return to the main list
WR 495 (R 495)
(fulviseta albispina)
(pozri - Rausch_s) (pozri - fulviseta f.?) (pozri - fulviseta_s) (pozri - albispina_s)
(pozri - spegazziniana_s) (pozri - spegazziniana) (pozri - speg_atroviridis)
(pozri - mamillosa_s) (pozri - mamillosa orientalis) (pozri - Sama)

coll.: W. Rausch, dep. Tarija, #, # (RM: Tarija, Tarija) (PN: Tarija, Sama, #)

Rebutia mamillosa var. orientalis......(Donald prov. ident.?, dat. Donald 1977)
Rebutia fulviseta var. albispina.....(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Aylostera fulviseta var. albispina (RAUSCH n. n.) ......(nom. Rausch, 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 4/1981)
Aylostera fulviseta var. albispina Rausch n. n.......(dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia fulviseta var. albispina n. n......(Rausch n. prov., dat. Šída 1997)
Rebutia spegazziniana.....(dat. Pilbeam 1997)
Rebutia spegazziniana var. atroviridis.....(Rausch, dat. www.rebutia.ru, 2006)

adnot.: Don., p.120-121 (nepriamo cit. na popise mamillosa v. orientalis FR 1138) - "celkovo malá podobnosť s R. mamillosa Rausch. Stanovisko bližšie R. fulviseta, ako R. mamillosa. Var. orientalis v kultúre vykazuje značnú podobnosť s R. spegazzinana v. atroviridis. Štruktúra semien skup. spegazziniana. Začlenenie najbližšie ku R. fulviseta ako bielo otrnená var., alebo skôr subspec"). Poznámky J. Donalda naznačujú blízkosť lokalít a podobnosť bielo otrnenej R. mamillosa_orientalis s hypotetickou bielou varietou R. fulviseta;
W.Rausch, 1978 - uvádza svoje nuda meno v zaradení pod Aylostera;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. fulviseta Rausch v. albispina Rausch nomen nudum (R 495)";
Šída, RR 97 (WR dat. - fulviseta v. albispina);   J.Pilbeam 97 - (R. fulviseta v. albiseta Rausch n. prov. = nadbytočné a pochybné meno) preklep albispina?;  R. Martin, FND 2007 - (dat. - R. fulviseta v. albispina, loc. - Tarija, Tarija);   Polevyje nomera (www.rebutia.ru) 2006 = (R dat. - spegazziniana v. atroviridis, loc. - Tarija, Sama, #);
V súčasnosti stratená identita pri šírení !
sign.:


foto 1.: Gunnar Hatletveit, 2005 - public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/ (album Rebutia (page 3) >> find item - al)
(R. fulviseta albispina WR 495);.....V prilohe - Hatletveit @/ RebutiafulvisetaalbispinaWR495-vi.jpg
Comment.: forma R. spegazzinana
merc.: nezaznamenané

Aylostera fulviseta var. albispina.....(hort., WR 495)
Rebutia fulviseta var. albispina.....(hort., WR 495)

adnot.: sem iba podľa unikátneho mena


foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia fulviseta v. albispina) id=104922;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb052.jpg
Comment.:  forma R. spegazzinana (=atroviridis), aff. mamillosa orientalis
merc.: DKE 98 S-86 (Aylostera fulviseta v. albispina);

collp.:
 top of page