return to the main list
FR 755 (RITT 755)
(maxima)

(pozri - Ritter_s) (pozri - maxima_s) (pozri - maxima_Stichting) (pozri - fiebrigii) (pozri - fiebrigii_s)
(pozri - pseudodeminuta_s) (pozri - Tambo) (pozri - Narvaez)

coll.: F. Ritter, Bolívia, dep. Tarija, pri Tambo (juhozápadne od Narvaez), #

Aylostera maxima.....(Ritter numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia maxima n. n......(n. prov. Ritter, dat. Donald)
Rebutia pseudodeminuta f.......(ident.?, dat. Donald)
Aylostera fiebrigii var. Tambo.....(hort., dat. ChK 1991, dat. Šída 1997)
Rebutia fiebrigii var.(see FR 84).....(Ritter, dat. RM FND 2000)
Aylostera maxima.....(hort., dat. C-H.Brno 2001)
Rebutia pseudodeminuta var. maxima.......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2001)
Rebutia maxima Ritt. n. n......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia fiebrigii......(Ritter, dat. RM FND 2007)
Aylostera fiebrigii.....(hort., dat. Snowarski 2009)

adnot.: dat. J. Donald, p.89 (cit. pod formami R. pseudodeminuta): "Ritter objavil množstvo foriem pseudodeminuta, ktorým dal čiastočne Ritter mená  - " FR 755 ( R. maxima n. n. z Narvaez, Tarija)");
O. Šída, RR 97 - (FR dat., lokalita - Tambo);    Ralph Martin FND 2000 - (FR dat. - R. fiebrigii var., lokalita - Tambo (see - FR 84)) Ritter naznačuje zhodu so skorším nálezom R. fiebrigii FR 84;
Donaldove údaje sú trocha nejasné. Zber FR 755 je v databáze Ralpha Martina aktuálne vedený ako R. fiebrigii var. Tambo. (Cesta od Narvaez -  Tambo Grande 7km, Tambo 10km). FR 755 bola teda údajne provizórne vedená ako R. maxima. Zaradenie do skupiny Pseudodeminuta uvažované pravdepodobne iba podľa Donalda.
Rod a Ken Preston-Mafham v Cacti: The Illustrated Dictionary, 1997 uvádzajú R. deminuta (Web.) Br.& R. ako návrh alternatívneho mena pre 'R. maxima'.
sign.: Don., p.90 (cit.) - "v rámci variačného rozpätia kvetu R. pseudodeminuta sú rozmery kvetov max. 35mm dĺžky a 40mm priemeru. U Ritterovej R. maxima dokonca ešte viac";   SuccSeed, 2003 - tvorí kopy, bohato kvitne, červené kvety;
foto 1.: nezaznamenané v spojení s číslom. Stratený Ritterov materiál ?
foto 2.: Marek Snowarski in Bio-Forum, 2007 - www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm (kolekcia >> find item al)
(Aylostera maxima / fiebrigii FR 755);.....V prilohe - Snowarski @/ 070602-8333.jpg
Comment.:
foto 3.: M. Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. fiebrigii FR 755);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: (pozri - foto 2.)
merc. Chrudim & other: ChK 91p249.3, ChK 92p249.3 (Aylostera fiebrigii FR 755 var. Tambo); C-HBR 2001 S-6/08E (Aylostera fiebrigii sp. FR 755);    C-HBR 2001 S-6/14F (Aylostera maxima FR 755);
merc. SuccSeed: SS 2003 R-P46 (Rebutia fiebrigii FR 755) clustering, freely flowering, red fl, 5 cm Price: 3 SEK;
merc. Fischer: LF 2007 S-71AY, LF 2010 S-169AY, LF 2010 S-162AY, LF 2011 S-194AY (Aylostera maxima FR 755);
merc. Bercht: LB 2008 S 3662 (reb fiebrigii v. FR 0755 Tambo);  LB 2008 S 3717 (reb maxima FR 075);

Aylostera maxima Ritter n. n. = ?......(dat. Fearn & Pearcy 1981, FR 755 ?)
Aylostera maxima.....(hort., FR 755 ?)
Rebutia maxima.....(hort., FR 755 ?)

pub.: hort. #
adnot.: sem priradené iba podľa mena a sprievodných údajov; dat. - Fearn & Pearcy 1981 - "A. maxima Ritter n. n. = ?"
nom.: [maxíma] lat. maximus, magnus - veľký, najväčší; podľa rel. veľkosti kvetu??, lat. maximus, magnus - veľký, dlhý.
sign.: Don., p.90 (cit.) - "v rámci variačného rozpätia kvetu R. pseudodeminuta sú rozmery kvetov max. 35mm dĺžky a 40mm priemeru. U Ritterovej R. maxima dokonca ešte viac".
foto 1.: "stabiae" in home & garden, 2004 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulcorebutia & Rebutia >>)
(Rebutia maxima);.....V prilohe - stabiae @/ 131902008lRkoEY_ph.jpg
Comment.: hmlistá podoba s Ritterovou R. tamboensis (zdroj MG alebo De Herdt). Na rozhraní Spegazziniana, Deminuta a Fiebrigii.
foto 2.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
foto 3.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia maxima) id=104956;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb086.jpg
Comment.: Zdroj CZ, hlavne Chrudim - forma psedodeminuta (tam).
foto 4.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 62, pos 740)
(R. maxima) pid 738;....V prilohe - Strauch @/
Comment.: forma pseudodeminuta ? fiebrigii ?
foto 5.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen O-R >> find item - al)
(R. maxima);.....V prilohe - Bautzen_R @/ 51.jpg
foto 5.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Rebutia-Strombocactus)
(R. maxima);..... V prílohe - Monska11_R @/ 15_slideshow.jpg
foto 5.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(R. maxima) detail;..... V prílohe - Monska16_R @/ Rebutia maxima.jpg
Comment.: forma fiebrigii vzdialená popisom J.Donalda;
merc. Chrudim & other: ChK 87p260 - 98p260.00;  ChK 89jR13, 90jR14, 91jR20, 92jR27, 94jR36, 95jR35, 96jR47, 97jR30, 98jR34 (Aylostera maxima);   DKE 98 S-98 (A. maxima);   Kud 2000 R (A. maxima) Kv. světleji červ., r. výrazněji ostnitá;    Jec 2000 S-R 407 (A. maxima);    KK-DK 2001, 2002 S-6.25, R (A. maxima);   KK-DK 2001, 2002 R (A. maxima);  ChK 2003p260.00, 2004p260.00 (A. maxima);
merc. De Herdt & other: Succulenta 99 S-10 (A. maxima; De Herdt) geelbruine doorns; bloemen donkerrood;
merc. Mesa Garden & other: SeedS 2000 (R. maxima);  MG 2000 S-1197.8, R-1197.8 (R. maxima) thick pink tinged grey stem;
merc. Dv. Králové: KK-DK 2005-6 S CB-011026 (R. maxima form; orig. Meregalli garden);

Aylostera pseudodeminuta var. maxima.....(hort., FR 755)

merc. Hillmann: RH 2009 S (A. pseudodeminuta v. maxima);

collp.: Z publikovaných údajov a z pozorovania  je zrejmé, že pod menom "maxima" sa rozširujú a v zbierkach nachádzajú hlavne formy R. pseudodeminuta (!), R. fiebrigii a ďalšie formy zaraditeľné do okruhu Spinosissima.

Šuba, KE - (orig. ChK 94jR36 - Aylostera maxima); ---> pseudodeminuta f. ?

adnot.: Pod menom Aylostera maxima pôvodom ChK boli doposiaľ identifikované iba rôzne formy R. pseudodeminuta.
sign.: Okv. lístky postupne dorastajú do dĺžky. Kvet má pri mierne teplom počasí 2. až 3. deń dvojnásobný priemer. Spočiatku sýtočervený, inokedy tmavšie červený, postupne so zväčšovaním odtieň bledne (foto 1.- 2.deń, foto 2. -3. deň)
foto 1.: Šuba, 7039/65 - 1996;.....V prílohe - Suba96_7039\maxima_R36x.jpg
foto 2.: Šuba, 7850/33A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\maxima_R36xa.jpg
foto 3.: Šuba, 0861/26-2000-6;.....V prílohe - Suba00_0861\pseudodem_mix2.jpg
Comment.: Kvet prvý deň tesne po otvorení. Spolu s Aylostera "einsteinii" - pseudodeminuta ChK 95jR37 (stred) a A. "coarctata" - pseudodeminuta ChK 97jR24  (vpravo).
Šuba, KE - (orig.   ChK 96jR47 - Aylostera maxima); ---> pseudodeminuta f. ?
foto 1.: Šuba, 8145/20 (vľavo)-1999-5;.....V prílohe - Suba99_8145/max_coarc_RChx.jpg
Comment.: Spolu s formou R. pseudodeminuta pod menom A. "coarctata" ChK 97jR24 (vpravo). Všetky kvety tesne po prvom otvorení;.

BZ UPJŠ KE  [Hečko 128/89] - (orig. ? - Aylostera maxima); ---> spinosissima (vallegrandensis ?)

sign.: Telo a kvet charakteristický pre okruh Spinosissima. V žiadnom prípade sa však nejedná o žiadnu veľkokvetú formu. Vzrast, otrnenie a štruktúra kvetu zodpovedá najlepšie niektorej forme R. vallegrandensis.
foto 1.: Šuba, 5978/36A-2001-5-23;.....V prílohe - Suba01_5978\maxima_U.jpg
 top of page