return to the main list
schmiedcheniana_s

Výskyt mena schmiedcheniana:

nom.: [šmídchenyjána], Rebutia Schmiedchenova, A. Schmiedchen, Berlín
adnot.: Köhlerovo meno "schmiedcheniana" bolo využité pri popisoch Fričovych predvojnových foriem R. einsteinii, t.j. súčasne ako náhrada jeho skoršieho druhového mena "einsteinii".

SET
 top of page