main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
westii
(pozri - westii_s) (pozri - fidaiana_s)
  • Rebutia (W.) westii (Donald 1957)
  • Rebutia (S.) westii (Brandt 1976)
  • Rebutia (W.) fidaiana ssp. westii (#?)
adnot.: (hort.)
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú W. westii, S. westii a W. fidaiana ssp. westii synonymami uznaného druhu Rebutia fidaiana (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 13) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme synonymum druhu Rebutia fidana;


  • Weingartia westii (Hutch.) Donald 1958
comb.: J. Donald, #, # / Nat. Cact. & Succ. Journal, 13. 67., 1958 /
IPNI (GCI) - Natl. Cact. Succ. J. 13: 67. 1958
IPNI (IK) - Nat. Cact. & Succ. Journ. xiii. 67 (1958).
adnot.: dat. - Atlas kaktusů, p.61, 1996;  J. Fiker, Cactaceae etc., p.21, 1991
sign.: Backeberg, KL 66, p.453 -
foto 1.: (orig. pub.)
foto 2.: L. Horáček in www.cact.cz/noviny (Fotoarchiv T-Z)
(W. westii; na prír. lokalite) detail;.....V prilohe - Noviny @/ Weingartia_westii.jpg
Comment.: extra husto otrnené rastliny - priame hore smerujúce sv. hnedé tŕne
foto 3.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album W (23) - find items - al)
(W. westii VS 326);.....V prilohe - Marchand @/ Weingartia_westii_VS326.jpg
foto 3.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - W - Weingartia - al)
(W. westii VS 326) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Weingartia_westii_VS326_001.jpg
Comment.:
foto 4.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 90, pos 1075)
(W. westii) pid 1071;....V prilohe - Strauch @/
Comment.:
foto 5.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus PhotoGalleries, 2009 - www.ortegacactus.es/galleries/ (Cactaceae S-Z slides >> find item)
(W. westii);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Weingartia.westii.jpg
Comment.: (bez kvetu), tmavozelené telo, rovné odstávajúce tŕne, horesmerujúce tmavé. V roku 2011 stránka zanikla.
foto 6.: Leszek Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page192 / picture15)
(W. westii KAS 261.8);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_westii_KAS261.8_Huasinota.JPG
Comment.:
foto 7.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page193 / picture32)
(W. westii KAS 270.2);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_westii_KAS270.2_San Pedro - Culpina.JPG
Comment.:
foto 8.: Mats Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 3056)
(W. westii VS 312);.....V prilohe - Winberg09 @/
foto 8.: M. Winberg, SuccSeed, 2016 - www.succseed.com (in seeds-cacti - Weingartia - article 3056)
(W. westii VS 312) 3056;.....V prilohe - Winberg09 @/ 1146668-origpic-81272a.jpg
Comment.: 'culpinensis'
foto 9.: M. Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 3057)
(W. westii VS 326) 3057;.....V prilohe - Winberg09 @/
Comment.:
foto 10., 11.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (gallery > Weingartia > W. westii)
foto 10., 11.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > westii > W. westii)
(W. westii);.....V prilohe - BourleauW @/ W westii-2.jpg, @/ W westii 2-2.jpg
Comment.: sivohnedé priame odstávajúce tŕne, telo zelené s malými bielymi okrúhlymi areolami, kvet žltý zvonka červenkastý, nitky žlté, prašníky biele, čnelka a blizny žltozelené.
merc. Chrudim: (see - LH 665, LH 667, LH 677; see - JO 612, JO 626;);  ChK 2009p5810.70 (W. westii LH 665, Culpina);  ChK 2009p5810.50 (W. westii LH 667, Potosi);  ChK 2009p5810.20 (W. westii LH 677, Potosi);  ChK 2009p5810.40 (W. westii 'culpinensis' VS 312, Mal Paso);  ChK 2009p5810.92 (W. westii SE 168, Cuchu Ingenio);
merc. Fischer: LF 2007 S-41W (W. westii LF 357, Tacacuira IS);  LF 2007 S-42W (W. westii LF 337, Cana Cruz IS);  LF 2007 S-43W (W. westii LF 325, Cotagaita IS);  LF 2007 S-45W (W. westii LF 288, El Puente) siln. trny;  LF 2007 S-51W (W. westii ZJ, Carusla, 35km N of Camargo);
merc. Bercht: LB 2008 S 4268 (wei westii HTH 0162 San Pedro - Culpin, Cerro Punta Palca, 3450 m);  LB 2008 S 4185 (wei westii LF 0325 Cotagaita);  LB 2008 S 4186 (wei westii LF 0334 Canacruz);  LB 2008 S 4187 (wei westii VS 0326 west Cuchu Ingenio);  LB 2008 S 4188 (wei westii v. culpinensis VS 0312 Mal Paso - Culpina 3102 m);
merc. Hillmann: RH 2008, 9 S (W. westii RH 1991b);  RH 2008, 9, 10/11 S (W. westii RH 2460);  RH 2008, 9, 10/11 S (W. westii RH 2461c);  RH 2008, 9, 10/11 S (W. westii RH 3196);  RH 2010/11 S (W. westii RH 1978a);  RH 2010/11 S (W. westii RH 1983b);  RH 2010/11 S (W. westii RH 1999b);
merc. SuccSeed: SS 2009 S-3056 (W. westii VS 312, Mal Paso - Culpina, 2950m);  SS 2009 S-3057 (W. westii VS 326, Cucho Ingenio, 3300m);
merc. Fischer: LF 2010 S-82W, LF 2011 S-107W (W. westii FR 818);  LF 2010 S-87W, LF 2011 S-112W (W. westii KK 498);  LF 2010 S-88W, LF 2011 S-113W (W. westii LH 665, Culpina);  LF 2010 S-89W, LF 2011 S-114W (W. westii LH 667, Culpina);  LF 2010 S-93W, LF 2011 S-118W (W. westii WR 82);  LF 2010 S-83W, LF 2011 S-108W (W. westii JJH 11497);  LF 2010 S-94W, LF 2011 S-119W (W. westii ZJ, 30km e. San Pedro);  LF 2010 S-90W, LF 2011 S-115W (W. westii SL 25/99);  LF 2010 S-91W (W. westii SL 30/99, Padcoyo);  LF 2010 S-92W (W. westii SL 32/99);  LF 2010 S-84W, LF 2011 S-109W (W. westii JO, Mal Paso-Culpina, 2950m) > JO 612;  LF 2010 S-85W (W. westii JO, Padcoyo) > JO 6xx ?;  LF 2010 S-86W (W. westii JO, W of Cocho Ingenio, 3300m) > JO 626;  LF 2011 S-120W (W. westii v. LF510 Padcoyo 3370m) > loc.?;  LF 2011 S-121W (W. westii v. nova LF325 Higuera 2979m);

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Weingartia,

adnot.: Backeberg, 1966 - forma W. fidaiana;
Dvořák, 1990 - Blízky príbuzenský vzťah medzi najjužnejšou W. neumanniana a severnými W. fidaiana a W. westii;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. westii Hutch. (?) ako návrh alternatívneho mena pre W. vilcayensis Card. a W. lecoriensis Card.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. westii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia samostatné postavenie druhu W. westii;

bas.: Gymnocalycium westii Hutchison 1957

descr.: P. C. Hutchison, Cactus & Succulent Journal (US), 29(1): 11-14, 1957
IPNI - #
typ.: / coll: J. West, Bolivia, Potosi, Cuchu Ingenio, # /
adnot.: Atlas kaktusů, p.64, 1990;  J. Fiker, Cactaceae etc., p.21, 1991; w.page U. Creuzburg 2000;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia westii;
nom.: [vesti-i], podľa pseudonymu zberateľa kaktusov; "James West" (= princ von Ratibor und Hohenlohe).
sign.: Backeb. -
foto 1.: (orig. pub. descr. 1957)

syn.1: Sulcorebutia westii (Hutch.) Brandt 1976

comb.: / F. H. Brandt, Frankfurter Kakteenfreund, 3: 9; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 27: 9 (1976 publ. 1979), 1976 /
IPNI (GCI) - (Hutchison) F.H.Brandt -- Frankfurter Kakteenf. 3: 9. 1976
IPNI (IK) - (P.C.Hutch.) F.H.Brandt -- Frankfurter Kakteenf. 3: 9 (1976); cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ.(I. O. S.), 27: 9 (1976 publ. 1979).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia westii;

syn.2: Weingartia fidaiana subsp. westii (Hutch.) #

comb.stat.: # (Donald 1978 ? / Bueno 2006 sensu Lohmueller & Hunt ?)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. westii;

colls. West: (Hutchison typ.);
colls. Cárdenas: Card. 6367;
colls. Ritter: FR 818;
colls. Rausch: WR 82;
colls. Kníže: KK 498, KK 1723 (lecoriensis, westii?);
colls. Prantner: JP 70, JP 73, JP 94, JP 149, JP 149a, JP 151c, JP 209, JP 210, JP 210a, JP 210b, JP 213, JP 216;
colls. Augustin: KA 108, KA 109, KA 113, KA 114, KA 146, KA 146a, KA 147, KA 280, KA 329, KA 330, KA 331, KA 334, KA 378;
colls. Jucker: HJ 480 (cintiensis? westii?);
colls. Hillmann: RH 1978a, RH 1983b, RH 1991b, RH 1999b, RH 2460, RH 2461c, RH 3196;
colls. Pot & Boxtel: JK 465, JK 472;
colls. Janeba: ZJ # (Carusla), ZJ # (30km E San Pedro);
colls. Bates &&: BDH 7;
colls. Bates &&&: BLMT 96.01, BLMT 97.02;
colls. Bates: BB 263.02, BB 1184.07;
colls. Martin: RRM 20;
colls. Heřtus: PHA 159, PHA 247 (aff.), PHA 354, PHA 387 (aff.), PHA 392 (aff.), PHA 1969;
colls. Halda: JJH 11497;
colls. Horáček: LH 665 (westii? cintiensis?), LH 666 (f. culpinensis), LH 667, LH 677 (westii -> lecoriensis?);
colls. Šorma: VS 311 (westii? cintiensis?), VS 312 ('culpinensis', var. Mal Paso - Culpina); VS # ('culpinensis', Mal Paso); VS 326 (Cucho Ingenio);
colls. Odehnal: JO 412, JO 612 (f. culpinensis), JO 6xx (Padcoyo), JO 626;
colls. Thiele: HTH 14b, HTH 23a, HTH 157, HTH 162a, HTH 163a, HTH 164a, HTH 165, HTH 166, HTH 167, HTH 168a:
colls. Slaba: SL 25/99, SL 30/99 (Padcoyo), SL 32/99;
colls. Šeda: SE 107a, SE 168;
colls. Fischer: LF 257, LF 284, LF 288, LF 325 (spec. nova - v. nova), LF 328, LF 334 (- culpinensis), LF 337, LF 357 (- f. culpinensis), LF 490A (- lecoriensis), LF 508C, LF 510* (westii var. = LF 510B - cintiensis-> lecoriensis), LF 519E* =>LF 519F (westii-> lecoriensis), LF 1381, LF 1704 (f. culpinensis);
colls. Blaczkowski: TB 52.3, TB 62.2, TB 64.2, TB 65.2, TB 71.4, TB 147.4, TB 148.2, TB 149.7;
colls. Kasperski: KAS 261.8, KAS 270.2;
colls. Sochůrek: MS 378, MS 533, MS 1669, MS 2219 (f. culpinensis);


collp.:

 top of page