutchison 1959

comb.: P. C. Hutchison, National Cactus & Succulent Journal 14: 38, 1959
adnot.: tax. - Notocacteae, Gymnocalycinae Buxb.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia cintiensis;
merc.:

colls. Cárdenas: Cárd. 5496 (typ.);
colls. Ritter: FR 373, FR 373a;
colls. Rausch: WR 77;
colls. Markus?: MA 512;
colls. Lau: L 916;
colls. Kníže: KK 722;
colls. Augustin: KA 141, KA 142, KA 142a, KA 144, KA 145, KA 294, KA 296, KA 297, KA 299, KA 322, KA 322a, KA 322b, KA 325, KA 327b, KA 374, KA 375;
colls. Prantner: JP 92, JP 170, JP 172, JP 173, JP 175, JP 200, JP 203, JP 205, JP 205a;
colls. Jucker: HJ 480 (westii?);
colls. Hillmann: RH 163, RH 164, RH 168, RH 171(RH 171x?), RH 179, RH 299, RH 882, RH 1138;
colls. Wahl: RW 339(RW 339a?);
colls. Pot & Boxtel: JK 255, JK 259, JK 261, JK 271, JK 397, JK 398, JK 526a;
colls. de Vries: VZ 70;
colls. Bates &: B/K 27;
colls. Bates &&: BDH 22;
colls. Bates &&&: BLMT 61.02, BLMT 72.01, BLMT 128.02, BLMT 158.02,  BLMT 159.02, BLMT 160.01, BLMT 295.02;
colls. Schädlich: VOS 3-075/a;
colls. Bates: BB 64.08, BB 533.08, BB 594.04, BB 596.03, BB 597.02, BB 598.04;
colls. Martin: RRM 27, RRM 53;
colls. Halda: JJH 11348;
colls. Heřtus: PHA 248, PHA 394, PHA 395, PHA 671, PHA 684, PHA 1255;
colls. Horáček: LH 672;
colls. Šorma: VS 311 (westii?), VS 514, VS 574, VS 582;
colls. Slaba: SL 24/99;
colls. Janeba: ZJ # (San Juan);
colls. Thiele: HTH 12a, HTH 107a, HTH 108a, HTH 144, HTH 145, HTH 151b, HTH 152a, HTH 154a;
colls. Odehnal: JO 401, JO 611;
colls. Šeda: SE 98;
colls. Fischer: LF 280, LF 284, LF 287, LF 331, LF 510B (westii var.-> cintiensis-> lecoriensis), LF 516B, LF 516X/B, LF 558A, LF 579C, LF 581B, LF 582B, LF 1261, LF 1538, LF 1540, LF 1695, LF 1863;
colls. Blaczkowski: TB 50.2, TB 51.2, TB 52.2, TB 63.2,  TB 144.2, TB 145.2;
colls. Kasperski: KAS 135b, KAS 135c, KAS 263.2, KAS 264.2; 
colls. Marek: MM 292, MM 365, MM 374 (cinthiensis);
colls. Sochůrek: MS 367, MS 372, MS 530, MS 1543, MS 1821, MS 1823, MS 2211, MS 2305;
colls. Klaasen: S 2371, S 2371.2, S 2396.1, S 2396.2, S 2397, S 2398, S 2402, S 2404, S 2410, S 2416;


collp.:

 top of page