main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Weingartia The International Plant Names Index  Stanislav ©uba 
 return to the main list
amerhauseri
(pozri - fidaiana_s) (pozri - kargliana)
  • Rebutia (W.) fidaiana ssp. amerhauseri (Augustin 2006) 
adnot.: (hort.)
merc.:
tax.: gen. Rebutia K.Sch.,

adnot.: rod Rebutia a synonymné rody podµa I.O.S 1986 a CITES 1992
F. A. Lohmueller, 2005 - Popis neexistoval. Predpokladane v botanickom systéme synonymum uznaného druhu Rebutia fidaiana (Backeb.) Hunt (spec. 13) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - Popis neexistoval.


  • Weingartia fidaiana (Backeb.) Werdermann subsp. amerhauseri Augustin 2006
comb.: K. Augustin, #, 2006
IPNI - Gymnocalycium 19(4): 685 (683-686; figs.). 2006 [Nov 2006]
nom.: [amerhauseri], podµa mena; Helmut Amerhauser, AM
typ.: AM 987
sign.: (foto)
foto 1.: (orig. pub. descr. 2006) 
foto 2.: Claude Bourleau, Sulco-passion, 2010 - www.sulcopassion.be (gallery > Weingartia > W. fidaiana)
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2011 - www.gallery.sulcopassion.be (gallery > Weingartia > W. fidaiana)
foto 2.: C. Bourleau, Sulco-passion, 2014 - www.gallery.sulcopassion.be (gallery > Weingartia > amerhauseri > W. fidaiana ssp. amerhauseri)
(W. fidaiana ssp. amerhauseri);.....V prilohe - BourleauW @/
Comment.: v galerii zatiaµ bez foto #
merc.:

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Weingartia,

adnot.: Dvořák, Atlas kaktusů V., p.64, 1990 (Popis neexistoval) - Existuje blízky príbuzenský vz»ah medzi W. neumanniana a severnými W. fidaiana a W. westii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - Popis neexistoval. W. kargliana (Rausch), vrátane W. pygmaea (Ritter) synonymá W. fidaiana;
Hentzschel & Augustin, 2008 - v systéme Weingartia samostatný druh W. fidaiana spolu s novopopísaným poddruhom W. fidaiana subsp. amerhauseri;

syn.1.: Weingartia amerhauseri .... (hort.)

pub.: L. Fischer 2017, katalog semien Bolivia 2017;
adnot.: skrátené meno LF, MS zmenené na "W. amerhauserii";


colls. Amerhauser: AM 987 (typ);
colls. Fischer: LF 1649, LF 1650;
colls. Sochůrek: MS 2166, MS 2167;


collp.:

 top of page