main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
fidaiana (fidaianus) versus fidana
(pozri - fidaiana_s) (pozri - kargliana)
  • Rebutia (Speg.) fidaiana (Backeb. 1934)
  • Rebutia (W.) fidaiana (Werd. 1937)
  • Rebutia (S.) fidaiana (Brandt 1979)
  • Rebutia fidaianus (Backeb.) Hunt 1987
  • Rebutia fidaiana (Backeb.) Hunt 1987
comb.: D. R. Hunt, Bradleya, #, 1987 / Bradleya; Yearbook of the British Cactus and Succulent Society 5: 94, 1987 /
IPNI (GCI) - fidaianus (Backeb.) D.R.Hunt -- Bradleya 5: 94 (1987):.
IPNI (IK) - fidaiana (Backeb.) D.R.Hunt -- Bradleya 5: 94 (1987):.
adnot.: Tvar "fidaianus" je pokus o prevzatie orig. Backebergovho druhového mena z roku 1933, avšak gramaticky sa hodiace len ku rodu Echinocactus.
merc.:
  • Rebutia fidaiana (Backeb.) Hunt subsp. fidaiana
add.stat.: / D. R. Hunt, Cactaceae Consensus Initiatives 4: 7, 1997 / ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
  • Rebutia fidana # 2006
pub.: # - Hunt, Taylor, Charles, The New Cactus Lexicon, 2006
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Genus Rebutia - classification. Meno dané do súladu s pravidlami ICBN Art. 60.11, Rec60C.1
  • Rebutia (W.) fidana (hort. 2009, Winberg)

tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú W. fidaiana, Sulcorebutia fidaiana a Spegazzinia fidaiana synonymami uznaného druhu Rebutia fidaiana (Backeb.) Hunt (spec. 13) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Rebutia fidana je meno uznaného druhu v systéme Rebutia K.Sch.;


  • Weingartia fidaiana (Backeb.) Werdermann 1937
comb.: E. Werdermann, Kakteenkunde, p.21, 1937 / Kakteenkunde 1937: 21, 1937 /
IPNI (GCI) - Kakteenkunde 1937: 21.
IPNI (IK) - in Kakteenkunde, 1937, 21.
nom.: [fida-i-ána], podľa mena; H. Fida
sign.: Backeberg, KL 1966, p.450 -
Grünert, Wiedt, Kaufmann, Kaktusy a i. s., p.255, 1979 - repovitý koreň, husté dlhé tŕne, drobné žlté kvety;
V. Dvořák, Atlas kaktusů, p.64, 1990 -
foto 1.: (orig. pub. comb. 1937 #) 
foto 2.: in Grünert, Wiedt, Kaufmann, Kaktusy a i. s., p.95, obr.70, 1979 -
(W. fidaiana);..... V prílohe - G_W_K @/
Comment.: telo valcovité, dlhé sivohnedé rel. dlhé mierne hore ohnuté tŕne
foto 3.: Mats Winberg, SuccSeed, 2003 - www.succseed.com/images/gallery/
(W. fidaiana (Tupiza, Bol.));.....V prílohe - Winberg_SW @/ weingfidaiana_2.jpg
Comment.: ? - rel. riedke otrnenie voči popisu
foto 4., 5.: Leszek Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page166 / picture21)
(W. fidaiana KAS 299.1, KAS 299.1a);....V prilohe - Kasperski @/ Weingartia_fidaiana_KAS299.1_El Puente.JPG, @/ Weingartia_fidaiana_KAS299.1_a_El Puente.JPG
Comment.:
foto 6., 7.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page168 / picture23)
(W. fidaiana KAS 301.1, KAS 301.1a);....V prilohe - Kasperski @ Weingartia_fidaiana_KAS301.1_La Torre.JPG, @ Weingartia_fidaiana_KAS301.1_a_La Torre.JPG
Comment.:
foto 8.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page170 / picture25)
(W. fidaiana KAS 302.1);....V prilohe - Kasperski @ Weingartia_fidaiana_KAS302.1_La Torre_habitat.JPG
Comment.:
foto 9.: L. Kasperski, in Cactus Adventure, 2009 - www.cactusadventure.com/gallery/weingartia/ (find > page171 / picture26)
(W. fidaiana KAS 377.2);....V prilohe - Kasperski @ Weingartia_fidaiana_KAS377.2_La Poromita.JPG
Comment.:
foto 10., 11.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > W. fidaiana)
foto 10., 11.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > fidaiana > W. fidaiana ssp. fidaiana)
(W. fidaiana MN 172/2);.....V prilohe - BourleauW @/ W fidaiana MN 172 _-2.jpg, @/ W fidaiana MN 172_2-2.jpg
Comment.: klon 2, tmavooranžový až červený kvet. Podľa zoznamu MN bol nález MN 172 orig. identifikovaný a šírený (2009) pod menom W. neumanniana (tam)
foto 12.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > W. fidaiana)
(W. fidaiana PHA 670/1);.....V prilohe - BourleauW @/ W fidaiana pygmea PHA 670_1-2.jpg
foto 12., 13.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > fidaiana > W. fidaiana ssp. fidaiana)
(W. fidaiana PHA 670/1);.....V prilohe - BourleauW @/ W fidaiana pygmea PHA 670_1-2.jpg, @/ W pygmea PHA670_1 2320.jpg
Comment.: klon 1, žltý kvet. meno fotosúborov naznačuje, že nález PHA 670 bol orig. identifikovaný a šírený (?) pod menom W. pygmea (tam).
foto 14., 14a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > W. fidaiana)
foto 14., 14a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > fidaiana > W. fidaiana ssp. fidaiana)
(W. fidaiana X W. neocumingii v. longigibba);.....V prilohe - BourleauW @/ W fidaiana x lanata-2.jpg, @/ W fidaiana x lanata 2-2.jpg
Comment.: hybrid??. Rastlina sa neodlišuje od rastlín šírených pod menom W. neumanniana (fotos G. Marchand, kde uvádza viac hybridov vnútri skupiny W. fidaiana, ale žiaden vzdialený) - Tu: žltý kvet s červenkastými tónmi na vonkajších častiach, modrastozelené telo, tmavohnedé priame odstávajúce tŕne, biele okrúhle areoly. Mno fotosúborov naznačuje, že hybrid bol orig. identifikovaný a šírený (?) pod menom W. fidaiana x lanata - tu je neocumingii v. longigibba ako synonymum lanata (pozri - lanata).
foto 15.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > fidaiana > W. fidaiana ssp. fidaiana)
(W. fidaiana (Cineguillas));.....V prilohe - BourleauW @/ W kargliana Ceneguillas 2316.jpg
Comment.: žltý kvet, dva až tri tŕne, nízke guľovité hrboly - meno fotosúboru naznačuje, že tento nález bol orig. a šírený (?) iba pod menom Cieneguillas čo je lokalita pre W. kargliana (tam).
foto 16., 16a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > fidaiana > W. fidaiana ssp. fidaiana)
(W. fidaiana LH 1428);.....V prilohe - BourleauW @/ IMG_5699.JPG, @/ IMG_5697.JPG
Comment.: extrémna guľovitá forma s "ježkovito" odstávajúcim hnedým potrnením, žltý kvet.
foto 17., 17a., 17b.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > fidaiana > W. fidaiana ssp. fidaiana)
(W. fidaiana HTH 029);.....V prilohe - BourleauW @/ IMG_5977.JPG, @/ IMG_5975.JPG, @/ IMG_5974.JPG
Comment.: kyjakovitá forma s "ježkovito" hore odstávajúcim hnedým potrnením, žltý kvet, nitky žlté, prašníky oranžové!, blizny biele. HTH 029 identifikované HTH ako W. pygmaea
foto 18.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > fidaiana > W. fidaiana ssp. fidaiana)
(W. fidaiana HTH 029);.....V prilohe - BourleauW @/ W fidaiana pygmea HTH029 2422.JPG
Comment.: odlišn klon HTH 029 - žltý kvet, nitky žlté, prašníky biele, blizny biele. 
foto 19., 19a.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (Weingartia > fidaiana > W. fidaiana ssp. fidaiana)
(W. fidaiana HTH 106a);.....V prilohe - BourleauW @/ IMG_5992.JPG, @/ IMG_5988.JPG
Comment.: HTH 106a identifikované HTH ako W. kargliana - telo s nízkymi hrbolmi a 5 okraj tŕňmi, malé biele areoly, žltý kvet s hnedastými vonk. okv. lístkami, nitky žlté, prašníky biele, blizny biele. 
merc. SuccSeed:
merc. Hillmann: RH 2008, 2009 S (W. fidaiana RH 1126, Sud Chichas, Mal Paso, 3950m);
merc. Fischer: LF 2010, 2011 S-17W (W. fidaiana FR 623);
  • Weingartia fidaiana subsp. fidaiana
add.stat.: dat. Bourleau sensu Hentzschel, Augustin 2008
IPNI - tento záznam databáza ku 10.2014 neobsahuje (pozri - W. fidaiana ssp.)
adnot.: status použitý vo fotogalérii na oddelenie skupiny W. fidaiana (neumanniana, kargliana, pygmaea,) od novopopísaného poddruhu W. fidaiana ssp. amerhauseri.

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Weingartia,

adnot.: Dvořák, Atlas kaktusů V., p.64, 1990 - Existuje blízky príbuzenský vzťah medzi W. neumanniana a severnými W. fidaiana a W. westii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - W. kargliana (Rausch), vrátane W. pygmaea (Ritter) synonymá W. fidaiana;
Hentzschel & Augustin, 2008 - v systéme Weingartia samostatný druh W. fidaiana spolu s novopopísaným poddruhom W. fidaiana ssp. amerhauseri;

bas.: Echinocactus fidaianus Backeberg 1933

descr.: C. Backeberg, Kakteenfreund, 2: 90, 1933
typ.: /C. Backeberg, Bolivia, Tupiza /
adnot.:
nom.: [fida-i-ánus], podľa mena; H. Fida.
sign.: Backeb. -
foto 1.: (orig. pub. descr. 1933 #)

syn.1.: Spegazzinia fidaiana Backeberg 1934

descr.: C. Backeberg, #, 1934
IPNI (GCI) - fidaiana (Backeb.) Backeb.
IPNI (GCI) - fidaiana Backeb. -- Blätt. Kakteenf. 1934(4): [4] genus 75, sp. 2 (fig.).
IPNI (IK) - fidaiana Backeb. -- in Kakteenfreund, ii. Nos. 9 & 10 (1933); cf. Backeb. Blatter Kakteenfiorsch.1934, Pt. 4. [Pp. 3, 4].
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia fidaiana;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1934 #)

syn.2.: Sulcorebutia fidaiana (Backeb.) Brandt 1976 illeg.

comb.: F. H. Brandt, #,  / Frankfurter Kakteenfr. 3: 9, 1976 /
IPNI (IK) - Frankfurter Kakteenf. 3: 9 (1976), comb. illegit. (Art.63); cf. G. D.Rowley in Repert. Pl. Succ. (I. O. S.), 27: 9 (1976 publ. 1979).
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia fidaiana;

syn.3: Gymnocalycium fidaianum (Backeb.) Hutchison 1957

comb.: P. C. Hutchison, Cactus & Succulent Journal (US), 29: 11-14, 1957
nom.: [fida-i-ánum],
adnot.: tax. - Notocacteae, Gymnocalycinae Buxb.;
dat. ("Hutchinson") in Grünert, Wiedt, Kaufmann, Kaktusy a i. s., Príroda Bva, 1979, p.95, obr.70-72, 1979 - zdroj šírenia chybného mena. J. Hutchinson je podľa publikácie D. R. Hunta iná osoba;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Weingartia fidaiana;
merc.:

syn.4.: Weingartia fidana.....(Winberg sensu Hunt 2006)

pub.: M. Winberg (SuccSeed)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (Pozri - R. fidana)
foto 1.: Mats Winberg, SuccSeed, 2009 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 5188)
(W. fidana, Tupiza);.....V prilohe - Winberg09 @/
Comment.: Tri historické nálezy majú explicitne uvedené nálezisko "Tupiza" (pozri - colls.) - WR 212, KK 484, L 498.
merc. SuccSeed: SS 2009 S- (W. fidana);

colls. Backeberg: (Backeberg typ)
colls. Blossfeld & Marsoner: BLOSSF 3;
colls. Ritter: FR 623;
colls. Rausch: WR 42 (neumanniana - fidaiana), WR 212;
colls. Lau: L 908;
colls. Kníže: KK 484 (f.), KK 1028 (?? ambig. num.);
colls. Prantner: JP 167, JP 199;
colls. Augustin: KA 291, KA 321;
colls. Winberg: MN 172 (neumanniana - fidaiana);
colls. Hillmann: RH 1126;
colls. Jucker: HJ 479;
colls. Heřtus: PHA 670 (pygmea - fidaiana);
colls. Bates: BB 25.01, BB 61.01, BB 62.04, BB 63.01, BB 312.02, BB 445.01, BB 446.04, BB 522.03, BB 523.01;
colls. Horáček: LH 1428;
colls. Thiele: HTH 29 (pygmaea - fidaiana), HTH 106a (kargliana - fidaiana)
colls. Blaczkowski: TB 172.1, TB 175.1, TB 238.2, TB 239.1, TB 240.2;
colls. Kasperski: KAS 299.1, KAS 299.1a, KAS 301.1, KAS 301.1a, KAS 302.1, KAS 377.2


collp.:

fidaianus
(pozri - fidaiana)

Rebutia fidaianus (Backeb.) D.R.Hunt.....(? )

adnot.: Najstaršie meno pochádzajúce z Backebergovho zaradenia pod Echinocactus spojené s rodom Rebutia údajne použité Huntom - uvedené vo databáze Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006 a neskôr v databáze ZipCode.com (2008) - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy


foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
fidainia
(pozri - fidaiana) (pozri - cintiensis)

Rebutia fidainia (Backeb.) D.R.Hunt subsp. cintiensis ined......(? )

adnot.: Deform. meno pochádzajúce z neznámeho zaradenia Weingartia cintiensis - uvedené v databáze ZipCode.com (2008) - zz4.com/Key/Sulcorebutia_Genus.asp#Taxonomy

 top of page