return to the main list
Blossfeld_s

Harry & Robert Blossfeld (blossfeldiorum)

Robert Blossfeld, +1945, obchodník so semenami, Potsdam (Postupim).

Harry Blossfeld, 1913-1987, syn R. Blossfelda. Zberateľ kaktusov v Južnej Amerike, obchodník s rastlinami a semenami v Sao Paulo, Brazilia [dat. J.Pěnčík, Bot. slovník]; Lovec a znalec kaktusov, zberateľ. Zásoboval kaktusmi a semenami európsky trh [dat. J. Jelínek];
Zbieral v Južnej Amerike spolu s Oreste Marsonerom. 
Známe a následne inými popísané nálezy z obdobia 1932-35, Rebutia marsoneri Werd. 1937, Lobivia ritteri Wessn. 1938, Rebutia sieperdaiana Buin. 1941;
Zoznam poľných čísel publikoval v C. & S. Journal of America, XVIII 10 153-155, 1946 [dat. P. Handrack];

adnot.: Akronym Blossfeld alebo v literatúre skrátene Blossf., BLOSSF. Spoločný akronym s O. Marsonerom pre nálezy z 30-tych rokov by mal byť korektne BM (Blossfeld & Marsoner) [dat. B.Bates].

Blossfeld & Marsoner (BM)
 • BLOSSF 3.....(Weingartia fidaiana) - Argentina, # - (dat. R.Martin Field Number Database, stav 2007, RM. www.cl-cactus.com, stav 2020)
 • BLOSSF 9....(R. sp.) - Argentina, Salta, # - (dat. RM. www.cl-cactus.com)
 • BLOSSF 13...(R. senilis aff.) - Argentina, Salta, # - (dat. RM. www.cl-cactus.com)
 • BLOSSF 41...(R. senilis) - Argentina, Salta, # - (dat. RM FND, RM. www.cl-cactus.com)
 • BLOSSF 42...(R. sp.) - Argentina, Salta, # - (dat. RM. www.cl-cactus.com)
 • BLOSSF 43...(R. blossfeldiana) - Argentina, Salta, # - (dat. RM. www.cl-cactus.com) - pozri - blossfeldiana_s
 • BLOSSF 44...(R. sp.) - Argentina, # - (dat. RM. www.cl-cactus.com)
 • BLOSSF 45...(R. sp.) - Argentina, Salta, # - (dat. RM. www.cl-cactus.com)
 • BLOSSF 46...(R. sp.) - Argentina, Salta, # - (dat. RM. www.cl-cactus.com)
 • BLOSSF 47...(R. pseudodeminuta - carmine fl.) - Salta, # - (dat. RM FND, RM. www.cl-cactus.com)
 • BLOSSF 48...(R. sp.) - Argentina, Salta, # - (dat. RM. www.cl-cactus.com)
 • BLOSSF 51...(R. pseudodeminuta) - Jujuy, # - (dat. RM FND, RM. www.cl-cactus.com)
 • BLOSSF 56...(R. pygmaea aff.) - Argentina, # - (dat. RM. www.cl-cactus.com) - pozri BM 560, pozri - pygmaea_s
 • BLOSSF 61...(R. marsoneri) - Jujuy, # (dve var. so žltým a bielym otrnením) - (dat. RM FND, RM. www.cl-cactus.com)
 • BLOSSF 74...(R. sp.) - Argentina, # - (dat. RM. www.cl-cactus.com)
 • BLOSSF 78...(R. marsoneri) - Jujuy, # - (dat. RM FND)
 • Blossfeld 2020...(Mediolobivia aureiflora subvar. leucolutea) - (dat. Donald)

Výskyt mena Blossfeld: (pozri - blossfeldii, blossfeldiana)

materiál pôvod Blossfeld, spec. Blossfeld

Rebutia aureicentra Blossfeld.....(hort.)

adnot.: Jeden príklad mena z rozmanitého materiálu R. senilis s pravdepodobným pôvodom u Blossfelda hlavne pod heslom ´blossfeldiana´ a okrem jednej popísanej Setirebutie aj pod heslom ´blossfeldii´.

 top of page