return to the main list
FR 766 (RITT 766)
(pozri - Ritter_s) (pozri - pulvinosa) (pozri - pulvinosa_s)
(pozri - Rio Pilaya) (pozri - Cajas_s)

coll.: F. Ritter, 1958, Bolívia, dep. Tarija, prov. Mendez, pod Cajas, # (RM: 1. Río Pilaya v postranných roklinách, severovýchodne od Tarija, 2. Huerta Carbajal, Río Cajas)

Rebutia pulvinosa Ritt. et Buin. 1963.....(typ)
Aylostera pulvinosa.....(comb. Backeb., dat. Backeberg 1963 / Ritt. numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981)

adnot.: Donald, p.145 - (FR dat., lokalita FR 766 je údolie Rio Pilaya, S-V od mesta Tarija) popis spolu s R. albiflora (FR 766a), avšak obe bez fotografie;   O. Šída, RR 97 - (FR dat., loc. - pod Cajas, v oblasti so subtropickou klímou, v rokline vedúcej ku rieke Rio Pilaya. Na nálezisku spoločne s Reb. spec. FR 771);     Ralph Martin FND - (FR dat.);  R. Martin FND 2007 - (dat., 2 lokality v Tarija - 1. Río Pilaya in lateral gulley, NE Tarija, 2. Huerta Carbajal, Río Cajas);
Podľa údaja pri FR 771, roklinou preteká Rio Cajas, južný prítok Rio Pilaya.
Nález FR 766 nepochádza od Narvaez, ako chybne uvádza J. Lodé. Od Narvaez pochádza práve R. muscula (pozri zámeny muscula / pulvinosa - pod pulvinosa_s) a tiež R. narvaecensis (viď. ďalej J. Říha, 1986);
Atlas kaktusů 86/37, Říha - (Cárdenasova Aylostera narvaecense...) "bola zamenená a do zbierok sa namiesto nej rozšírila R. pulvinosa".
foto 1.: (orig. num. typ.)
merc. Uhlig & other: Lodé 99 S-1106 (�Rebutia pulvinosa FR 766, Narvaez, Tarija, Bolivia);   SGC 2000 R-60633 (Aylostera pulvinosa FR 166);   U 2001 R-U4483 (Rebutia pulvinosa FR 766);
merc. Dv. Králové: KK-DK 2005-6 S CB-0011612 (R. pulvinosa FR 766; material from Panarotto Garden);
merc. Fischer: LF 2007 S-99AY, LF 2010 S-236AY, LF 2011 S-250AY (Aylostera pulvinosa FR 766);
merc. Hillmann: RH 2009 S (A. pulvinosa FR 766);

collp.:

FR 166
(pozri - FR 766)
Aylostera pulvinosa FR 166.....(hort. err. num.)

adnot.: označenie s chybou v čísle v katalógu Stenasa SGC 2000

 top of page