return to the main list
SE 68
(pozri - Šeda_s) (pozri - gibbulosa_s ?) (pozri - Sama)

coll.: V. Šeda, Bolívia, dep. Tarija, Abra de Sama, 3300m

Rebutia spec......(hort., dat. ChK 2003)
Rebutia spec. nova.....(hort., dat. ChK 2004)
Rebutia gibbulosa.....(dat. Cactus Love 2006)
Aylostera spec......(hort., dat. Fischer 2007)

adnot.: Lokalita - Abra de Sama pri Iscayachi, dep.Tarija, Bolívia je známe nálezisko  foriem Rebutia pygmaea - iscayachensis, pseudoritteri, colorea a tiež Aylostera - formy fusca, fiebrigii, robustispina a v blízkom okolí aj ďalších.  Tento zber je predbežne u ChK identifikovaný ako nový druh !
Na stránkach Cactus Love, 2006 - www.cactuslove.ru (fieldnumbers Rebutia) sa objavila nová identifikácia "gibbulosa";
sign.: (foto)


foto 1.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
foto 1.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 1.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list sekce Aylostera)
(Rebutia sp. SE-68; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ se68_6808z.jpg
Comment.: Ťažko zaraditeľný nález. Kvet červený, ploché telo s výraznými hrbolmi ("gibbosa, gibbulosa") a zachovanými rebrami, riedke odstávajúce otrnenie s hnedými špičkami, centrálne postavené tŕne celé hnedé. Pozri podobný, ťažko zaraditeľný nález KK 1519 (R. lateritia).
merc. Chrudim: ChK 2003p285.20 - 2005p285.20 (Rebutia spec. SE-68, Abra de Sama, Bol.) nový druh!;  ChK 2009p285.20, 2009p285.22 (Aylostera spec. SE 68, Abra de Sama);
merc. Odehnal: JO 2005 S-334 (Rebutia spec. SE 68, Abra de Sama, 3300m, Bolivie);
merc. Fischer: LF 2007 S-156AY (Aylostera spec. SE-68, Abra de Sama);  LF 2010 S-270AY, LF 2011 S-286AY (A. spec. SE68 Abra de Sama, 3300m) nový druh;
merc. Bercht: LB 2008 S 3686 (reb gibbulosa SE 0068 Abra de Sama);  LB 2008 S 3785 (reb species SE 0068 Abra de Sama 3300 m);

collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 2004p285.20 - (Aylostera spec. SE-68 - orig. ?)

sign.: (Výsev 2005) Semená typ Aylostera (?), matne čierne, vajcovité predĺžené symetrické, dlhé asi 1mm.

 top of page