return to the main list
SE 61A
(pozri - Šeda_s) (pozri - spinosissima_s) (pozri - spinosissima ?)
(pozri - buiningiana?) (pozri - buiningiana_s) (pozri - Rio Iruya)

coll.: V. Šeda, 1997, Argentina, Salta, Rio Iruya, # (LF: južne od Iruya)

Aylostera aff. spinosissima.....(hort., dat. ChK 2003)
Rebutia spec. nova......(dat. SE list 2006)
Aylostera buiningiana.....(hort. ident.?, dat. Fischer 2009)

adnot.: CD Cact.cz - (dat. - spinosissima near?, loc. - Rio Iruya);
Forma ? Pokus o znovunájdenie Backebergovho popísaného originálu. Zo série Spinosissima z okolia Iruya pochádza údajne typ R. hoffmannii a na juhu Tarija je zase oblasť zberov R. archibuiningiana.
V katalogu L. Fischer 2009/2010 reidentifikované ako A. buiningiana.
sign.: (Šeda 2006) - small plants, fine spines;


foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim: ChK 2003p285.21 - 2005p285.21, , 2009p285.21 (Aylostera spec. SE 61/A, Rio Iruya, aff. spinosissima);    ChK 2003p287.80 - 2004p287.80 (Aylostera spec. 61/A, Rio Iruya (aff. spinosissima));
merc. Bercht: LB 2008 S 3784 (reb species SE 0061a Rio Iruyu);
merc. Fischer: LF 2010 S-28AY, LF 2011 S-28AY (A. buiningiana SE61A, S of Iruya);  LF 2010 S-272AY, LF 2011 S-288AY (A. spec. Iruya 3600m SE61a) nový druh;  LF 2010 S-274AY (A. spec. nova SE61a);

collp.:
 top of page