return to the main list
FR 771 (RITT 771)
(pozri - Ritter_s) (pozri - leucanthema_s ?) (pozri - Rio Cajas)

coll.: F. Ritter, 1958, Bolívia, dep. Tarija, nízke polohy prov. Mendez, oblasť Rio Cajas, #

Rebutia spec. Rio Cajas.....(Ritter numbers, dat. Šída 1997)
Rebutia spec. nov......(Ritter numbers, dat. RM FND 2000)
Rebutia spec.......(Ritter numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981 / dat. Cactus Club Hokuriku 2004 / RM FND 2007)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (FR dat. lokalita) - (cit. F. Ritter) línia 4, okruh R. leucanthema, R. tarvitaensis. Výskyt na lokalite s teplou klímou spolu s FR 766 (R. pulvinosa);   Ralph Martin FND 2000 - (FR dat - Rebutia sp. nov., loc. -?);  R. Martin FND 2007 - (FR dat - Rebutia sp., loc. - Rio Cajas);
Lokalita FR 766a (R. albiflora) - leží bližšie ku Rio Pilaya.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page