main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
simoniana
(pozri - simoniana_s) (pozri - buiningiana_s) (pozri - deminuta_s)
  • Rebutia simoniana Rausch 1984
descr.: W. Rausch, Kakteen und andere Sukkulenten, 35: 204, 1984 / K. u. a. S. 35 (9): 205, 1984 /
IPNI (GCI) - Kakteen And. Sukk. 35(9): 205. 1984
IPNI (IK) - in Kakt. And. Sukk., 35(9): 205 (1984).
typ.: WR 739
nom.: /Wilhelm Simon, Nemecko /
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek2/sim1.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Atlas kaktusů XIX./31/2004, O. Šída - Kvety čisto oranžovo žlté, hrdlo biele; Semená krátko prilbovité, podobné ako u R. fiebrigii, tmavo hnedé, s veľkým priamym hilom;
foto 1.: (orig. pub. descr. 1984 #)
foto 2.: Pavel Pavlíček, Atlas kaktusů XIX., 2004, p.31
(R. simoniana; V. Šeda, Vysoké Mýto);.....V prílohe - Atlas @/
foto 3.: Janine Hairan, Au Cacti Francophone, 2006 - www.cactuspro.com (Photos R >> find item - al)
(R. simoniana) 1933;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1933.jpg
foto 3.: J. Hairan, Au Cacti Francophone, 2016 - www.cactuspro.com (photos - Cactaceae - Rebutia - find item - al)
(R. simoniana) 1933;.....V prilohe - Cactuspro6 @/ 1933.jpg
foto 4.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. simoniana);.....V prilohe - Agocs @/
foto 4..: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=519)
(R. simoniana) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.:
foto 5., 6.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
foto 5., 6.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 5., 6.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. simoniana #1, #2; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ simoniana_8827z2.jpg, Vanecek @/ simoniana_8826z.jpg
foto 5., 6.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(R. simoniana, #2; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ simoniana_8827z2.jpg, Vanecek @/ simoniana_8826z.jpg
foto 7.: Andreas Wessner, 2006 - www.kakteen-wessner.de (Bildgalerie Kakteen >> find item - al)
(R. Simoniana);.....V prílohe - Wessner6 @/ 1-rebutia_simoniana.jpg
foto 7.: A. Wessner, 2009 - www.kakteen-wessner.de (Kakteen Gattungen - Rebutia >> find item - al)
(R. Simoniana) detail
foto 8.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. simoniana) id=105039;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb169.jpg
foto 8a.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. kieslingii) id=104939;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb069.jpg
Comment.: ??, červený kvet ? Hunt (2006) uviedol zmienku o výskyte červenokvetej formy u R. simoniana. Tu spolu s kieslingii v skupine Buiningiana.
foto 9.: Valentino Vallicelli, Cactus Art Nursery, 2007 - www.cactus-art.biz (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. simoneana);.....V prilohe - Art-biz @/ Rebutia_simoneana_810.jpg
Comment.:
foto 10.: Luis A. Herrera, OrtegaCactus Galleries, 2007 - www.ortegacactus.es/galleries/ (cact p-r slides >> find item)
(R. simoniana);.....V prílohe - OrtegaCactus @/ Rebutia_simoniana.jpg
Comment.: = . V roku 2011 stránka zanikla.
merc. A. Wessner: AWK 2007 S-01425 (R. simoniana);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Aylostera (Speg.) Buin. et Don., series 11. Buiningiana, species 24.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce2.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 4. Buiningiana, species 4.

cat.:
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. simoniana, a navrhuje zvláštne postavenie druhu v bot. systéme;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): Aylostera simoniana, buiningiana simoniana;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.36., A. simoniana (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Aylostera) je široko chápaná A. deminuta (sensu Br. et R.) v postavení jediného druhu (spec.3) s 38 uznanými synonymami vrátane A. simoniana. Vzorka A. simoniana nebola súčasťou výskumu;

syn.1: Aylostera simoniana (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2779. 2011 [Dec 2011]
bas.: Rebutia simoniana Rausch, Kakt. And. Sukk. 35(9): 205. 1984.
typ.: Bolivia. Chuquisaca, Sud Cinti, south of and above La Cueva, 3500 m, s.d., Rausch 739 (holotype, ZSS).
foto.1.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Aylostera 2018 (item)
(Aylostera simoniana)....V prilohe @/ aylostera-simoniana-20180429--2-.jpg
Comment.: =

Aylostera simoniana.....(hort.)

pub.: hort. (sectio Aylostera)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc.: Rus 2000 R (A. simoneana);  KK-DK 2002 S-6.74 (A. simonea);

syn.1a.: Aylostera deminuta 'simoniana'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al, 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'simoniana' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. deminuta v clade Aylostera);

colls. Rausch: WR 739 (typ);


collp.:

simoneana
(pozri - simoniana)

Aylostera simoneana.....(hort. mut.)

adnot.: meno s fonetickou chybou v katalógu rastlín Agbina (Rus) 2000 a neskôr Cactus Art Nursery (Esp.) 2006-7

simonea
(pozri - simoniana)

Aylostera simonea.....(hort. mut.)

adnot.: mutované chybné meno v katalógu semien Dv. Králové (KK-DK) 2002.

 top of page