main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
lecoriensis
(pozri - westii_s) (pozri - westii)
(pozri - fidaiana_s) (pozri - cintiensis_s) (pozri - longispina_s) (pozri - maxima_s)
  • Rebutia (W.) lecoriensis (Cárd. 1964)
  • Rebutia (S.) lecoriensis (Brandt 1976)
  • Rebutia (W.) westii v. lecoriensis (Donald 1978)
  • Rebutia (W.) fidaiana v. lecoriensis (#?)
  • Rebutia (W.) fidaiana ssp. cintiensis var. lecoriensis (#?)
adnot.: (hort.)
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

cat.:
adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú W. lecoriensis, S. lecoriensis, W. westii v. lecoriensis a W. fidaiana v. lecoriensis synonymami uznaného druhu Rebutia fidaiana (Backeb.) Hunt 1987 (spec. 13) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme synonymum druhu Rebutia fidana;


  • Weingartia lecoriensis Cárdenas 1964
descr.: M. Cárdenas, Cactus (Paris), 19: 47, 1964 / Cactus, Paris, No. 82, 47., 1964 /
IPNI (GCI) - Cactus (Paris) no. 82: 47. 1964
IPNI (IK) - in Cactus, Paris No. 82, 47 (1964).
typ.: Cárd. 6130 / coll: M. Cárdenas, Bolivia, Chuquisaca, Nor Cinti, medzi Lecori a Sivingamayo, 3200m /
nom.: [lekori-enzis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Lecori, Bolívia
adnot.:
sign.: J. Říha, Atlas kaktusů VI, p.63, 1991 - rastie plocho jednotlivo, tvorí hľuzovité korene so zúženým krčkom; tŕne dlhé, ihlovité, nerozlíšiteľné na stredové a okrajové; svetložlté kvety;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1964 #)
foto 2.: Rudolf Šubík, Atlas kaktusů VI, p.62, 1991 -
(W. lecoriensis KK 741; kultúra);.....V prílohe - Atlas_w @/ Lecorien.jpg
foto 3.: Georges Marchand, 2006 - www.gargamel-cactus.com (Cactés: album W (23) - find items - al)
(W. lecoriensis);.....V prilohe - Marchand @/ Weingartia_lecoriensis.jpg
foto 3.: G. Marchand, 2016 - www.gargamel-cactus.com (photos - cactees - W - Weingartia - al)
(W. lecoriensis) detail;.....V prilohe - Marchand @/ Weingartia_lecoriensis.jpg
Comment.: ?
merc. Chrudim: (dat. ChK - KK 741, MA 741, JO 617, JO 621,);   ChK 2009p5783.33 (W. lecoriensis SE 108);
merc. Fischer: LF 2007 S-48W (W. lecoriensis ZJ, Carusla) dl. trny.;
merc. Bercht: LB 2008 S 4145 (wei lecoriensis VS 0321 Padcoyo, 3370 m);
merc. Fischer: LF 2010 S-34W, LF 2011 S-39W (W. lecoriensis JJH 11285, 15km N of Camargo);  LF 2010 S-35W, LF 2011 S-42W (W. lecoriensis TB 141.01, Padcoya 3800m);  LF 2010 S-36W, LF 2011 S-41W (W. lecoriensis SE 165, S of Padcoya);  LF 2010 S-37W, LF 2011 S-43W (W. lecoriensis ZJ 2, Carusla);  LF 2011 S-40W (W. lecoriensis LH677 Lecori);

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Cumingia,

cat.:
adnot.: Říha, 1991 - (názor) W. lecoriensis je spojovací článok medzi podrodmi Cumingia (lanata) a Weingartia (westii);
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. westii Hutch. (?) ako návrh alternatívneho mena pre W. vilcayensis Card. a W. lecoriensis Card.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia westii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia zaradenie nezistené. Predpokladane zahrnuté vo W. westii alebo W. fidaiana;

syn.1.: Sulcorebutia lecoriensis (Cárd.) Brandt 1976

comb.: / F. H. Brandt, Frankfurter Kakteenfreund, 3: 9; cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 27: 9 (1976 publ. 1979), 1976 /
IPNI (GCI) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9. 1976
IPNI (IK) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9 (1976); cf. G. D. Rowley in Repert. Pl. Succ.(I. O. S.), 27: 9 (1976 publ. 1979).

syn.2: Weingartia westii (Hutch.) Don. var. lecoriensis (Cárd.) Don. 1978 ? 1979

comb.stat.: J. Donald, Ashingtonia, 3: 132, 138, 1979 (dat. Atlas Kakt. VI.) / Ashingtonia (Weingartia Suppl.), 3: 138: 1978 /
IPNI (IK) - Ashingtonia 3(Weingartia Suppl.): 138. 1978
adnot.: Atlas kaktusů VI, p.62, 1991 - rok publik. 1979
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. westii;
foto 1.: Leszek Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page188 / picture11)
(W. westii v. lecoriensis KAS 259.1);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_westii v. lecoriensis_KAS259.1_Padcoyo.JPG
Comment.: extrémne červenohnedá epidermis
foto 2.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page189 / picture12)
(W. westii v. lecoriensis KAS 259.1a);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_westii v. lecoriensis_KAS259.1_a_Padcayo.JPG
foto 3.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page190 / picture13)
(W. westii v. lecoriensis KAS 259.1b);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_westii v. lecoriensis_KAS259.1_b_Padcayo.JPG
Comment.:
foto 4.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page191 / picture14)
(W. westii v. lecoriensis KAS 260.3);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_westii v. lecoriensis_KAS260.3_Ocuri.JPG
Comment.:
merc.:

Weingartia westii 'lecoriensis'......(Winberg)

pub.: M. Winberg, jeden názor na postavenie a hodnotu mena lecoriensis
foto 1.: Mats Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 3868)
(W. westii 'lecoriensis' VS 321);.....V prilohe - #
Comment.: foto #
merc. SuccSeed: SS 2009 S-3868 (W. westii 'lecoriensis' VS 321, Padcoyo, 3500m, Bol.);

syn.3: Weingartia fidaiana var. lecoriensis (Cárd.) #

comb.: # (Donald ?)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - W. fidaiana, R. fidaiana)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. westii;
merc.:

Weingartia fidaiana subsp. cintiensis var. lecoriensis

add.stat.: #? použitie v niektorom členení Weingartia fidaiana
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje. (pozri - W. fidaiana ssp. cintiensis, W. fidaiana v. lecoriensis)
adnot.: použitie (pozri - colls., BB, TB,)

colls. Cárdenas: Cárd. 6130 (typ.);
colls. Lau: L 915;
colls. Kníže: KK 741 (MA 741), KK 1723 (westii?);
colls. Pot & Boxtel: JK 427, JK 428, JK 429;
colls. Bates &&: BDH 26;
colls. Bates &&&: BLMT 59.01, BLMT 168.03, BLMT 169.01, BLMT 294.03;
colls. Bates: BB 336.01, BB 337.01, BB 338.05, BB 339.10, BB 340.01, BB 341.01, BB 342.02, BB 424.01, BB 425.01, BB 429.02, BB 430.01, BB 431.02, BB 432.01, BB 437.01, BB 438.01, BB 563.02, BB 1197.04, BB 1198.02;
colls. Martin: RRM 70;
colls. Heřtus: PHA 163, PHA 251 (v. longispina), PHA 396, PHA 401, PHA 403 (f. maxima), PHA 526, PHA 528, PHA 687 (v. longispina);
colls. Halda: JJH 11285;
colls. Šorma: VS 317, VS 321, VS 326 (=LH 677), VS 515;
colls. Odehnal: JO 413, JO 616, JO 617, JO 621;
colls. Horáček: LH 677 (westii -> lecoriensis?);
colls. Janeba: ZJ 2;
colls. Šeda: SE 108, SE 165;
colls. Blaczkowski: TB 141.1, TB 142.3 (Ocuri), TB 143.8;
colls. Kasperski: KAS 259.1, KAS 259.1a, KAS 259.1b, KAS 260.3 (Ocuri);
colls. Marek: MM 297;
colls. Fischer: LF 490A (westii -> lecoriensis), LF 509G, LF 510B (westii var.-> cintiensis -> lecoriensis), LF 511C, LF 518C (W. spec.-> lecoriensis), LF 519E*=> LF 519F (westii-> lecoriensis), LF 527, LF 1363, LF 1386, LF 1415, LF 1418, LF 1428, LF 1431, LF 1455, LF 1464, LF 1870, LF 1872, LF 1873, LF 1878, LF 1879, LF 1881, LF 1886, LF 1919, LF 1922, LF 1925 (1925a), LF 1934;
colls. Sochůrek: MS 1638, MS 1675, MS 1700, MS 1702, MS 1713, MS 1716, MS 1738, MS 1746, MS 2311, MS 2313, MS 2313 (2313a), MS 2318, MS 2320, MS 2322, MS 2327, MS 2359, MS 2363, MS 2366 (2366a), MS 1934;


collp.:

 top of page