return to the main list
maxima f. 'Stichting'
(pozri - maxima_s) (pozri - FR 755) (pozri - fiebrigii ?) (pozri - pseudodeminuta ?)

Aylostera maxima f. ´Stichting´.....(hort.)

nom.: podľa relat. veľkosti kvetu, lat. maximus, magnus - veľký, dlhý.
sign.: Don., p.90 (cit.) - "v rámci variačného rozpätia kvetu R. pseudodeminuta sú rozmery kvetov max. 35mm dĺžky a 40mm priemeru. U Ritterovej R. maxima dokonca ešte viac". Charakteristiky kultúrnej formy nie sú relevantne zistené. Základný popis je pravdepodobne totožný s údajmi FR 755.
foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim: ChK 91p260.1 - 95p260.10 (A. maxima f. ´Stichting´);  ChK 2003p260.10, 2004p260.10 (A. maxima f. Stichting);


collp.:

Rohrer, KE - (orig. ? - Aylostera maxima f. ´Stichting´); ---> pseudodeminuta.f.
Šuba, KE - (orig. ChK 94p260.10 - Aylostera maxima f. ´Stichting´; 32 - L. Červinka);

sign.: Identické s ChK 94jR36 (A. maxima - pozri tam).
sem.x: 2007, 2008
foto 1.: Šuba, 4249/13A-1997-5;.....V prílohe - Suba97_4249\Rebutias_5.jpg
Comment.: A. maxima "Stichting"  (centr.-up 2x), A. pseudodeminuta v. schneideriana ChK 94p (left-up 2x), A. muscula var. nivosa (centr.-below 2x), R. marsoneri aff. sieperdaiana (left 1x), A. mammilosa v. australis (below-right 3x).

 top of page