main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
auranitida
(auranitida flaviflora)

(pozri - einsteinii_s) (pozri - auranitida_s) (pozri - flaviflora_s) (pozri - pseudoeinsteinii)
  • Rebutia auranitida (Wessn.) Buin. et Don. 1963
comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 101, 1963
IPNI (GCI) - Buining & Don
IPNI (GCI) - Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 101. 1963
IPNI (IK) - Buining & Donald -- Sukkulentenkunde vii-viii. 101 (1963).
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. auranitida (Wessn.) Buin. & Don. (1937) Kakt. und Sukk. 9 130";
sign.: Don., p.73 - telo s hlboko bronzovo purpurovou epidermis. Kvet zlatožltý.
Don., p.73 (Brederoo - Cylindrorebutia) - "pozorovania na niekoľkých rastlinách tohoto mena: úzke kvetné rúrky s čiastočne tuhou, stípkovitou osou"  klasifikuje auranitidu ako Digitorebutia. Podstata rozdielu kvetov medzi Setirebutia / Cylindrorebutia a Digitorebutia: S/C- receptákulum otvorené, čnelka a nitky nezrastené so stenou rúrky;  D- receptákulum úzke a čiastočne uzavreté, so zrastom steny rúrky, čnelky a nitiek aspoň 2 - 3mm od báze nektária.
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)
  • Rebutia auranitida (Wessn.) Buin. et Don. 1963 f. auranitida
add.stat.: O. Šída, Rod Rebutia, p.24, 1997
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: uvedený status súvisí s publikovaným členením Rebutia series Einsteinii - 77. f. auranitida, 78. f. gracilis
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur21.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.:  
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 26. Einsteinii, spec. 77.
       Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce3.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 3. Setirebutia, series 2. Einsteinii, species 4.

cat.: ?
adnot.: Donald, RR, p.70, p.78 - druh  prekračuje hraničnú líniu Cylindrorebutia - Digitorebutia. Problém identity Rebutia (Mediolobiva, Lobivia) auranitida, ktorá je v kultúre mimoriadne vzácna. Niekedy je pod týmto menom ponúkaná Mediolobivia spiralisepala Schütz.;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú R. einsteinii Fric ako návrh alternatívneho mena pre M. auranitida (Wessn.) Krainz, M. elegans Bkbg., M. conoidea (Wessn.) Krainz a M. schmiedcheniana (Koehl.) Krainz so 4 varietami;
Pilbeam, 1997 - R. auranitida - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. einsteinii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. einsteinii;
Hunt, 2006 - priradenie ku R. einsteinii (sensu P-M a Pilbeam);
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia K.Sch. uznaný druh R. einsteinii s poddruhmi R. einsteinii ssp. einsteinii, R. einsteinii ssp. aureiflora a R. einsteinii ssp. gonjianii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. einsteinii Frič pre členenie R(AMS) v skupine Setirebutia einsteinii;

bas.: Lobivia auranitida Wessner 1937

descr.: W. Wessner, Kakteen und andere Sukkulenten, p.129, 207, 1937 (K. u. a. S., 9: 207, 1937 - texty orig. popisov L. auranitida a L. brachyantha 'brachiantha' boli v publikácii vzájomne zamenené!)
IPNI (GCI) - auranitida Wessner -- Kakteen And. Sukk. 1937: 130,207 , fig.
IPNI (IK) - auranitida Wessner -- in Kakt. u. Sukkulent. 1937, 130, sub nomine L. brachiantha, 207.
typ.: coll. ? (Bolívia ? Argentína ?) #
nom.: farba kv., lat. auranitidus - bronzový, zlatolesklý
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/aur21.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto.: (orig. pub. descr. 1937.)
merc.: (pozri - syn. & colls.)

syn. 1: Mediolobivia auranitida (Wessn.) Krainz 1947

comb.: H. Krainz, Sukkulentenkunde, 1: 19(?#), 1947 / Sukkulentenkunde: Jahrbuch Schweiz. Kakt. -Gessellschaft, 1. 18, 1947 /
IPNI (GCI) - Sukkulentenkunde 1: 18. 1947
IPNI (IK) - Sukkulentenkunde i. 18 (1947).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. auranitida (Wessn.) Krainz = R. auranitida";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;
sign.: Backeb., KL, p.270 - Telo mierne válcovité, trochu odnožujúce, matne tmavozelené, s bronzovým nádychom; Rebier 11, skrútené; Bradavice tmavozelené, vystupujúce; Okrajových tŕňov 9, do 7mm dlhé, na báze zhrubnuté, 1 smerujúci dolu, spočiatku lesklé červenohnedé až ružové, skoro žltkasto biele; Kvet 30mm priemer, voľne lievikovitý, zlatobronzovej farby; - Bolívia (?)
foto 1., 2.: "autor" in KK Roudnice, 2008 - www.ecacti.cz/web-content/KKR Roudnice ("Hledáme")
(M. auranitida);....V prilohe - KKR @/ M_auranitida_1.jpg, KKR @/ m_auranitida_2.jpg
Comment.: ? Rozdiely voči Backebergovmu popisu: telo svetlozelené, rebier min. 16-17, kvet veľmi malý. Podobnosti s popisom: otrnenie a farba kvetu približne;
merc. Chrudim: ChK 94p3327.00 - 97p3327.00 (M. auranitida);

syn.2.: Cylindrorebutia auranitida (Wessn.) Brederoo 1959

comb.: A. J. Brederoo, #, 1959
IPNI (IK) - Brederoo -- in Succulenta, 1959, 122 (1959).
adnot.: použitie (pozri - colls., L 533)

syn.3.: Mediolobivia einsteinii var. auranitida....(hort. sensu Pilbeam)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (M. einsteinii v. auranitida);

syn.4.: Rebutia einsteinii 'auranitida'.....(Pilbeam?)

pub.: # Pilbeam, 97 ? Jeden názor na postavenie a hodnotu mena auranitida
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. einsteinii auranitida, AGY 262);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: (img id=643) bez uvedenia statusu zodpovedá  einsteinii 'auranitida'. V novej galérii 2010 nahradené inými snímkami
foto 2., 3.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. einsteinii auranitida, AGY 265);.....V prilohe - Agocs @/, Agocs @/
Comment.:
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=287)
(R. einsteinii auranitida) details;..... V prilohe - Agocs @/
Comment.:
foto 4., 5.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=288, 289)
(R. einsteinii auranitida) details, details;..... V prilohe - Agocs @/, @/
Comment.:

syn. 3: Mediolobivia auranitida (Wessn.) Krainz var. flaviflora Backeb. 1956

descr.: C. Backeberg, Descriptiones Cactacearum Novarum, 1: 30, 1956 / 31., 1956 /
IPNI (GCI) - auranitida (Wessner) Krainz var. flaviflora Backeb. -- Descr. Cact. Nov. 31. 1956
typ.: coll. ? (Bolívia ? Argentína ?) #
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. auranitida var. flaviflora Backbg. = R. auranitida"
nom.: lat. flaviflorus - žltokvetý
sign.: Backeb., KL, p.270 - Rebier až 14; Tŕne čiast. viacmenej zakrivené; Kvet čisto žltý.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1956 #)
foto 2.: Madsen 2000 - www.kaktus.dk/reb.html
(Rebutia einsteinii);.... V prílohe - Madsen @/ reb_eine.html; Madsen\Rebutia_einsteinii.jpg
foto 3.: Henrik H. Madsen, 2002 - www.kaktus.dk/kak_eng.html
(Rebutia einsteinii);.... V prílohe - Madsen2 @/ Rebutia_einsteinii2.jpg
Comment.: ?? Atypická forma, cca.14 rebier, vysoké oddelené hrboly, žltý kvet = auranitida flaviflora ?

Lobivia auranitida var. flaviflora.....(hort. sensu Wessner, Rausch)

pub.: W. Rausch
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
sign.: W. Rausch, Bva, 22.5.1999 (diapozitív z lokality s komentárom: " Lobivia auranitida var. flaviflora = pseudoeinsteinii Frič")  - žltý až červeno oranžový kvet. pozri - L. einsteinii v. pseudoeinsteinii.

Rebutia auranitida var. flaviflora Backbg. #.....(F&P sensu Buin.& Don.)

pub.: C. Backeberg, #
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. auranitida v. flaviflora Backbg. = auranitida";

colls. ?: (Wessner typ auranitida);
colls. ?: (Backeberg typ auranitida v. flaviflora);
colls. Lau: L 533 (? - auranitida v. gracilis ? conoidea columnaris - einsteinii var. gracilis n. n.);
colls. Rausch: WR 794 (pseudoeinsteinii n. n.- einsteinii var.);
colls. Kníže: KK 854 (spec.(=R. conoidea?), KK 872 (?), KK 1468 (var.?), KK 1469 (f.?);
colls. Winberg: MN 110 (pseudoeinsteinii n. n. - einsteinii var.);
colls. Bates: BB 980.06 (einsteinii), BB 980.07 (gonjianii - pseudoeinsteinii ?);


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 94p3327.00 - Mediolobivia auranitida; 21 - J. Vysoudil); --- ???

sign.: (výsev 1995) potvrdil, vzhľadom na známe problémy s identitou a výskytom v zbierkach, istú pochybnosť. Vzišli rastliny s červeným kvetom, karmínovými nitkami, svetlozelenou čnelkou a malou zelenou kompaktnou bliznou. Podobné (identické) rastliny boli šírené aj pod menami M.(D.) ritteri a M.(D.) brachyantha.
foto 1.: Šuba, 7850/3A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\auranitida_Chx.jpg

 top of page