return to the main list
pulvinosa_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 23. Pulvinosa (O. Šída, 1997)
gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 14. Pulvinosa (O. Šída, prov. 2004)

Charakteristika príbuzenského okruhu Pulvinosa: #

adnot.: Vankúšovito (pulvinózne) rastúce rastliny char. Aylostera z okolia Rio Cajas. Uvedené dva druhy boli Donaldom zaraďované spoločne s R. perplexa a R. narvaecensis do jednej z populácií Heliosa, na základe podobnosti semien, avšak s odlišným charakterom otrnenia od ostatných.

Výskyt mena pulvinosa:

nom.: [pulvinóza], podľa charakteristického trsovitého rastu, lat. pulvínus - poduška; pulvinosus - poduškovitý, vankúšovitý
adnot.: Výskyt mena R (A) pulvinosa môže obsahovať viacznačnosti identity. Známa je publikačná zámena (C&SJ-GB 1965) fotografií R. pulvinosa a R. muscula s následným rozširovaním Rebutia muscula pod chybným menom "pulvinosa", resp. opačne. Do súčasnosti sa tiež sporadicky vyskytuje (britské zdroje) stotožňovanie R. pulvinosa s R. albiflora (príbuznosť), ktoré má korene aj v spôsobe ich prvotného šírenia. FR 766a bola údajne od FR 766 odlíšená až neskôr v kultúre po rozkvitnutí. Hoci tieto druhy rastú na pomerne veľmi málo vzdialených lokalitách a oba rastú vankúšovito, sú však nezameniteľné. CITES CC 92 priraďuje R. albiflora ku R. pulvinosa.

AYL
 top of page