return to the main list
maxima_s

Výskyt mena maxima:

nom.: [maxíma], lat. maximus, magnus - veľký, najväčší; podľa relatívnej veľkosti kvetu, tela alebo koreňa.
adnot.: Meno sa spája hlavne s Ritterovým zberom formy R. fiebrigii, resp. s jeho jednou kultúrnou formou (?). Aktuálne (2006) sa prívlastok maxima objavil (AGY) aj pre typový materiál WR 501 popísanej R. crassa.

AYL
  • Aylostera maxima.....(hort., pozri - FR 755 - fiebrigii var. Tambo)
  • Aylostera maxima Ritter n. n. = ?......(pozri - FR 755)
  • Aylostera pseudodeminuta var. maxima.....(hort., pozri - FR 755)
  • Rebutia maxima......(n. n. Ritter / cit. Donald - pseudodeminuta f., pozri - FR 755 - fiebrigii var.Tambo)
  • Rebutia maxima Ritt. n. n......(hort., pozri - FR 755)
  • Rebutia maxima f. 'Stichting' .....(hort. forma)
  • Rebutia pseudodeminuta var. maxima.......(hort., pozri - FR 755)
DIG
  • Rebutia pygmaea haagei maxima.....(hort. forma?, pozri WR 501 - crassa)
WEI
  • Weingartia lecoriensis f. maxima.....(pozri - lecoriensis, pozri - PHA 403;)
 top of page