return to the main list
FR 1430 (RITT 1430)
(pozri - Ritter_s) (pozri - archibuiningiana ?) (pozri - archibuiningiana_s)
(pozri - spinosissima_s) (pozri - spinosissima) (pozri - verebii_s) (pozri - saltensis_s)
(pozri - Caldera) (pozri - Campo Alegre)

coll.: F. Ritter, #, #, # (RM: Argentina, prov. Salta, 8km severne od Caldera, #) 8km severne od La Caldera = priehrada Campo Alegre

Rebutia spec. Caldera.....(Ritter numbers, dat. Šída 1997)
Rebutia sp. (similar to archibuiningiana).....(Ritter numbers, dat. RM FND 2000)
Rebutia spinosissima.....(dat. Pilbeam 1997)
Rebutia sp......(Ritter numbers, dat. RM FND 2011)

adnot.: Šída, RR 97 - (FR dat.);  Ralph Martin FND - (FR dat. - Rebutia sp. - similar to archibuiningiana, lokalita - 8km N of Caldera, Salta);  R. Martin FND 2007 - (FR dat. - Rebutia sp., loc. - 8km N of Caldera, Salta);
Údaj "Salta" v databáze FND ?: La Caldera, severne od Salta, Argentína (?); Ak je identita nálezu FR 1430 blízka Rebutia archibuiningiana, potom možno skôr Tarija, Bolívia - Caldera, osada 19km severovýchodne od Tarija, Bolívia, aj vzhľadom na to, že posledné Ritterove nálezy (FR 14xx) z príbuzenstva Rebutia pochádzajú z Bolívie.
Fearn & Pearcy 1981 - zoznam FR poľných čísel neobsahuje;
sign.: signalizovaná podobnosť s R. archibuiningiana ukazuje na podobné neskoršie krátkotrné nálezy Aylostera fiebrigii - spinosissima severne od Salta - pomenované "verebii" (Herzog, Joschko), "spinosissima verebii", "spinosissima saltensis" (Wahl) alebo "saltensis verebii" (RH 616, Hillmann) alebo iba fiebrigii var. (MN 64, Winberg);
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page