main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
mamillosa orientalis
(graciliflora orientalis Ritter)
(pozri - mamillosa_s) (pozri - graciliflora_s) (pozri - spegazziniana_s) (pozri - fulviseta_s)
  • Rebutia mamillosa Rausch var. orientalis Ritter 1977
descr.: F. Ritter, Kakteen und andere Sukkulenten, 28: 77, 1977 / K. u. a. S., 28 (4): 77, 1977 /
IPNI (GCI) - mamillosa var. orientalis F.Ritter -- Kakteen And. Sukk. 28(4): 77. 1977
IPNI (IK) - mamillosa Rausch var. orientalis F.Ritter -- in Kakt. And. Sukk., 28(4): 77 (1977).
typ.: FR 1138
nom.: podľa lok. variety, lat. orientalis - východný
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. mamillosa v. orientalis Ritter (1977) Kakt. und. Sukk. 28 77 = ? var. or form of R. spegazziniana" (non sensu Donald - fulviseta);
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/mam13.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
O. Šída, Atlas kaktusů XXIII., 26, 2008 -
Donald, p.120-121 - Voči R. mamillosa Rausch - Areoly s hustou bielou vlnatou plsťou. Okrajové tŕne, 10-14, dlhé 5-7mm, na báze tmavšie. V kultúre ľahko odnožujúce, tvoria hromady malých krátko válcovitých hláv. Sfarbenie sivozelené, krátko bielo otrnené. Celkovo malá podobnosť s R. mamillosa Rausch. a veľká podobnosť s R. spegazziniana v. atroviridis, ktorá má však hnedo plstnaté areoly a väčšie čisto červené kvety. Bradavky malé.  Štruktúra semien skup. spegazziniana.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1977 #)
foto 2., 3.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. mamillosa v. orientalis) id=104949, 104949;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb079.jpg
Comment.: =
foto 4.: Otakar Šída in Atlas kaktusů XXIII., 26, 2008
(R. mamillosa v. orientalis; O. Šída, Tanvald);.....V prilohe - Sida @/
Comment.:
foto 5.: "author" in Lakerveld Boomkwekerij, 2009 - www.boomkwekerijlakerveld.eu (Galéria Rebutia >> find item - al)
(R. mammillosa var. orientalis);....V prilohe - Lakerveld9 @/ R_mammillosa_v_orientalis (id=1297)
Comment.:
merc.:  SeedS 2000 (R. mamillosa v. orientalis);    SGC 2000 R-61881, 62177, 62582 (R. mamillosa v. orientalis);
merc. Odehnal: JO 2005 S-320 (Rebutia mammillosa v. orientalis);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 20. Mamillosa, species 62b.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 11. Mamillosa, species 1b.

cat.:
adnot.: Donald, 1977 (Členenie Rodu R., p.120-121) - Stanovisko bližšie R. fulviseta, ako R. mamillosa. Začlenenie najbližšie ku R. fulviseta ako bielo otrnená var., alebo skôr subspec. (pozri - fulviseta v. albispina n. n. Rausch !). Smeruje var. australis na R. spegazziniana, a var. orientalis na R. fulviseta (Obidve formy so štruktúrou semien skupiny Spegazziniana);
Pilbeam, 1997 - R. mamillosa v. orientalis - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie (sensu Donald) ku R. fulviseta;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia spec.;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum pre R. fulviseta Rausch v rámci členenia R(AMS), spolu s fulviseta albispina (n. n., WR 495); Druhé uvedené meno nesie pravdepodobnú identitu R. spegazzinana v. atroviridis;

syn. 1: Aylostera mamillosa var. orientalis..... (hort.)

pub.: hort. (pozri - colls.typ FR 1138)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Chrudim: ChK 90p257.2 - 93p257.2 (A. mamillosa var. orientalis);

syn. 2: Rebutia graciliflora var. orientalis n. n......(prov. Ritter)

pub.: F. Ritter (pozri - colls.typ FR 1138)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn. 3.: Rebutia orientalis.....(hort. contr. mut.)

pub.: hort. skrátené meno
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Stenasa GC: SGC 2000 R-62581 (R. orientalis) 84.50;

syn.??.: Aylostera spegazziniana var. orientalis.....(Wahl) >>

pub.: R. Wahl
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Zhoda s Ritterovou graciliflora orientalis tu nie je overená a vzhľadom na jej stotožňovanie s R. fulviseta je aj málo pravdepodobná. Podobné kombinácie pripomínajúce Ritterove variety R. graciliflora, existujú aj pri ostatných Ritterovych menách "australis"(> spegazziniana v. laui) a "occidentalis" (> spegazziniana v. boliviana) v spojení s nálezmi RH.

colls. Ritter: FR 1138 (typ);
colls. Rausch: WR 495 (? - fulviseta albispina n. n. - spegazziniana);
colls. Wahl: RW 253 (spegazziniana v. orientalis - ?);


collp.:

 top of page