return to the main list
RH 214b
(pozri - Hillmann_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - speg_atroviridis)
 (pozri - atroviridis_s) (pozri - Sama)

coll.: R. Hillmann, 1989, Bolivia, Tarija, Cuesta de Sama, 3400m (RH: prov. Mendez, Questa de Sama)

Aylostera spegazziniana var. atroviridis.....(RH, dat. RM FND, dat. RH seeds 2008-2011)

adnot.: R. Martin, FND, stav 2007 - (dat. - A. spegazziniana v. atroviridis RH 214, loc. - Cuesta de Sama);  Nález troch odlišných rastlín na rovnakej lokalite v FND pod rovnakým číslom "214", identifikovaných ako:  Sulcorebutia tarijensis (RH 214), A. fusca (RH 214a) a A. spegazziniana v. atroviridis (RH 214b).
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (A. spegazziniana v. atroviridis RH 0214b, Mendez, Questa de Sama, 3400m);

collp.:

 top of page