main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
karrerii Frič > karreri
(columnaris)

(pozri - einsteinii_s) (pozri - schmiedcheniana_s)
(pozri - columnaris_s) (pozri - conoidea_s)
  • Rebutia einsteinii Frič var. karreri (Backeb.) Šída 1990
stat.: O. Šída, Kaktusy, 26: 19, 1990 / Kaktusy (Brno), 26 (1): 19: 1990 /
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
IPNI (IK) - R. einsteinii Frič ex Kreuz. & Buining var. karreri (Frič ex Backb.) Šída -- Kaktusy (Brno) 26(1): 19. 1990
adnot.: Podľa rozporných záznamov v IPNI O. Šída publikoval kombináciu na báze rozšíreného popisu R. einsteinii z roku 1949 a súčasne na báze Frič 1931 ?. Údaj o autorovi orig. popisu karreri by mal byť "Backeb.", hoci "Frič ex Backeb." lepšie vyjadruje spojenie na identitu karreri Frič n. n..
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/ein15.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - voči ostatným zo skupiny R. einsteinii - hnedasté sfarbenie tela, v kultúre menej stĺpovitý rast, hnedé tŕne na báze zosilnené, viac odstávajúce. Kvety o niečo väčšie, so sivohnedou vlnou na lôžku a rúrke;
Atlas kaktusů 91/48, Šída - Stonka jednotlivá, predĺžená až stĺpovitá, 25-30mm široká, neskôr až 80-100mm vysoká, temeno málo znížené, široké, pokryté hnedými tŕňmi; epidermis hnedá, mladá časť tmavozelená. Rebier 18, šikmo prebiehajúce, rozložené do hrbolkov vysokých 1-2mm s takmer štvorcovou bázou. Areoly podlhovasté, asi 1,5mm dlhé, 3-4mm vzáj. vzdialené, spočiatku hnedasto plstnaté. Okrajových tŕňov 10-12, dlhých až 5mm, belavé až svetlohnedé s tmavšie hnedou bázou; stredový 1, neskôr až 3, silnejšie, dlhé až 20mm, smerom hore až odstávajúce, tmavšie až tmavohnedé, poprehýbané. Kvety 20-25mm dlhé, 30mm široké, žĺtkovo žlté. Kv. lôžko hnedé, pokryté červenohnedými šupinami s krátkou sivo hnedou vlnou a hnedými štetinami. Kv. rúrka krátko lievikovitá, hnedo žltá, pokrytá červenohnedými špicatými šupinami a sivou vlnou. Nitky a prašníky žltkasté. Čnelka svetložltá; blizna žltkastá, 4 zovreté ramená presahujúce prašníky. Plod guľovitý, asi 8mm priemeru, tmavohnedý, v zrelosti vysychajúci a otvárajúci sa vodorovnou štrbinou. Semená zvončekovité, čiernohnedé, asi 1mm veľké;
foto 1.: Karel Crkal, Atlas kaktusů 92/43 - CD Atlas 1997;
(R. ensteinii v. karreri; K. Crkal);.....V prílohe - Atlas @/ Karreri.jpg
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Setirebutia Buin. et Don., series 26. Einsteinii, spec. 75d.
      Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce3.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 3. Setirebutia, series 2. Einsteinii, species 1d.

cat.:
adnot.: Pilbeam, 1997 - R. columnaris (pôvod?), R. conoidea v. columnaris (pôvod?), R. einsteinii v. columnaris, R. einsteinii v. karreri, R. karreri, R. schmiedcheniana v. karreri (pôvod?) - nadbytočné alebo pochybné mená. Priradenie ku R. einsteinii;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. einsteinii;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): Mediolobivia einsteinii karreri, Lobivia columnaris Wessner, Mediolobivia conoidea columnaris;

bas.: Mediolobivia schmiedcheniana (Köhler) Krainz var. karreri Frič ex Backeberg 1956
bas.: Mediolobivia schmiedcheniana (Köhler) Krainz var. karreri Backeb. 1956

descr.: C. Backeberg, Descriptiones Cactacearum Novarum, 1: 30, 1956
IPNI (GCI) - schmiedcheniana var. karreri Backeb. -- Descr. Cact. Nov. 30. 1956
adnot.: *dat. rok publik. 1957 ? - (Atlas kaktusů VII., p.43, 1992),  
Backeb. tax. - gen. Mediolobivia  subgen. Pygmaeolobivia, series Conoideae Backeb.;
Fearn & Pearcy 1981 - "M. schmiedcheniana v. karreri (Frič) Backbg. = R. einsteinii"; 
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;
typ.: Frič 547
nom.: [šmídcheniána kar-réri], prevzaté z Rebutia karreri (Rebutia Karreri) Frič n. n.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/ein14.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Backeb., KL 66, p.272 - voči zákl. popisu  M. schmiedcheniana - Telo zelenšie; Tŕne spriečene (šikmo) odstávajúce; Kvet pomerne veľký, žltý.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1956 #)
merc.: (pozri - syn. & colls.)

Rebutia schmiedcheniana var. karreri......(hort.)
Rebutia schmiedcheniana var. karreri Krainz......(?, hort.)
Rebutia schmiedcheniana var. karreri Backbg.......(?, hort.)

pub.: #
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. schmiedcheniana v. karreri Backbg. = einsteinii" - nepresne, pôvod v kombinácii M. schmiedcheniana v. karreri Backeb.;
Cactus Club Hokuriku 2004 - neúplne a chybne uvedené ako "R. schmiedcheniana v. karreri Krainz = einsteinii" - mix., Krainzovo meno sa objavuje iba pri kombinácii M. columnaris (Wessn.) Krainz;

syn 1.: Rebutia einsteinii Frič f. karreri (Backeb.) Buin. et Don. 1965

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Cactus & Succulent Journal of GB, 27: 39, 1965
IPNI (GCI) - R. einsteinii Frič f. karreri (Backeb.) Buining & Don
IPNI (GCI) - R. einsteinii Frič ex Kreuz. & Buining f. karreri (Backeb.) Buining & Donald -- Cact. Succ. J. Gr. Brit. 27: 39. 1965
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. einsteinii Frič ex Backbg. f. karreri (Backbg.) Buin. & Don. = einsteinii" - diskutabilná kombinácia, skrátený autor bas.;
Šída, Rod Rebutia 1997, p.11 - R. einsteinii f. karreri (Frič ex Backeb.) Buin. et Don. 1965);   Pilbeam, 1997 (nepriamo) - uznané meno;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pflanzennamen und Synonyme, 2006) - synonymum R. einsteinii;
Podľa rozporných záznamov v IPNI Buining a Donald publikovali kombináciu na báze rozšíreného popisu R. einsteinii z roku 1949 a súčasne na báze Frič 1931 ?. Údaj o autorovi orig. popisu karreri by mal byť "Backeb.", hoci "Frič ex Backeb." lepšie vyjadruje spojenie na identitu karreri Frič n. n..

syn.2.: Rebutia karreri Frič 1932 n. n.

pub.: A. V. Frič, Kaktusář, 3: 16, 1932 / Rebutia karrerii Fric, Mollers Deutsch. Gartner-Zeit., 47. 421, in obs., nomen., 1932 /
IPNI (IK) - karrerii Frič -- in Mollers Deutsch. Gartner-Zeit. 1932, xlvii. 421, in obs., nomen.
nom.: [kar-réri-i], podľa mena; Karreri;
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. einsteinii;
sign.: Donald, p.75 (cit. Šubík, Pažout, Succulenta, 1971 - Frič orig.) - Telo 25-30mm  široké, 80-100mm vysoké. Epidermis matne zelená až červenkasto hnedá. Tŕne  so zosilnenou bázou, hnedé až tmavohnedé, 9 okrajových, dlhých 5mm, 1 stredný, dlhý 2mm. Kvety 30mm široké, 20-25mm dlhé, zlatožlté.  Sivohnedá vlna v pazuchách. Plod a semená ako u typu;

syn.2a.: Rebulobivia Karreri Frič 1935 n. n.

pub.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis, p.18, 1935, pol. 547
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Frič 547 = typový materiál Backebergovho popisu z roku 1956  

Cylindrorebutia Karreri Frič 1936 n. n.

pub.: A. V. Frič, Modrý seznam, 1936, pol. 319/7
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Cylindrorebutia Karreri Gruppe - pol. 341/27

syn.3?.: Mediolobivia columnaris Fric n. n.

pub.: A. V. Frič, #? - dat. Fearn & Pearcy 1981 - "M. columnaris Fric n. n. = ? R. einsteinii f. columnaris" - toto údajne Fričovo meno mohlo vzniknúť pred Wessnerovym popisom a je uvedené rozporne aj iným spôsobom (dat. CCH 2004) "R. columnaris non Wessner Fric 50". Nie je vylúčená zhoda s R. karreri Frič;

syn.4.: Lobivia columnaris Wessner 1940

descr.: W. Wessner, Beiträge zum Sukkulentenkunde und Pflege, 4-5, 1940
IPNI (GCI) - Beitr. Sukkulentenk. Sukkulentenpflege 1940: 4, fig.
IPNI (IK) - Beitr. Sukkulentenk. Sukkulentenpflege 1940, 4.
typ.: Frič 547
nom.: [kolumnáris], podľa tvaru tela, lat. columnaris - stĺpovitý
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek3/ein14.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1940)

Mediolobivia columnaris (Wessn.) Krainz 1947

comb.: H. Krainz, Sukkulentenkunde, 1: 19, 1947
IPNI (GCI) - Sukkulentenkunde 1: 19. 1947
IPNI (IK) - Sukkulentenkunde i. 19 (1947).
adnot.: Fearn & Pearcy 1981 - "M. columnaris (Wessn.) Krainz. = R. einsteinii f. columnaris";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;

Cylindrorebutia columnaris (Wessn.) Brederoo 1959

comb.: A. J. Brederoo, #, 1959
IPNI (IK) - Brederoo -- in Succulenta, 1959, 122 (1959).
adnot.: použitie (pozri - colls., L 533)

Rebutia columnaris.....(hort.)

pub.: dat. J. Pilbeam, 1997
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: V databáze Cactus Club Hokuriku 2004 uvedené nepresné stotožnenie "R. columnaris Krainz. = einsteinii var. columnaris", kde je myslená Krainzova kombinácia z roku 1947;

syn.5.: Rebutia schmiedcheniana var. columnaris....(#)

pub.: # ?.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Hort. kombinácia s možným vznikom po roku 1956, t.j. po popise Fričových foriem R. einsteinii pod M. schmiedcheniana Backebergom a pri súčasnom zachovaní Wessnerovej columnaris jej odlišovaním od Fričovej karreri.

syn.6.: Mediolobivia conoidea (Wessn.) Krainz var. columnaris (Wessn.) Backeb. 1959

stat.comb.: C. Backeberg, Die Cactaceae (Backeberg), 3, p.1498, 1959
IPNI (GCI) - Cactaceae (Backeberg) 3: 1498. 1959
adnot.: C. Backeberg vedie samostatne Mediolobivia conoidea v. columnaris a M. schmiedcheniana v. karreri;
Fearn & Pearcy 1981 - "M. conoidea v. columnaris (Wessn.) Backbg. = R. einsteinii f. columnaris";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia einsteinii;
sign.: Backeb., KL 66, p.270 - voči zákl. popisu M. conoidea - odlišuje sa bledým sivo zeleným telom so slabo fialovým leskom; Vnútorné okv. lístky vnútri zlatožlté.

Rebutia conoidea Wessn. var. columnaris Wessn......(Fearn & Pearcy)

pub.: B. Fearn, L. Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. conoidea Wessn. v. columnaris = einsteinii f. columnaris - nepresne skrátene uvedené obidve časti mena, čomu zodpovedá najbližšie Backebergova kombnácia z roku 1959";
V databáze Cactus Club Hokuriku 2004 uvedené nepresné meno "R. columnaris v. columnaris Wessn. = einsteinii";

syn.7.: Rebutia einsteinii Frič var. columnaris (Wessn.) Buin. et Don. 1963 nom. illeg.?

comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 101, 1963
IPNI (GCI) - einsteinii Frič ex Kreuz. & Buining var. columnaris (Wessner) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 101. 1963
IPNI (IK) - einsteinii Frič var. columnaris (Wessner) Buining & Don
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. einsteinii Frič ex Backbg. v. columnaris (Wessn.) Buin. & Don. = einsteinii f. columnaris" - diskutabilné stotožnenie;
Šída, RR 1997 - pri spojení taxonov L. conoidea a M. columnaris na úrovni variety R. einsteinii, použil J. D. Donald nesprávne epiteton najstaršieho druhového mena, ktoré má ale prednosť iba na úrovni druhu. Na úrovni variety je najstaršie epiteton karreri; Podľa rozporných záznamov v IPNI Buining a Donald publikovali kombináciu var. columnaris na báze rozšíreného popisu R. einsteinii z roku 1949 a súčasne na báze Frič 1931 ?;
Cactus Club Hokuriku 2004 - v databáze  uvedené nepresné stotožnenie "R. columnaris Krainz. = einsteinii var. columnaris", kde je ako prvá myslená Krainzova kombinácia z roku 1947;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. einsteinii;

syn.8.: Rebutia einsteinii Frič ex Backbg. f. columnaris (Wessn.) Buin & Don. #

comb.stat.: A. F. H. Buining, J. Donald, # ?
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. einsteinii Frič ex Backbg. f. columnaris (Wessn.) Buin. & Don.  (1940) Beitr. Sukk. u. Pflege 4";
Spojenie "Frič ex Backeb." sa podľa záznamov IPNI vyskytuje iba v súvislosti s Backeb. varietami resp. kombináciami steineckei, rubriviridis a karreri (columnaris);

colls. Frič: Frič 547 (typ); Frič 319/7 + Gruppe (formy); Frič 341;
colls. Hoffmann: Hoffmann 1689 (einsteinii var. columnaris ?);
colls. Lau: L 533 (? - conoidea columnaris - einsteinii var. gracilis n. n.);


collp.:

karrerii
(pozri - karreri)

Rebutia karrerii......(hort. mut.)

pub.: Ulmer PPP-INDEX "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006
 top of page