return to the main list
RH 207 (RH 207a)
(pozri - Hillmann_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - speg_atroviridis)
 (pozri - atroviridis_s) (pozri - Sama)

coll.: R. Hillmann, 1989, Bolivia, Tarija, Abra de Sama, 3850m (RH: prov. Mendez, Abra Sama)

Aylostera spegazziniana var. atroviridis.....(RH, dat. RM FND, dat. RH seeds 2008-2011)

adnot.: R. Martin, FND, stav 2007 - (dat. - A. spegazziniana v. atroviridis RH 207, loc. - Abra de Sama);  Nález štyroch odlišných rastlín na rovnakej lokalite v FND pod rovnakým číslom "207", identifikovaných ako:  A. fusca (RH 207), A. spegazziniana v. atroviridis (RH 207a), M. haagei - pygmaea var. (RH 207b) a tmavá forma A. fusca (RH 207c).
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Hillmann: RH 2008/09, 2009/10, 2010/11 S (A. spegazziniana v. atroviridis RH 0207a, Mendez, Abra Sama, 3850m);

collp.:

 top of page