return to the main list
KK 863
(pilayensis KK, nogalensis Ritt./KK)

(pozri - Kníže_s) (pozri - fiebrigii?) (pozri - fiebrigii_s)
(pozri - pilayensis_s) (pozri - gibbulosa_s)
(pozri - El Nogal) (pozri - Rio Pilaya) (pozri - Nogales ?) 

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Tarija, El Nogal, # (Kníže: 2500m in 1977 list / Nogales, 2800m in 2005 list / RM FND: 1800m)

Rebutia pilayensis. El Nogal, Tarija, 2500m, Bol......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia pilayensis Knize n. n. (KK 863).....(nom., Kníže in 1977 list / Fearn & Pearcy 1981)
Rebutia pilayensis KK 863 catalogue name.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia spec. pilayensis.....(KK ?, dat. Šída 1997)
Aylostera pilayensis.....(hort., dat. Uhlig 2001)
Rebutia fiebrigii.....(hort. ident., dat. SuccSeed 2001)
Rebutia nogalensis, 1800m.....(n. n. Kníže, dat. RM FND)
Rebutia nogalensis KK 863 catalogue name = pilayensis......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia nogalensis Ritt., 2800m.....(Kníže in 2005 list)
Aylostera fiebrigii......(hort., dat. Hillmann 2009)
Aylostera gibbulosa.....(hort. ident., dat. Hillmann 2009)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (KK dat. - spec. pilayensis);   Ralph Martin FND - (KK dat., nogalensis, lokalita - El Nogal, 1800m);
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. pilayensis Knize nomen nudum (KK 863)";
Lokalita - El Nogal, sever dep. Tarija, blízko Rio Pilaya - nogalensis. Pokiaľ by mala platiť lokalita Nogales (Kníže 2005), potom správny tvar mena uvádza Bot. slovník pro pěstitele kaktusů - "nogalesensis".
nom.:  [pila-y-énsis], podľa Rio Pilaya, Bolívia
sign.:  (Kníže) - identifikované pravdepodobne podľa popisu R. nogalesensis Ritt.??;  (Uhlig) - maličké, Kvety oranžovo červené;
foto 1.: Paul J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2004 - torch.cs.dal.ca/~davidp/imagedb (id=334, scanid=952)
foto 1.: P. J. Brunelle, Dalhousie Collection of C&OS, 2010 - biology.dal.ca/cactusdb/ (showspecies, id=334, CR3573)
(Rebutia pilayensis KK 863; P. J. Brunelle);.....V prílohe - Brunelle @/ Cr3573.jpg
Comment.:
merc. Uhlig: U 2001 S (Aylostera pilayensis KK 863, Tarije, El Nogal, 1800m, Bolivien) KK Feldnr.liste: nogalensis, winzig, Bl. orangerot;
merc. SuccSeed: SS 2001 S-965, SS 2002 S-1027 (Rebutia fiebrigii KK 863);
merc. Fischer: LF 2007 S-83AY, LF 2010 S-202AY, LF 2011 S-228AY (Aylostera pilayensis KK 863);
merc. Bercht: LB 2008 S 3737 (reb pilayensis KK 0863 El Nogal, Bol. 2500 m);
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (A. fiebrigii KK 863);  RH 2009 DIV S (A. gibbulosa KK 863);

Aylostera nogalensis.....(hort., KK 863)
Rebutia nogalensis.....(hort., KK 863)

adnot.: sem umiestnené iba podľa unikátneho Knížeho mena
nom.:  [nogalénsis], podľa El Nogal pri Rio Pilaya , sever departamentu Tarija
foto 1., 2.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 64, pos 758, 759)
(R. nogalensis) pid 748, 749;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.:
merc.:

Aylostera pilayensis.....(hort., KK 863)
Rebutia pilayensis.....(hort., KK 863)

adnot.: sem umiestnené iba podľa unikátneho mena (pozri tiež znovunájdené B. Batesom a R. Hillmannom v roku 1999 - BB 472.02)


foto 1., 2., 3.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find 3 items - al)
(Rebutia pilcayensis);.....V prilohe - Agocs @/, @/, @/
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=407)
(R. pilcayensis) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: rastlina z okruhu Fiebrigii môže zodpovedať popisu Knížeho rastlín R. pilayensis n. n., resp. R. nogalensis Ritt.
foto 4.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia pilayensis) id=104975;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb105.jpg
Comment.:
foto 5.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=406)
(R. pilcayensis) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: rastlina z okruhu Fiebrigii
merc. Debrecen: DKE 98 S-106 (Aylostera pilcayensis);
merc. Bercht: LB 2008 S 3736 (reb pilayensis);

collp.: BZ UPJŠ KE  [Hečko 492/92] - (orig. ? - Aylostera nogalensis);  ---> ??, ---> buiningiana

sign.: Celková charakteristika dokumentovanej rastliny je najblížšia okruhu Buiningiana zo severnej Argentíny; Rozdiel iba v bielom otrnení.  Kvet blednúci svetlo ružovo oranžový; Púčiky  veľké,  guľovité, tmavé (char. pseudodeminuta, buiningiana, kupperiana, fiebrigii); Mohutný vzrast je daný podnožou.
foto 1.: Šuba, 5978/11A-2001-5-3;.....V  prílohe - Suba01_5978\nogalensis_U.jpg

pilcayensis
(pozri - KK 863) (pozri - pilayensis_s)
Aylostera pilcayensis.....(hort. mut., DKE)

nom.: [pilka-y-énsis], meno týkajúce sa ale rodu Mammillaria ( M. pilcayensis = M. spinosissima var. pilcayensis, Mexiko, Puebla, Baranca de Pilcaya). Podobne znejúce bolívijské Rio Pilaya, Rio Pilcomayo alebo Puente Pilcomayo.
adnot.: Meno sa objavilo v ponuke debrecínskeho klubu. S veľkou pravdep. ide len o preklep mena pilayensis. Pod menom Aylostera spec. Pilaya alebo spec. pilayensis sa v ponukách vyskytuje zber KK 863.  Zaujímavosťou je tiež meno A. muscula var. pilayensis (pozri pod  muscula).

 top of page