main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
spegazziniana atroviridis
(pozri - spegazziniana_s) (pozri - atroviridis_s)
  • Rebutia spegazziniana Backeb. var. atroviridis (Backeb.) Šída 1997
comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.21, 1997  / Rod Rebutia: 21: 1997 /
IPNI (IK) - var. atroviridis (Backeb.) Šída -- Rod Rebutia: 21 (1997):.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/spe12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - voči R. s. var. spegazziniana - tmavšie zelená pokožka, dlhšie, viac odstávajúce tŕne. Jednotlivé stonky, hrbolky a takmer okrúhle areoly sú o niečo menšie.
foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=341, scanid=966)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=341, CR5932)
(R. spegazziniana; P. J. Brunelle;);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr5932.jpg
Comment.: cit. autor snímku: "Získané z peruánskeho zdroja v roku 1985 a označené "var. atrovirens" a v katalógu stanovený pôvod "from Altsa, Northern Argentina". Zdrojom je pravdepodobne K. Kníže a ide o meno a identitu R. spegazziniana v. atroviridis. Lokalita je priesmyčka Salta, N. Argentina (pozri - Lau 547 ?) . V texte je R. (A.). spegazziniana chápaná so synonymami R. rubiginosa a R. tuberosa (sensu Donald ?)
merc. R. Martin:  RM 2006 R (R. spegazziniana v. atroviridis);
  • Rebutia spegazziniana Backeb. var. atroviridis (Backeb.) Backeb. #
comb.: C. Backeberg, #?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. spegazziniana atroviridis (Backbg.) Backbg. (1951) Cact. Succ. J. Am. 23 82" - v roku 1981 neznáma kombinácia s nepresným uvedením miesta bas.;

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 16. Spegazziniana, species 43a.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 9. Spegazziniana, species 1a.

cat.: (pozri - spegazziniana)
adnot.: Buining a Donald, 1963 - taxon priradili ako synonymum ku R. spegazziniana;
J. D. Donald - považoval Backebergovu atroviridis za dobrú varietu s oddeleným výskytom od R. s. var. spegazziniana, hoci v tej istej krajine, s ťažiskom v oblasti Santa Victoria, na severe prov. Salta;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. spegazziniana;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je R.(A.) spegazziniana v. atroviridis synonymom uznaného druhu R. spegazziniana Backeb. 1933 (spec. 35) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre členenie R(AMS): Aylostera spegazziniana atroviridis;

bas.: Aylostera spegazziniana (Backeb.) Backeb. var. atroviridis Backeberg 1951

descr.2.: C. Backeberg, in Cactus & Succulent Journal of America, 23: 83, 1951
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Don., p.111 (popis) - Backeberg: "20 Years of Cactus Research", Cactus & Succulent Journal of America, 23: 83, 1951 (?);
Fearn & Pearcy 1981 - "A. spegazziniana v. atroviridis Backbg. = R. spegazziniana v. atroviridis"
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia spegazziniana;
typ.: /coll.: C. Backeberg , 1932 ?, prov.Salta, oblasť Santa Victoria (dat. Don.)/
nom.: podľa farebného odtieňa pokožky, lat. áter - čierny, černastý, tmavý; viridis - zelený, zelenkavý; atroviridis - tmavozelený
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/spe12.htm, Backeb. 1951) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Don., p.113 - voči druhu - odnožuje silnejšie. Epidermis tmavšia zelená, najčastejšie matnejšie sivozelená s oveľa slabším bronzovým leskom. Jednotlivé stonky až 60mm vysoké, 35mm priemeru. Tŕne až 10mm dlhé, biele, prepletené. Rebrá z bradaviek asi 2,5mm priemeru a výšky. Areoly takmer okrúhle, hnedo plstnaté. Kvety podobné ale menšie, 40mm dlhé, 35mm priemeru. Okv. lístky zo špičkou a menej sa ohýbajú. Morfol. kvetu, plodu a semien zodpovedá druhu.
Backeb., KL 1966, p. 71 (voči var. spegazziniana) - je viac modrasto sivo zelená; Stredové tŕne svetlejšie a slabšie.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1951)
merc. Chrudim & other: ChK 88p276 - 95p276.00; ChK 92jR28, 95jR40 (A. spegazziniana var. atroviridis);  KK-DK 2001, 2002 S-6.41 (A. speganinii v. atrovirens);

syn.1.: Aylostera spegazziniana (Backeb.) Backeb. var. atroviridis Backeberg 1935* 1936

descr.1.: C. Backeberg, (?) in Backeberg et Knuth, Kaktus ABC, p.276, 1935* (1936 ?)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: *dat. rok publik. 1935 - O. Šída, Rod Rebutia, p.62, 1997
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia spegazziniana;
typ.: /coll.: C. Backeberg , 1932 ?, prov.Salta, oblasť Santa Victoria (dat. Donald) /
nom.: podľa farebného odtieňa pokožky, lat. áter - čierny, černastý, tmavý; viridis - zelený, zelenkavý; atroviridis - tmavozelený
sign.: *O. Šída, Rod Rebutia, p.62, 1997 - "Roku 1935 bol C. Backebergom popísaný v knihe Kaktus ABC, p.276, ako Aylostera spegazziniana var. atroviridis blízko príbuzný taxón, ktorý sa od R. s. var. spegazziniana odlišuje tmavšou zelenou pokožkou a dlhšími bielymi, viac odstávajúcimi tŕňmi. Jednotlivé stonky, hrbolky a takmer okrúhle areoly sú trochu menšie.
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
merc.:  

syn.2.: Aylostera atroviridis.....(hort. contr.?)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Skrátené meno? Medzi Aylosterami ide o jediné použitie epiteta "atroviridis". Pod Mediolobivia sa šíri najmenenj dvojznačný (Setirebutia / Digitorebutia) obsah tohoto epiteta.
merc. Chrudim & other: Kud 2000 R (Aylostera atroviridis) kv. červ. až rudý.;

colls. Backeberg: (Backeberg typ);
colls. Ritter: FR 404;
colls. Rausch: WR 495 (fulviseta albispina n. n. -), WR 740, WR 859a;
colls. Krahn: WK 339 / Kr 339 (speg. atroviridis?, patericalyx? pulvinosa? minutissima?, waltheriana n. n.);
colls. Lau: L 411a (ambig.? - Sulcorebutia tarijensis), L 411b, L 412 (- boliviana?), L 547;
colls. Hillmann: RH 205 (patericalyx? -), RH 207(RH 207a), RH 208, (- minutissima?), RH 214b, RH 244 (patericalyx? -), RH 559, RH 560, RH 562;


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 95jR40 - Aylostera spegazziniana var. atroviridis);

sign.: Charakteristika zodpovedá Backebergovmu a Donaldovmu popisu
foto 1.: Šuba, 7039/39-1996-5;.....V  prílohe - Suba96_7039\speg_atro_R40.jpg

Šuba, KE - (orig. ChK 94p276.00 - A. spegazziniana var. atroviridis; 21 - J. Vysoudil); ---mix Aylostera !

adnot.: (Výsev 1995) - zmes minimálne troch druhov ! R. spegazziniana v. atroviridis s menšinovou prímesou spec. R. ritteri (asi 40%) a R. pseudodeminuta (asi 5%).
foto 1.: Šuba, 2006-6;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0002m_speg_at.jpg

spegazziniana atrovirens
(pozri - spegazziniana_atroviridis) (pozri - FR 404)

Rebutia spegazziniana var. atrovirens FR 404..... (hort. mut.)

adnot.: Zmenené v katalógu KK-DK 2001 s približne rovnakým významom "atrovirens = atroviridis"

spegazziniana atrovividus
(pozri - spegazziniana_atroviridis)

Rebutia spegazziniana var. atrovividus..... (hort. mut. absurd.)

merc.: skomolenina vo web katalógu - florawww.eeb.uconn.edu/ace_num/198502388.html 

spegazzinii atroviridis
(pozri - spegazziniana_atroviridis) (pozri - FR 404)

Rebutia spegazzinii var. atroviridis FR 404..... (hort. mut.)

merc.: gram. pozmenené meno v zozname poľných čísel F. Rittera (dat. Fearn & Pearcy 1981)

speganinii atrovirens
(pozri - spegazziniana_atroviridis) (pozri - FR 404)

Rebutia speganinii var. atrovirens.....(hort. mut. contr., mix. ident.)

adnot.: Skomolené meno v rovnakom katalógu KK-Dv. Králové 2001 s chybou už aj v druhej časti.

 top of page