main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
vilcayensis
(pozri - westii_s) (pozri - westii) (pozri - fidaiana_s)
  • Rebutia (W.) vilcayensis (Cárd. 1964)
  • Rebutia (S.) vilcayensis (Brandt 1976)
  • Rebutia (W.) westii v. vilcayensis (Donald 1978)
  • Rebutia (W.) fidaiana v. vilcayensis (#?)
adnot.: (hort.)
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú W. vilcayensis, S. vilcayensis, W. westii v. vilcayensis a W. fidaiana v. vilcayensis synonymami uznaného druhu Rebutia fidaiana (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 13) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme synonymum druhu Rebutia fidana;


  • Weingartia vilcayensis Cárdenas 1964
descr.: M. Cárdenas, Cactus (Paris), 19: 82, 46-47, 1964 / Cactus, Paris, No. 82, 46., 1964 /
IPNI (GCI) - Cactus (Paris) no. 82: 46. 1964
IPNI (IK) - in Cactus, Paris No. 82, 46 (1964).
typ.: Cárd. 6129 / coll: M. Cárdenas, Bolivia, Potosi, Linares, Vilacaya, 3200m /
adnot.: dat. Backeberg, KL 66, p.452;  J. Fiker, Cactaceae etc., p.21, 1991;
nom.: [vilkájensis], podľa názvu lokality - Vilcaya?. J. Pěnčík a kol v Bot. slovníku uvádza odlišné heslo "vilacayensis - pôvod Vilacaya, Bolívia".
sign.: Backeberg, KL 66, p.452 - odlišný druh v hustom a jemnom otrnení;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1964 #)
foto 2., 3.: "Cactus" in Cactofili, 2008 - www.cactofili.org (album Weingartia >> find item - al)
(W. vilcayensis) 950, 951;.....V prilohe - CactofiliW @/ Weingartia_vilcayensis_1_155, Cactus @/  Weingartia_vilcayensis_2_174
Comment.: veľmi husté odstávajúce rel. dlhé svetlé alebo hnedé otrnenie, malý žltý kvet (okv., nitky, blizny, praš.) so zelenými šupinami, zelené telo, areoly husto, oválne s bielou vlnou
merc. Fischer: LF 2010 S-79W, LF 2011 S-104W (W. vilcayensis);

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Weingartia,

adnot.: Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. westii Hutch. (?) ako návrh alternatívneho mena pre W. vilcayensis Card. a W. lecoriensis Card.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. westii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté pod W. westii alebo W. fidaiana, podobne ako u W. lecoriensis;

syn.1.: Sulcorebutia vilcayensis (Cárd.) Brandt 1976

comb.: / F. H. Brandt, Frankfurter Kakteenfreund, 3: 9; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 27: 9 (1976 publ. 1979), 1976 /
IPNI (GCI) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9. 1976
IPNI (IK) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9 (1976); cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ.(I. O. S.), 27: 9 (1976 publ. 1979).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia westii;

syn.2: Weingartia westii (Hutch.) Donald var. vilcayensis (Cárd.) Donald 1978 ? 1979 1980*

comb.stat.: J. D. Donald, # / Ashingtonia (Weingartia Suppl.), 3: 138: 1978 / */ publ. 1980 /
IPNI (IK) - Ashingtonia 3(Weingartia Suppl.): 138. 1978
adnot.: dat. - J. Fiker, Cactaceae etc., p.21, 1991;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. westii;
sign.:
foto 1.: (pub. typ. comb.stat.)
merc.:

syn.3.: Weingartia fidaiana var. vilcayensis (Cárd.) #

comb.: # (Donald ? / sensu Lohmueller & Hunt - Rebutia fidaiana?)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - W. fidaiana, W. vilcayensis)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. westii;

colls. Cárdenas: Cárd. 6129 (typ.);


collp.:

 top of page