return to the main list
KK 872
(pozri - Kníže_s) (pozri - auranitida ?) (pozri - auranitida_s) (pozri - einsteinii_s) (pozri - atrovirens_s)
(pozri - Sama) (pozri - Escayachi)

coll.: K. Kníže, Bolívia, Escayachi, Sama, 4100m (Kníže: 4300m in 1977 list & 2005 list)

Mediolobivia auranitida? Sama, Iscayache, Tarija, 4300m, Bol......(Kníže 1977, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia auranitida?.....(KK, dat. Šída 1997)
Mediolobivia auranitida, 4100m......(Kníže numb., dat. RM FND)
Rebutia auranitida Krainz. KK 872 = einsteinii......(hort. syn. sensu Rausch, dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia auranitida (Wessn.) Krainz......(Kníže in 2005 list)

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita 4100m);  Šída, RR 97 - pochybnosti o identite podľa uvedenej lokality nálezu;
sign.: (Kníže 2005) - identifikované podľa popisu M. auranitida (Wessn.) Krainz
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page