return to the main list
fidaiana_s

Výskyt mena fidaiana:

nom.: [fida-i-ána], podľa mena; H. Fida
adnot.: Iný publikovaný tvar mena "fidana" má vzor v menách "duursmana" (Duursma) alebo "rovidana" (Rovida). Jedno z kľúčových uznaných mien v širšom ponímaní rodu Rebutia.

WEI
 top of page